Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Genel Bilgiler

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümü, bireylerin zihinsel, duygusal ve davranışsal sağlığını inceleyen, psikolojik rahatsızlıkları teşhis eden, tedavi eden ve ruh sağlığını desteklemeye yönelik çalışmalar yürütür.

Psikiyatri bölümü 1971 yılından itibaren, ayaktan ve yatarak tedavi ünitelerinde hemen hemen alanımızla ilgili bütün psikiyatrik hastalıkların (depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, panik bozukluğu ve diğer anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, organik ruhsal bozukluklar ve nörobilişsel bozukluklar, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi) tanı, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır. Bölümümüzde ilaç tedavilerinin yanında psikoterapiye ihtiyacı olan hastalarımız için öğretim üyelerinin süpervizyonunda araştırma görevlisi ve psikologlar tarafından bilişsel davranışçı terapi, evlilik terapileri ve cinsel terapiler, EMDR, dinamik yönelimli terapiler yapılmaktadır. 

Sıkça Sorulan Sorular

Panik atak nedir?

Panik atak; yoğun korku ya da huzursuzluk hissinin eşlik ettiği çeşitli bedensel belirtilerle birlikte aniden ortaya çıkan bir durumdur. Bedensel belirtilerin şiddeti birkaç dakika içinde en üst seviyeye ulaşmakta ve  10-30 dakika boyunca devam edebilmektedir. Panik atak sırasında insanlar şiddetli biçimde “ölme, delirme, kontrolü yitirme” korkusu yaşarlar. Birçok hasta panik atağı sırasında kalp krizi geçirdiğini düşünerek acil servislere başvuruda bulunurlar. Panik atakların tekrarlaması korkusu hastalarda çok sık bulunmaktadır. Panik atak, genellikle herhangi bir belirti vermeden tetikleyici olmadan da ortaya çıkabilir. olmayabilir. Tekrar eden atak durumunda belirli bir tetikleyici neden olabilir (kalabalık içinde bulunmak, konuşma yapmak, kapalı bir ortama girmek, yolculuk yapmak gibi). Panik atak sırasında kişide tehlikede olduğu ve kaçıp kurtulamayacağı hissi eşlik eder. Tedavisinde uygulanan ilaç ve psikoterapiler kliniğimizde yapılmaktadır.

Stres ile nasıl başa çıkılır?

Stres, uyum sağlanması ya da tepki verilmesi gerekli herhangi bir tehlike anında vücudun gösterdiği bir reaksiyondur. Kişiyi korumak adına ortaya çıkan stres tepkisi, çok fazla gözlendiğinde yaşam kalitesini bozabilir. Gündelik yaşam içinde bir çok yaşam olayı stres verici olabilir. Değişim ve bu değişime uyum gerektiren durumlarda, mevcut baş etme yöntemleri yetersiz kaldığında stres kaçınılmaz hale gelir. Stres günümüzde psikiyatrik hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın nedenleri arasında sayılmaktadır. Stresten etkilenme düzeyini azaltabilmek için stres nedenini keşfetmek oldukça önemlidir. Stres belirtilerini tanımak, baş etmenin zorlaştığı durumlarda bir uzmandan yardım almak elzemdir. Gerekli görüldüğü takdirde ilaç tedavileri, psikoterapiler ile stres belirtileri yatıştırılabilir. Stres anında uygulanabilecek nefes ve gevşeme egzersizleri, stresi tetikleyen olay-düşünce-duygu-davranış arasında bağ kurularak düşünce sisteminde olumlu değişimler stresle başetmede etkilidir. Stresle baş etmek için fiziksel egzersiz, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve dinlenme, sosyal ilişkileri sürdürme, geçmiş ya da geleceğe değil halihazırdaki ana odaklanma uygulanabilecek başlıca yöntemlerdir.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Halil ÖZCAN

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr. Hacer Akgül CEYHUN

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr. Ömer Faruk UYGUR

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Esat Fahri AYDIN

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TUYGAR OKUTUCU

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Serap SARI

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Aydınlatma Metni