Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Bilgiler

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1966 yılından beri güçlü akademik kadrosu, kanser ve kanser dışı tüm hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik deneyim ve bilgi birikimi, bilimselliği ileri teknoloji ile birleştiren donanımı ve altyapısı, hastaya özel yenilikçi ileri tekniklerin kullanıldığı cerrahi seçenekleri ile dünya standartlarında hizmet olanaklarına sahiptir.

Tıbbın en önemli ve geniş kapsamlı alanlarından biri olan genel cerrahi; ilgi alanına giren organların hastalıkları ve farklı tedavileri, bu alanlarda hızla gelişen teknoloji ve cerrahi teknik uygulamalarının da gelişmelere bağlı olarak çeşitliliğinin artması ile yerini yavaş yavaş özel cerrahiye bırakmaktadır.  Bu sayede her konuya konsantre olan "genel cerrah" aynı zamanda genel cerrahinin farklı alanlarında da uzmanlaşma sağlayarak "özel cerrah" statüsü kazanmaktadır.

Bu gerçekten hareketle Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Hastalar bir uzman arayışı içinde olmadan, genel cerrahinin tüm alt branşlarında kaliteli hizmet olanaklarına sahiptir. Bunun yanında, cerrahi uygulamaların bireysel kararlarla değil, grup kararına bağlı olarak verildiği konsey değerlendirmelerinden de yararlanmaktadır. Hastalar genel tanının ardından, konunun uzmanına yönlendirilerek hastalığa özel tedavi planlaması yapılmaktadır.

Bu kapsamda Erzurum Atatürk Üniversitesi Genel cerrahi Anabilim Dalı

  • Özafago-Gastrik-proktolojik Cerrahi
  • Endokrin ve Meme Cerrahisi
  • Hepatopankreobilier Cerrahi
  • Acil ve travmatolojik cerrahi
  • Organ nakli

Çalışma grupları olarak hizmet vermektedir.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı bölgemizde olduğu kadar Türkiye ve dünya çapında başarılı uygulamalara imza atmış ve bölgemiz için çok elzem sağlık hizmetlerini yerine getirmektedir.

HİZMETLERİMİZ :

  • Endokrin ve Meme Cerrahisi,
  • Özafago-Gastrik-proktolojik Cerrahi,
  •  Hepatopankreobilier Cerrahi
  • Acil ve travmatolojik cerrahi
  • Organ nakli

çalışma gruplarından oluşmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sigara İçersem Cerrahi Operasyonu Geçirebilir Miyim ?

Hayır. Sigara içilen yoğun ortamda bulunan veya sigara kullanan bireyler cerrahi operasyon riskini artırabilirler. Bu durum, ameliyat sırasındaki ve sonrasındaki komplikasyon olasılıklarını yükseltebilir. Ameliyat öncesinde en az 4-6 hafta boyunca sigarayı bırakmak ve ameliyat sonrasında mümkünse hiç sigara içmemek önerilir. Bunun nedeni, ameliyat sonrası ilk 12 hafta içinde sigaraya başlamanın iyileşme sürecini olumsuz etkileme riskini taşımasıdır. Bu durum, özellikle ülser gibi ameliyat sonrası komplikasyonların ciddi şekilde artmasına neden olabilir.

Bölüm Doktorları

Aydınlatma Metni