Lenfoma

İç Hastalıkları

Lenfoma

Genel Tanım: Vücudumuzda lenfosit adı verilen, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak hastalıklarla savaşan beyaz kan hücreleri vardır. Lenfoma lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz çoğalmasıdır. Hodgkin ve nonhodgkin lenfoma olmak üzere iki alt tipi vardır.

Nedenleri: Lenfoma hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak çeşitli virüsler, immün yetmezlik durumu, ailede nonhodgkin lenfoma öyküsü, benzen gibi bazı kimyasal maddeler, erkek cinsiyet ve ileri yaş hastalığın nedenleri arasındadır.

Belirtileri: İlk şikayet genellikle ağrısız lenf bezi büyümesidir. Göğüs kafesi veya karın boşluğu içindeki lenf bezleri de büyüyebilir. Bu nedenle öksürük, nefes darlığı, yüz ve boyunda şişlik, karında şişkinlik, karın ağrısı olabilir. Hastaların bir kısmında ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gelişebilir.

Tanı: Lenfoma hastalığının kesin tanısı ve tiplendirilmesi için mutlaka patolojik inceleme gerekir. Büyüyen lenf bezinin mümkünse tamamı değilse bir kısmı cerrahi işlemle çıkarılarak histopatolojik inceleme ile tanı konulur. Hastanın PET-CT görüntülemesi yapılır ve hastalık evrelendirilir.

Tedavi: Lenfoma tedavisi kemoterapi ve/veya radyoterapi ile yapılır.  Hastalığın evresi, hastalığın alttipi, hastanın yaş ve performans durumuna göre verilecek tedavi belirlenir. Hodgkin lenfoma da erken evrede tedavi ile olguların yaklaşık %80’in de şifa sağlanır. Nonhodgkin lenfomanın ise saldırgan ve yavaş seyirli formları vardır. Saldırgan veya agresif nonhodgkin lenfoma olgularında tedavi ile %30-60 şifa sağlanır. Hastalığın yavaş seyirli formlarında ise tam şifa sağlanamamasına rağmen hastalığın prognozu çok iyidir. Bazı yavaş seyirli lenfoma olgularına ise bekle-gör yaklaşımı uygulanır. Bu hastalar kemo-radyoterapi verilmeden düzenli aralıklarla takip edilirler. Ayrıca lenfomaların tedavisinde akıllı ilaç denilen hedefe yönelik tedavilerde uygulanabilir. Akıllı ilaçların damardan verilen (intravenöz) ve tablet olan formları mevcuttur.

Korunma: Özel bir korunma yolu yoktur. Ancak erken tanı çok önemli ve hayat kurtarıcıdır.

Aydınlatma Metni