İç Hastalıkları

Home / İç Hastalıkları

ichastaliklari

TARİHÇE:

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1962 yılında kuruldu.Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölümüne Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları namına Araştırma Görevlisi Doktor alındı. Burada eğitimlerini tamamlayan Atatürk Üniversitesi öğretim elemanları 1966 yılında Erzurum’a gelerek Erzurum Numune Hastanesinde göreve başladı.01 Ocak 1978’e kadar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erzurum Numune Hastanesi Binasında eğitim, öğretim ve hasta bakımını sürdürdü.01 Ocak 1978’de hastane şimdiki hizmet verdiği Yakutiye Araştırma Hastanesine taşındı.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalına bağlı olarak Hematoloji Bilim Dalı ,Onkoloji Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı ,Gastroenteroloji Bilim Dalı,Endokrinoloji Bilim Dalı bulunmaktadır. Ayrıca kliniğimize bağlı yoğun bakım ünitesi, endoskopi laboratuarı, kan merkezi , diyaliz ünitesi , kemik iliği nakil merkezi ve ayaktan tedavi ünitesi (kemoterapi) bulunmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kuruluşunun 4.yılında,1966 yılında da fakülte bünyesinde İç Hastalıkları Kliniği kurulmuştur. Prof.Dr. Aydoğan ALBAYRAK, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı namına 1962 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başladığı ihtisasının  4. sene asistanı iken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Erzurum Atatürk Üniveristesi  İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na 1966 yılında gönderilmiştir.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalının  ilk kurucu başkanları Prof.Dr.Ali GÜRÇAY (1966-1972), Prof.Dr.Faruk MEMİK (1972-1974;1976-1979) ve Prof.Dr. Aydoğan ALBAYRAK (1974-1976;1979-1987)’dir.Daha sonra İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Özden VURAL, Prof.Dr.M.Celal APAYDIN, Prof.Dr.Ayla SAN ve Prof.Dr.Mehmet GÜNDOĞDU’dur. İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ilk Bilim Dalı çalışmaları Hematoloji ve Gastroenteroloji alanlarında gerçekleştirilmiştir.

1- Dünya standartlarında tıp bilimi ve teknolojileri uygulamaları ile çağdaş dünyadaki benzerleri ile yarışabilen, bilimsel yenilikleri hastalarına uygulayabilen tıp doktorları yetiştirmek ve bu niteliklerini geliştirerek idame ettirmek,
2-Toplumun beden ve ruh sağlığını korumak ve gerektiğinde tedavi etmek amacıyla çağdaş bilgilerle donatılmış, bağımsız çalışabilen, kendini yenileyebilen hekimlik yapma ahlaki değerlerine sahip hekimlerin yetiştirilmesinde İç Hastalıkları yönünden katkıda bulunmak
3-Önce hasta sağlığı, hasta otonomisi ve sosyal adalet diyen güncel ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak.
4-Ülkemiz ve bölgemiz gereksinimleri göz önünde tutularak yan dal uzmanları ile içinde bulunduğumuz müessesenin istediği niteliklere sahip öğretim elemanı ve bilim adamları yetiştirmek.
5-Fakülte ekonomisine katkı yapabilecek, sanayide uygulanabilecek veriler elde edilebilen ulusal ve uluslararası üst düzey dergilerde yayınlanabilecek nitelikte araştırmalar yapmak
Misyonları doğrultusunda yıldan yıla aşama kaydederek gelecek on yıl içinde albenisi yüksek itibarlı Türkiye standartlarının üstünde hizmet veren, çağdaş ve akli bilim üreten bir A.B.D seviyesine gelerek ülkemizdeki Tıp Fakülteleri içinde ilk sıralarda yer almak.
Bölgedeki Hematoloji hastalıkların tanı ve tedavisi, hematoloji eğitim faaliyetleri, Doğu Anadolu Bölgesi onkoloji hastalarına tanı konulup tedavi uygulanması, Evrensel nitelikte bilgi üretebilen, uluslararası mevcut bilgiye ulaşarak halkımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen, öğretim üyesi, araştırma görevlileri, öğrenciler ve diğer yardımcı sağlık personelinin aktif katılımının sağlandığı, şeffaf, düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, objektif ölçülebilir denetim mekanizmalarına açık bir anlayışla kurumsallaşmasını tamamlamış bir klinik olmaktır.