Üroloji

Üroloji

Genel Bilgiler

Atatürk Üniversitesi Üroloji Anabilimdalı , yetişkin ve çocuk hastalara ürolojik muayene, tanı ve tedavi hizmeti vermektedir.

Üroloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Atatürk Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı; prostat ve mesane TUR ameliyatları, açık ve kapalı taş ameliyatları (üreteroskopi, perkütan nefrolitotomi), taş kırma (ESWL) tedavisi gibi rutin operasyonlar dışında ürolojik kanser ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları, ürodinami ve erkek cinsel işlev bozuklukları konularında tanı ve tedavi hizmeti sunmaktadır.

Prostat büyümesine (BPH) bağlı idrar rahatsızlıklarının tedavisinde ilaç ve cerrahi tedavi yöntemleri (TUR, açık prostatektomi) uygulanmaktadır. Ayrıca prostat kanseri taraması ve prostat enfeksiyonlarının tedavisi gibi prostat sağlığını ilgilendiren alanlarda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

Üroonkoloji

Bölümde prostat kanseri (açık/laparoskopik radikal prostatektomi), mesane kanseri (radikal sistektomi , böbrek kanseri (açık/laparoskopik radikal nefrektomi) ve testis kanseri gibi diğer ürolojik onkoloji ameliyatları gerçekleştirilmektedir. Bazı ürolojik kanser vakalarında ise medikal onkoloji ve radyoterapi bölümleri ile eşgüdüm içerisinde tedavi planlanmaktadır.

Endoüroloji ve Taş Hastalıkları

Atatürk Üniversitesi Üroloji Anabilimdalı’nda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde endoskopik (kapalı sistem) ameliyatlar da uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavinin yanı sıra taş kırma (ESWL) yöntemi kullanılmaktadır. Üroloji bölümü taş hastalığının endoürolojik tedavisinde (üreteroskopi, perkütan böbrek taşı cerrahisi – PCNL) hizmet vermektedir.

Kadın ürolojisi

İdrar kaçırma (stres ve sıkışma inkontinansı), interstisyel sistit gibi hastalıklarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Ürodinami ünitesi idrar tutabilme ve idrar yapabilme ile ilgili sorunlarında tanısal incelenme olanağı sağlar. Her tip idrar kaçırma sorunlarının, örneğin çocuklarda gece ıslatmaları ya da kadınlarda idrar kaçırma rahatsızlıklarının tanı, tedavi ve takibinde ürodinamik incelemeler ve  üro-radyolojik yöntemler kullanılmaktadır.

Androloji

Erkeklerde görülen erektil disfonksiyon olarak adlandırılan sertleşme ve boşalma problemleri ile erkek infertilitesi olarak nitelen erkeğe bağlı kısırlık durumlarına yönelik olarak muayene, tetkik medikal ve cerrahi tedavi teknikleri diğer tıpta uzmanlık dalları ile birlikte planlanarak gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ürolojisi, anne karnından başlamak üzere, yenidoğan ve sonraki dönemlerde görülebilen doğuştan ya da sonradan gelişen üriner ve genital sisteme ait hastalıklar ve bunların tedavisi ile ilgilenir. Bu hastalıklara örnek olarak vezikoüreteral reflü, üreteropelvik ve üreterovezikal darlıklar hidrosel ve kordon kisti, inmemiş testis, sünnet, testis ve torbaların acil durumları (Akut skrotum ve testis torsiyonu) ile hipospadias verilebilir.

Hipospadias’ın (doğuştan idrar çıkış deliğinin normal yerinden daha aşağıda olması) cerrahi onarımı üroloji bölümünün alanlarından biridir. Hipospadias’ın cerrahi tedavisi yapılabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

İdrar yolu taşları nasıl tedavi edilir?

İdrar yolu taşları, böbreklerde veya idrar yollarında oluşabilen sert parçacıklardır. Tedavi yöntemi, taşın boyutuna, konumuna, hastanın sağlık durumuna ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişebilir.

Bölüm Doktorları

Aydınlatma Metni