Aile Hekimliği

Aile Hekimliği

Genel Bilgiler

Aile Hekimliği, kendi eğitim içeriği, araştırmaları ve kanıta dayalı klinik uygulamalarıyla öne çıkan akademik ve bilimsel bir tıp dalıdır; ayrıca birinci basamak sağlık hizmetine odaklanmış bir klinik uzmanlık alanını temsil eder.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ise 22 Mayıs 2008 kurulmuştur. Kadroya ilk atama ise 10 Ağustos 2009’da olmuştur. Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp programlarının 1. 2. ve 3. sınıfında teorik dersler ve uygulamalar ile , ayrıca 4.sınıf seçmeli stajı (2 hafta) ve 6.sınıf intörn eğitiminde zorunlu staj olmak üzere mezuniyet öncesi; ve Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi ile mezuniyet sonrası eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı’mıza bağlı faaliyet göstermekte olan toplam beş birimli Eğitim tipi Aile Sağlığı Merkez’lerinde (EASM) tüm halkımıza müstesna bir birinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Ayrıca hastanemiz bünyesindeki Akademisyen Polikliniği ile üniversitemiz öğretim üyeleri ve birinci derece yakınlarına Aile Hekimliği Anabilim Dalı aracılığıyla sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Yine Anabilim Dalı’mız, Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ATYAM) tüm öğretim üyeleri ve asistan hekimlerimiz görev alarak, hem geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konularında bilgi ve becerileri gelişmekte, hem de Akupunktur, Hipnoz, Kupa (Hacamat), Ozon ve Apiterapi Uygulamaları ile sunulan sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşlar faydalanmaktadır.

Aile Hekimliği Disiplininin Özellikleri

 1. Kişilerin sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur.
 2. Sağlık kaynaklarının etkili kullanımını sağlar.
 3. Bireye, ailesine ve topluma yönelik kişi merkezli bir yaklaşım geliştirir.
 4. Hastanın güçlenmesini teşvik eder.
 5. Kendine özgü bir hastayla görüşme süreci vardır.
 6. Sağlık hizmetlerinin hastanın gereksinimleriyle belirlenen sürekliliğini sağlamaktan sorumludur.
 7. Rahatsızlıkların toplum içindeki prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci vardır.
 8. Gelişiminin erken evresinde henüz ayrımlaşmamış bir şekilde ortaya çıkan ve ivedi girişim gerektirebilen rahatsızlıkları yönetir.
 9. Hastaların akut ve kronik sağlık sorunlarını aynı anda yönetir.
 10. Uygun ve etkili girişimlerle sağlık ve iyilik durumunu geliştirir.
 11. Toplumun sağlığı için özel bir sorumluluk üstlenir.
 12. Sağlık sorunlarını fiziksel, ruhsal, toplumsal, kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alır (Holistik Yaklaşım).

Aile Hekimliğinin Çekirdek Yeterlilikleri Şunlardır

 1. Birinci basamak yönetimi
 2. Kişi merkezli bakım
 3. Özgün problem çözme becerileri
 4. Kapsamlı yaklaşım
 5. Toplum yönelimli olma
 6. Holistik yaklaşım-modelleme

HİZMETLERİMİZ

- Aile Hekimliği Anabilim Dalı’mıza bağlı faaliyet göstermekte olan iki adet Eğitim Aile Sağlığı Merkezi (EASM) bulunmaktadır:

 1. Üniversite Kampüs EASM: 3 adet ASM birimi içerir.
 2. Dadaşkent Saltuklu EASM: 2 adet ASM birimi içerir.

Araştırma Görevlilerimiz bu merkezlerde hem uzmanlık eğitim sürecinin önemli bir aşamasında bilgi, tecrübe ve pratik deneyimlerini geliştirmekte, hem de Aile Hekimliği uygulamasını birinci elden halka ulaştırmaktadırlar.

Bu bağlamda, birinci basamak sağlık hizmet sunumu kapsamında sunulan hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapmak, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek,
 • Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunmak veya kişiler ile iletişime geçmek,
 • Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adolesan, erişkin, yaşlı sağlığı vb.) yapmak,
 • Periyodik sağlık muayenesi yapmak,
 • Tetkik hizmetlerinin verilmesini sağlamak ya da bu hizmetleri vermek,
 • Kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek.
 • Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
 • Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Gerektiğinde hastayı gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapmak,
 • Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde gerektiğinde hastayı gözlem amaçlı yatırarak tetkik ve tedavisini yapmak,
 • Aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak,
 • İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete vs. belgeleri düzenlemektir.

- Ayrıca Aile Hekimliği Anabilim Dalı’mıza bağlı faaliyet göstermekte olan Akademisyen Polikliniği ile Üniversitemiz öğretim üyeleri ve ailelerine hastane içerisinde seçkin ve özel bir sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Aile Hekimliğinde, toplumdaki hastalık dağılımlarına benzer, akut ve kronik tüm hastalıkları ayrışmamış, farklılaşmamış olarak görerek, “düşük prevalans hekimliği” yapılmaktır.

Bu kapsamda Aile Hekimliğinde, bireye özgü riskler değerlendirilerek, bireylerin sağlığının korunması için tarama, muayene, laboratuvar testleri, kemoproflaksi, danışmanlık ve sağlık eğitimi yoluyla tüm hastalıkların muayene ve taramaları yapılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Aile Hekimliğinde Tarama ve Muayene Yapılıyor mu ?

Evet. Aile Hekimliğinde, bireye özgü riskler değerlendirilerek, bireylerin sağlığının korunması için tarama, muayene, laboratuvar testleri, kemoproflaksi, danışmanlık ve sağlık eğitimi yoluyla tüm hastalıkların muayene ve taramaları yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları

Aydınlatma Metni