1966 yılında Prof. Dr. Ali Namık ŞENER tarafından kuruldu. Devam eden süreçte Prof. Dr. Ercan TUNCEL ve Prof. Dr. Şefik GÜNEY gelişimi devam ettirdi. Halen Prof. Dr. Suat EREN Anabilim Dalı Başkanıdır. Son yirmi yılda gerek görüntüleme cihazları gerekse akademik kadro gelişmiş ve Türkiye’nin önde gelen ünitelerinden biri haline gelmiştir. Anabilim Dalımız 02.09.2009 tarihinden itibaren Türk Radyoloji Derneği alt şubesi olarak hizmet vermektedir.

     

       Birimdeki Sosyal Kültürel Aktiviteler

     Bölgesel ve yurtiçi kurs, sempozyum ve kongreler düzenlenmektedir. Hizmet içi eğitimler ve asistan eğitim programları uygulanmaktadır.

    Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr. Suat EREN
  2. Prof.Dr. Abdulmecit KANTARCI
  3. Prof.Dr. Fatih ALPER (Anabilim Dalı Başkanı)
  4. Prof.Dr. Ümmügülsüm BAYRAKTUTAN
  5. Prof.Dr. Adem KARAMAN
  6. Doç.Dr. Fadime GÜVEN
  7. Doç.Dr. Ahmet YALÇIN
  8. Doç.Dr. Bahar YILMAZ ÇANKAYA
  9. Dr.Öğr. Üyesi Elif GÖZGEÇ

 

    Asistan Doktorlar

Arş. Gör. Dr. Mehmet Alperen TEZCAN
Arş. Gör. Dr. Ahmet KORU
Arş. Gör. Dr. Elşad İSMAYILOV
Arş. Gör. Dr. Şeyma Nur ALTINOK
Arş. Gör. Dr. Fatih IŞIK
Arş. Gör. Dr. Okan ÇAKIR
Arş. Gör. Dr. Birkan USTA
Arş. Gör. Dr. Mehmet Eren ÖZTÜRK
Arş. Gör. Dr. Cafer KOÇAK
Arş. Gör. Dr. Muhammed Furkan BARUTCİGİL
Arş. Gör. Dr. Ahmet Tuğrul AKKUŞ
Arş. Gör. Dr. Hasan ABBASGULIYEV
Arş. Gör. Dr. Muhammed Furkan DEMİRAL
Arş. Gör. Dr. Said Ali ATALAY
Arş. Gör. Dr. Muhammed Halid YENER
Arş. Gör. Dr. Muhammed Emre IŞIKTAŞ
Arş. Gör. Dr. Şeyda GİDİRİŞLİOĞLU
Arş. Gör. Dr. Muhammed KÜÇÜK
Arş. Gör. Dr. Ahmet Yasin KABAŞ
Arş. Gör. Dr. Muhammed GÜÇ
Arş. Gör. Dr. Roza RZAYEVA
Arş. Gör. Dr. Omıd RAHIMIDASHLIBOROON
Arş. Gör. Dr. Ahmet Serdar GEYİKLİOĞLU
Arş. Gör. Dr. Özlem KÜÇÜKOĞLU
Arş. Gör. Dr. Kübra TATLISU
Arş. Gör. Dr. Rabia Nur USLU
Arş. Gör. Dr. Eda ŞAHİN
Arş. Gör. Dr. Muhammed Mükremin BUĞDACI
Arş. Gör. Dr. Emre ÖZİL
Arş. Gör. Dr. Cemile ALTINKAYA
Arş. Gör. Dr. Bahattin BUZCU

 

      Hastanemizde modern tıbbın kapsamındaki bütün radyolojik görüntüleme hizmetleri ve girişimsel radyolojik işlemler Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nın öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Radyoloji bölümümüz Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet vermektedir. Ayrıca hastanemizde Acil Tıp Anabilim içerisinde Bilgisayarlı Tomografi ve direk grafi cihazları ve poliklinikler kısmında direk grafi cihazları mevcut olup beş adet taşınabilir röntgen cihazları ile yoğun bakımlar, ameliyathane ve servislerdeki yatan hastalara hasta başı direk grafi çekimleri yapılmaktadır.

