Kardiyoloji

Kardiyoloji

Genel Bilgiler

Kardiyoloji bölümü, kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen, tanı koyan, tedavi eden ve koruyucu sağlık önlemleri geliştiren tıp dalıdır.

HİZMETLERİMİZ

Poliklinik hizmetleri dahilinde hastaların EKG, eforlu EKG, holter (ritm ve tansiyon) ve ekokardiyografik tetkikleri yapılmaktadır. Kliniğimizde 1 tanesi taşınabilir olmakla birlikte toplam 7 adet ekokardiyografi cihazı bulunmaktadır. Laboratuarda hem transtorasik hem de transözafageal ekokardiyografi yapılmaktadır.

Kardiyak kateterizasyon laboratuarında bulunan 3 cihaz ile başta koroner anjiografi olmak üzere, perkütan transluminal koroner anjioplasti (balon) ve stent uygulamaları, sağ-sol kalp kateterizasyonu, balon valvuloplasti işlemleri, geçici ve kalıcı pacemaker uygulamaları, vena kava filtresi implantasyonu, elektrofizyolojik çalışmalar ve ablasyon tedavileri, ameliyatsız kalp kapağı değişimi (TAVİ) gibi işlemler yapılmaktadır. Ayrıca katater laboratuarında 7 gün 24 saat akut miyokard enfarktüslü hastalara acil balon anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi işlemi yapılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kalp Pili Kimlere Takılır?

Öncelikle kalp ritminin yavaşlamasına yol açan aritmilerde (hasta sinüs sendromu, AV blok) gibi durumlarda hastaların şikayetlerini gidermek için takılır. Genelde tek odacıklı (tek kablo) ve iki odacıklı (iki kablo) türleri bulunur. Son 10 yıl içinde ise kalp yetmezliği ve kalbin ileti sisteminde iletinin gecikmesine bağlı olarak, kalbin sol tarafı ile sağ tarafı arasında uyumsuzluğun olduğu hastalarda ise kalp hızında yavaşlama olmasa bile kalp yetmezliği tedavisi amacı ile üç odacıklı kalp pilleri de takılabiliyor.

ICD (kardiyoverter defibrillatör) Nedir?

Kalp pilleri gibi kalp hızının yavaşladığı durumlarda kalbi uyarmak dışında, aynı zamanda hayati tehlike arz eden ritim bozuklukları durumunda, bu aritmilerin tanısını koyup tedavisinde uygulanabilecek şok tedavisi gibi tedavileri otomatik olarak sağlayan cihazlardır.

TAVI nedir?

Son zamanlardaki güncel kapak uygulaması aort kapaklarına yönelik uygulanan transkateter aort kapak replasmanı (TAVI) uygulamasıdır. Bu yöntemde kateter yolu ile kasık damarından girilerek ortasında balon, etrafında katlanmış halde yapay kapak bulunan bir kateter daralmış olan aort kapak seviyesine kadar ilerletilir, kapak düzeyinde balon şişireler etrafındaki kapağın açılması ve eski kapağın içine yerleştirilmesi sağlanır. Ardından balon söndürülerek kateter ile birlikte çekilir ve yeni kapak yerine yerleştirilmiş olur. TAVI yöntemi ileri yaş ve cerrahi riski yüksek olan hastalar için geliştirilmekle birlikte teknolojideki ilerlemeler ile paralel bir şekilde orta riskteki hastalarda da tercih edilen bir yöntem şeklini almaktadır.

Bölüm Doktorları

Aydınlatma Metni