Tıbbi Patoloji

Tıbbi Patoloji

Genel Bilgiler

Tıbbi patoloji, hastalık bilimini temsil eden bir dal olup, hücrelerin, dokuların ve organların yapısındaki ve işlevindeki değişikliklerle ilgilenerek bu anomali ve bozuklukların hastalıklarını inceleyen bir disiplindir.

Patoloji Anabilim Dalı faaliyetleri kapsamında: Tıp fakültesi Dönem II öğrencilerine genel patoloji, Dönem III öğrencilerine sistematik patoloji teorik eğitimi yer alırken mikroskopi ve makroskobi laboratuvarıyla ortaya koyulan laboratuvar eğitimi desteği de sağlamaktadır. Anabilim dalı eğitim alanındaki faaliyetleri yanı sıra üniversite hastanesinde mevcut olan tam donanımlı rutin laboratuvarı ile patolojik tanı hizmeti sunmaktadır. Geniş yelpazeli konvansiyonel histokimya, immünohistokimya, immünfloresan teknikleri ve FISH yöntemi ile de sunulan hizmet kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca düzenli olarak yapılan bilimsel toplantılar, sunulan konsültasyon desteği ve bilimsel yayınlar, birimin akademik koldaki çalışmalarını oluşturmaktadır.

ÖNEMLİ HASTALIKLAR

 • Oral Kavite ve Orofarenks Hastalıkları
 • Nazofarenks Hastalıkları
 • Larenks ve Hipofarenks Hastalıkları
 • Adrenal Bez Hastalıkları
 • Paratiroid Hastalıkları
 • Tiroid Hastalıkları
 • Mesane, Üreter, Üretra Hastalıkları
 • Böbrek Kitleleri
 • Prostat Hastalıkları
 • Testis Hastalıkları
 • Medikal Böbrek Hastalıkları
 • Kemik ve Yumuşak Dokunun Tümöral Lezyonları
 • Endometrium/Miyometrium Lezyonları
 • Over Lezyonları
 • Serviks Lezyonları
 • Tuba Uterina Lezyonları
 • Çocukluk Çağına Özgü Gelişimsel, Genetik ve Metabolik Hastalıklar
 • Çocukluk Çağına Özgü Neoplastik Hastalıklar
 • Çocukluk Çağına Özgü Enflamatuar ve Enfeksiyöz Hastalıklar
 • Akciğer Lezyonları
 • Plevra Lezyonları
 • Timus Lezyonları
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Safra Yolları ve Safra Kesesi Hastalıkları
 • Pankreas Hastalıkları
 • Derinin İnflamatuar Hastalıkları
 • Deri Tümörleri
 • Özofagus Hastalıkları
 • Mide Hastalıkları
 • İnce Bağırsak Hastalıkları
 • Apendiks Hastalıkları
 • Kalin Bağırsak ve Anorektal Bölge Hastalıkları
 • Kemik İliği Lezyonları
 • Lenf Düğümü Lezyonları
 • Dalak Lezyonları
 • Meme Hastalıkları
 • Santral Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Transplantasyon Patolojisi

Sıkça Sorulan Sorular

Tıbbi Patoloji Bölümü ne iş yapar?

Doku ve organlardan alınan örnekler incelenerek Hastalıklara tanı konulur. Bunun için rutin olarak kullanılan yöntem mikroskobik incelemedir. Dokular makroskobik ve mikroskobik olarak incelenip ilgili hastalıkla ilgili raporlar hazırlanır.

Bölüm Doktorları

Aydınlatma Metni