Nükleer Tıp

Nükleer Tıp

Genel Bilgiler

Nükleer Tıp bölümü, radyoaktif maddeleri kullanarak hastalıkların tanısını koyan, tedavi eden ve vücut içi süreçleri inceleyerek tıbbi teşhis ve tedaviyi destekleyen bir tıp dalıdır.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1992 yılından beri hizmet vermektedir. Burada genel Nükleer Tıp poliklinik hizmetleri verilmekte olup, çeşitli tetkikler için hastanenin farklı bölümlerinden bölümümüze gönderilen hastalara hizmet verilmektedir. Ayrıca hipertiroidi tanısı ile takip edilen hastalara ayaktan radyoiyot tedavisi uygulanmaktadır. Yataklı tedavi ünitemizde ise tiroid kanseri hastalarına radyoiyot, prostat kanseri hastalarına Lu-177 PSMA ve Nöroendokrin tümör tanısı olan hastalara Lu-177 DOTATATE tedavileri uygulanmaktadır.

 

HİZMETLERİMİZ

TESTLER VE TEDAVİLER

 • Tiroid sintigrafisi
 • Tiroid ultrasonografisi
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Tükrük bezi sintigrafisi
 • Dakriosintigrafi
 • Gasrtoözofageal reflü sintigrafisi
 • Hepatobiliyer sintigrafi
 • Karaciğer dalak sintigrafisi
 • Karaciğer hemanjiom görüntüleme
 • GIS kanama çalışması
 • Meckel divertikülü araştırması
 • Mide boşalma sintigrafisi
 • Üre Nefes Testi
 • Akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi
 • Selektif dalak sintigrafisi
 • Beyin perfüzyon SPECT
 • Sisternografi
 • Lenfosintigrafi
 • Sentinel lenf nodu çalışması
 • İntraoperatif gamma prob uygulaması
 • Kemik sintigrafisi
 • Kemik dansitometrisi
 • I-131 tüm vücut tarama
 • MIBI tüm vücut tarama
 • In-111 octreotid ile tüm vücut tarama
 • I-131/1-123 MIBG tüm vücut tarama
 • Böbrek sintigrafisi(DTPA)
 • Böbrek sintigrafisi (ACE inhibitörlü)
 • Böbrek parankim sintigrafisi(DMSA)
 • GFR ölçümü
 • Testis sintigrafisi
 • Myokard perfüzyon SPECT
 • Myokard perfüzyon SPECT, GATED
 • İstirahat MUGA
 • Onkolojik tüm vücut PET/BT (F-18 FDG)
 • Onkolojik tüm vücüt PET/BT (Ga-68 DOTATATE / PSMA)
 • Beyin PET görüntüleme
 • Myokard PET görüntüleme
 • Radyonüklid tedavi, I-131
 • Radyonüklid tedavi, I-131 MIBG
 • Radyonüklid tedavi, (kemik ağrı palyasyonu)
 • Radyonüklid tedavi, Lu-177 DOTATATE (Somatostatin reseptör tedavisi)
 • Radyonüklid tedavi, Lu-177 PSMA (Metastatik prostat kanseri tedavisi)
 • Radyonüklid tedavi, Sinovektomi

 

OLANAKLARIMIZ

 • 1 PET/BT kamerası
 • 2 çift başlıklı gama kamera
 • 1 kemik dansitometri cihazı
 • 1 cerrahi gama prob
 • 1 ultrasonografi cihazı
 • 4 yataklı tedavi ünitesi

Sıkça Sorulan Sorular

Bebeğimi emziriyorum. Nükleer Tıp tetkiklerini yaptırırsam bana verilen ilaç süte geçer mi?

Nükleer tıpta pek çok radyoaktif madde kullanılmaktadır ve bunların hemen hepsinde süte geçme olasılığı vardır. Tetkikiniz öncesinde nükleer tıp doktoruna durumunuz konusunda bilgi veriniz ve sizi tetkikte kullanılan radyoaktif madde hakkında ve bu konuda yapmanız gerekenler konusunda bilgilendirmesini isteyiniz.

Nükleer Tıp tetkiki yaptırdıktan sonra çevremizdeki kişilerin aldığı radyasyon dozunu azaltmak için nelere dikkat etmeliyim?

