Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Genel Bilgiler

Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp hariç diğer organ ve dokulara ait hastalıkların cerrahi tedavileri ile ilgilenen branştır.

Kliniğimiz; Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak 1969 yılında Prof. Dr. Ergün Sabar tarafından kurulmuş ve 1997 yılında Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak fiilen ayrılmıştır. 1997-1998 yıllarında Prof. Dr. Ahmet BAŞOĞLU 1998-2005 yılları arası Prof. Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU bölüm başkanlığı yapmış olup 2005 yılından itibaren Prof. Dr. Atilla EROĞLU bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Anabilim dalımız bilgi ve teknolojinin dünya standartlarında sunulduğu, hasta yararı ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu sağlık hizmetlerinin yanı sıra, üst düzeyde bilimsel aktivitelerde bulunan, etik değerlere bağlı uzman hekim yetiştiren bir merkezdir. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından katılım sağlanan 3-6 aylık fellowship programlarımızla da tecrübelerimizi paylaşmaktan gurur duymaktayız. Kliniğimiz özellikle Yemek borusu hastalıklarının tedavisi konusunda ülkemizde ve uluslararası alanda  referans ve öncü bir merkezdir.

HİZMETLERİMİZ

 • Toraks Travma
 • Pnömotoraks
 • Plevral Efüzyon
 • Ampiyem Ve Akciğer Apsesi
 • Özofagus Kanseri (Minimal İnvaziv İvor Levis Özofajektomi )(Mıe)
 • Özofagus Stent Ve Dilatasyon (Darlık,Perforasyon, Fistül )
 • Özofagus Benign Tümörleri
 • Özofagus Motilite Bozuklukları / Divertikül / Akalazya/ Reflü
 • Hiyatus Ve Diyafragma Hernileri (Laparaskopik Torakoskopik)
 • Diyafram Evantrasyonu (Yükselmesi) (Laparaskopik Torakoskopik)
 • Hidatik Kist Hastalığı
 • Plevral Biyopsi / Akciğer Wedge (Kama) Biyopsi
 • Akciğer Kanseri –Segmentektomi/ Lobektomi/ Pnömonektomi
 • Bronşektazi
 • Medıastinoskopi
 • Timoma Ave Medıastinal Kist Ve Tümörler
 • Metastaz Cerrahisi Metastazektomi
 • Trakea (Soluk Borusu ) Cerrahisi ( Dilatasyon / Rezeksiyon / Anastomoz)
 • Mezotelyoma
 • Göğüs Duvarı Tümörleri
 • Göğüs Duvarı Deformiteleri
 • Pektus Carinatum Ve Ekskavatum Açık Ve Minimal İnvaziv Yöntemler
 • Göğüs Duvarı Apse Ve Hematomları
 • Thorasik Çıkış Sendromu (Tos)
 • Bronkoskopi (Rijit-Fleksible)
 • Özofagoskopi (Rijit-Fleksible)
 • Hiperhidroz ( Sempatektomi)
 • Şilotoraks
 • Supraklavikular Ve Aksiller Lenf Nodu Biyopsisi
 • Toraksın Nadir Hastalıkları

Kliniğimiz özellikle Özofagus Cerrahisinin yüksek volümle yapıldığı bir merkezdir. Tüm cerrahilerde olduğu gibi komplikasyon oranları, yüksek volümlü merkezlerde oldukça düşüktür. Cerrahi seçimlerinde yüksek volümlü merkezlerin seçimi uygun olacaktır

Sıkça Sorulan Sorular

Kliniğinizde kapalı akciğer ameliyatları yapılıyor mu ?

Kliniğimizde Uniportal  torakoskopik operasyonlar ve VATS uygulanmaktadır.

Kliniğinizde kapalı yemek borusu kanseri operasyonu yapılıyor mu ?

Kliniğimizde Türkiye’nin dört bir yanından gelen  yemek borusu kanseri hastalarının kapalı ( torakoskopik ve laparoskopik ) operasyonları yapılmakta olup yapılan operasyon sayısı bakımından Türkiye ve Dünya da kendinden söz ettiren ileri bir merkezdir.

Kliniğinizde pediatrik (çocuk) ve yenidoğan operasyonları yapılıyor mu ?

Kliniğimiz gerek yenidoğan konjenital (doğumsal) malformasyonlarının gerekse çocuk hastalıklarının akciğer mediasten göğüs duvarı trakea ve özofagus hastalıkları operasyonları yapılan ileri bir merkezdir.

Kliniğinizde Pektus Deformite ve göğüs duvarı operasyonları yapılıyor mu ?

Kliniğimizde Pektus deformitelerinin kapalı ve açık operasyonları , göğüs duvarı  defekt onarımları göğüs duvarı tümör operasyonları ve torakoplasti operasyonları  uygulanmaktadır.

Kliniğinizde hiperhidroz operasyonları yapılıyor mu ?

Kliniğimizde torakoskopik her iki koltuk altı bölgesinden  1 santimetrelik kesi ile yapılmakta isteğe göre aynı gün veya bir gün sonra taburcu edilmektedir.

Kliniğinizde endoskopi ve bronkoskopi işlemleri yapılıyor mu ?

Kliniğimizde özellikle kendi hastalarımızın flexible özofagoskopi ve bronkoskopi işlemleri  yapılmaktadır. Rijit bronkoskopi ve rijit özofagoskopi mevcut olup tanı ve tedavi için  çevre illerden oldukça sevk almaktadır.

Kliniğinizde mediasten cerrahisi yapılıyor mu ?

Kliniğimizde mediastinal hastalıkların tanı ve tedavisi için mediastinoskopi, mediastinotomi,  VATS, sternotomi işlemleri uygulanmaktadır.

Kliniğinizde diyafragma hastalıkları cerrahisi yapılıyor mu ?

Kliniğimizde gerek doğumsal gerekse sonradan gelişen  diyafragma yükselmesi ,diyafragma fıtıkları, diyafragma yırtılması, diyafragma pili uygulaması cerrahileri gerek kapalı gerek açık prosedürlerle yapılmaktadır.

Kliniğinizde yemek borusu iyi huylu tümörleri motilite bozuklukları cerrahileri yapılıyor mu ?

Kliniğimizde yemek borusunun perforasyon, iyi huylu tümörleri, motilite bozuklukları, kistleri divertikülleri gibi tüm cerrahileri gerek açık gerek kapalı tekniklerle yapılmaktadır.

Kliniğinizde Malign plevral sıvılar için girişimler yapılıyor mu?

Kliniğimizde gerek malign sıvıların tedavi edici boşaltımları(terapotik torasentez) gerek dren yerleşimi (tüp toraksotomi. Plöreken dren) gerekse plevral yapıştırma (plöredesis ) işlemleri sıklıkla yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Atila EROĞLU

Göğüs Cerrahisi

Prof. Dr. Yener AYDIN

Göğüs Cerrahisi

Doç. Dr. Ali Bilal ULAŞ

Göğüs Cerrahisi

Aydınlatma Metni