İç Hastalıkları

İç Hastalıkları

Genel Bilgiler

İç Hastalıkları Bölümü (dahiliye), vücudun iç organlarının işleyişini ve sağlığını inceleyen, teşhis eden, tedavi eden ve yöneten tıp dalı olarak, geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına odaklanır.

Atatürk Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1966 yılından beri hizmetlerini kesintisiz sürdürmektedir. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı olarak Hematoloji Bilim Dalı,Onkoloji Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı ve Palyatif Bakım Kliniği bulunmaktadır. Ayrıca kliniğimize bağlı yoğun bakım ünitesi, endoskopi laboratuarı, kan merkezi, diyaliz ünitesi , kemik iliği nakil merkezi ve ayaktan kemoterapi ünitesi bulunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

  • Bölgemizdeki Hematolojik hastalıkların ( anemi, lenfoma, lösemi…) tanı, tedavisi ile ilgili; kemik iliği nakil merkezi, ayaktan tedavi ünitesi, klinik ve poliklinikleriyle hastalarımıza hizmet verilmektedir.
  • Bölgemizdeki Onkolojik hastalıkların (akciğer ,meme, mide, prostat kanserleri…) tanı, tedavisi ile ilgili;  ayaktan tedavi ünitesi, klinik ve poliklinikleriyle hastalarımıza hizmet verilmektedir.
  • Bölgemizdeki Endokrinolojik hastalıkların ( diyabetes mellitus, tiroid hastalıkları, hipofiz hastalıkları…) tanı, tedavisi ile ilgili; diyabet eğitim odası, klinik ve poliklinikleriyle hastalarımıza hizmet verilmektedir.
  • Bölgemizdeki Nefrolojik hastalıkların (akut ve kronik böbrek yetmezlikleri, glomerulonefritler, renal transplant hazırlık…) tanı, tedavisi ile ilgili; diyaliz ünitesi, klinik ve poliklinikleriyle hastalarımıza hizmet verilmektedir.
  • Bölgemizdeki Gastroenterolojik hastalıkların (mide, safra kesesi ve karaciğer hastalıkları, hepatitler…) tanı, tedavisi ile ilgili; endoskopi, kolonoskopi, ERCP, EUS gibi girişimsel işlemlerin yapıldığı endoskopi ünitesi, klinik ve poliklinikleriyle hastalarımıza hizmet verilmektedir.
  • Bölgemizdeki Geriatrik hastalıkların ( idrar kaçırma, uyku bozuklukları, beslenme problemleri…), Palyatif bakım gerektiren hastalıkların ( son dönem malignite, dekompanze kalp yetmezliği, ileri evre demans, Parkinson, ileri evre kronik hastalıkları olan hastaların malnutrisyon, dekübit yarası, ağrı…) tanı, tedavisi ile ilgili; klinik ve poliklinikleriyle hastalarımıza hizmet verilmektedir.
  • Bölgemizdeki Genel dahiliye hastaları için klinik ve poliklinikleriyle hastalarımıza hizmet verilmektedir.
  • Bölgemizdeki Dahili hastalıklardan dolayı yoğun bakım ihtiyacı olan ve yattıktan sonra yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara yoğun bakım kliniği tarafından hizmet verilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Lenfoma Tanısı Nasıl Konulur ?

Lenfoma hastalığının kesin tanısı ve tiplendirilmesi için mutlaka patolojik inceleme gerekir. Büyüyen lenf bezinin mümkünse tamamı değilse bir kısmı cerrahi işlemle çıkarılarak histopatolojik inceleme ile tanı konulur. Hastanın PET-CT görüntülemesi yapılır ve hastalık evrelendirilir.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Abdullah UYANIK

İç Hastalıkları

Nefroloji

Prof. Dr. Erdem ÇANKAYA

İç Hastalıkları

Nefroloji

Prof. Dr. Fatih ALBAYRAK

İç Hastalıkları

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Fuat ERDEM

İç Hastalıkları

Hematoloji

Prof. Dr. Güngör AKÇAY

İç Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Prof. Dr. Habib BİLEN

İç Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Prof. Dr. Hakan DURSUN

İç Hastalıkları

Gastroenteroloji

Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU

İç Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Prof. Dr. Mehmet BİLİCİ

İç Hastalıkları

Tıbbi Onkoloji

Prof. Dr. Ömer YILMAZ

İç Hastalıkları

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Salim Başol TEKİN

İç Hastalıkları

Tıbbi Onkoloji

Doç. Dr. Arzu BİLEN

İç Hastalıkları

Doç. Dr. Can SEVİNÇ

İç Hastalıkları

Nefroloji

Doç. Dr. Gülden SİNCAN

İç Hastalıkları

Doç. Dr. Pınar TOSUN TAŞAR

İç Hastalıkları

Geriatri

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ALBAYRAK

İç Hastalıkları

Gastroenteroloji

Aydınlatma Metni