Hem gereksiz yere radyoaktiviteye maruz kalınmaması hem de hamile veya çocuk gibi, dokuları gelişme gösteren ve radyasyondan etkilenme olasılığı daha yüksek olan gruptaki insanları koruma prensipleri gereğince kullanılan radyoaktif maddenin cinsine göre değişen sürelerde radoaktivite verilen kişi çevresindeki bireylerden uzak durmalıdır. Bu süreler ve korunması gereken mesafeler tetkik yapılan kişilere anlatılmaktadır. Radyoaktif maddelerin çoğu idrarla atıldığından idrar yolu ile bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.

Hamileyim, çocuğuma Nükleer Tıp tetkiki yapılacak, onun yanında bulunabilir miyim?

Nükleer tıp tetkikleri radyasyon içermektedir ve radyasyon alanlarında çekilmektedir. Eğer mümkünse çocuğunuzun yanında ona refakat edebilecek bir erişkin ile bölümümüze başvurmanız daha uygun olur.

Hamileyim Nükleer Tıp tetkiklerini /tedavilerini yaptırabilir miyim?

Hayır. Nükleer tıp tetkikleri ve tedavileri radyasyon içermektedir. Hamile iseniz ya da bebek emziriyorsanız lütfen personelimize ve doktorlarımıza bilgi veriniz.

PET-BT güvenli bir test midir?

PET-BT son derece güvenli bir yöntemdir. Bu tetkik sırasında kullanılan radyoaktif maddeler aile fertlerine herhangi bir radyasyon riski getirmez, çünkü hastaya verilen ilacın %90’ı tetkik sonunda kaybolacaktır. Tetkik tamamlandıktan sonra diğer insanlarla ortak alanları kullanmanızda, toplum içinde normal yaşam aktivitelerinizi 12 saatten sonra devam ettirmenizde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Bu test sırasında önemli olan husus, hamile veya şeker hastası iseniz bizi bilgilendirmeniz gerekliliğidir.

PET-BT nedir?

Pozitron emisyon tomografisi (PET) ve Bilgisayarlı tomografi (BT) hastalıklı doku ve organları tesbit etmek amacıyla kullanılan standart görüntüleme yöntemleridir. PET vücuttaki biyolojik (işlevsel) bozukluklar hakkında bilgi verirken BT bu hastalıklı dokunun yerinin, boyutunun saptanmasında rol oynar. Ayrıca, çalışmanın BT kısmı PET görüntü kalitesinin iyileştirilmesinde rol oynar.

PET-BT tetkiki yaptıracağım, şeker hastasıyım, test sırasında verilecek ilacın üzerimde olumsuz etkisi olur mu?

PET/BT tetkikinde kullanılan 18F FDG yapısal olarak şeker molekülüne benzer bir maddedir. Ancak, size damar yoluyla verilen glukoz (şeker) çok düşük miktardadır, kan şekerini yükseltecek kadar fazla değildir ve vücuttan hemen atılır. Bu nedenle size olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Ancak, şeker hastalarının tetkike hazırlığında farklılıklar vardır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için lütfen hasta sekreterliği ile bağlantıya geçiniz.

Sintigrafi çekimi için verilecek ilacın üzerimde olumsuz etkisi var mıdır?

Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddelerin radyoaktivite dozları genellikle çok düşüktür. Bu dozlarda radyoaktivitenin insanda önemli bir hastalık veya radyasyona bağlı ciddi bir hasar oluşturduğuna dair kanıt bulunmamaktadır.

Nükleer Tıp tetkiklerinde kullanılan maddeler alerji yapar mı?

Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddelerin alerjik yan etkileri yok denecek kadar azdır.

Sintigrafi nedir?

Sintigrafi hastalara radyoaktif bazı ilaçlar verilerek, bunun vücutta normal ve normal dışı dağılım ve tutulumlarının filmlerinin çekilmesi temeline dayalı bir görüntüleme yöntemidir. Sintigrafilerin en önemli avantajı organların ya da sistemlerin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi vermesidir.

Yatarak iyot tedavisi aldım. Başka bir şehirde oturuyorum. Yolculuk yapabilir miyim?

Taburculuğunuz sırasında üzerinizdeki doza bağlı olarak nasıl yolculuk yapabileceğiniz ve nelere dikkat etmenizin gerektiği konusunda size bilgi ve doküman verilecektir.

Nükleer Tıpta hangi hastalıkları tedavi edebiliyorsunuz?

Tiroid kanseri, hipertiroidi, nöroendokrin tümörler, prostat kanseri, ağrılı kemik metastazları, inflamatuar eklem hastalıkları gibi bazı hastalıklar tedavi edilebilir.

Bölüm Doktorları

Aydınlatma Metni