      Radyoloji Anabilim Dalı içerisinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cihazları, bilgisayarlı tomografi (BT) cihazları, ultrasonografi (US) cihazları, vaskuler ve non-vaskuler girişimsel radyoloji ünitesi, mamografi ünitesi, floroskopi ünitesi, seyyar röntgen cihazları, görüntü haberleşme ve iletişim sistemi (PACS) içeren rapor odası ve rapor yazma odası bulunmaktadır.

   

       Manyetik Rezonans Görüntüleme

    Manyetik Rezonans Görüntüleme radyo dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar. Radyoloji bölümümüzde 1 adet 1.5 Tesla ve 1 adet 3 Tesla’lık manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cihazı bulunmaktadır. Bölümümüzde Kardiyak MRG, Fonksiyonel MRG, BOS akım MRG, Obstetrik MRG, MR traktrografi, MR Spektroskopi ve multiparametrik prostat MRG tetkikleri dahil bir çok tetkik rutin olarak yapılmaktadır.

   

      Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme

   Bilgisayarlı tomografi x-ışınlarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar. 1 tanesi Acil Tıp Anabilim içerisinde olmak üzere toplamda 3 adet bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı bulunmaktadır. Uluslararası standartlarda ve güncel kanıta dayalı tıbbi kılavuzlar gereğince kontrastlı ve kontrastsız kesitsel görüntülemeler, dual enerji BT, kardiyak BT bve BT Anjiyografi uygulamaları dahil rutin tanı tetkitleri ile biyopsi ve tedaviye yönelik girişimsel işlemler yapılmaktadır.

   

      US ve Doppler US Görüntüleme

    Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlar.1 tanesi Acil odasında, 1 tanesi meme odasında ve 4 tanesi Radyoloji Anabilim dalında serviste doppler özelliği olan üzere 6 adet ultrasonografi (US) cihazı bulunmaktadır. Hastanemizde 3D-4D obstetrik ultrasonografik görüntülemeler yapılmaktadır.

     

      Konvansiyonel Tetkikler

    Tükürük bezleri, yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, safra kesesi ve safra yolları, ince ve kalın bağırsaklar, böbrekler ve idrar yolları, mesane ve üreme sistemi vücuda damardan veya başka yollardan kontrast madde verilerek radyolojik olarak görüntülenmektedir. Bu tetkikler genel olarak kontrastlı “konvansiyonel tetkikler” olarak anılmaktadır.

     

     Mammografi

    Mamografi x-ışınlarını kullanarak memelerin ayrıntılı görüntülenmesini sağlar. Meme lezyonları mamografi, USG ve MRG ile saptanabilmektedir. Lezyonun iyi ya da kötü huylu olduğunu öğrenmek için çoğu zaman biyopsi işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Meme radyolojisinde uygulanan girişimsel işlemler görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılmaktadır. En sık USG eşliğinde biyopsi yapılmaktadır. Lezyonların USG karşılığı olmadığı durumlarda diğer görüntüleme yöntemleri eşliğinde biyopsi yapılmaktadır. Özellikle tarama hastalarında izlenen, kanser öncüsü bulgu olarak kabul edilen mikrokalsifikasyonlar ya da sadece mamografi yönteminde görülen yapısal bozulma gibi durumlarda mamografi eşliğinde biyopsi işlemi yapılmaktadır.

       

       GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ÜNİTESİ

     1960’ lı yıllardan sonra ortaya çıkan teknolojideki gelişmelerin paralelinde hızla gelişen girişimsel radyoloji sadece tanıda değil aynı zamanda tedavide de katkı sağlayan radyolojiye bağlı bir üst uzmanlık alanıdır. Girişimsel radyolojinin başlıca avantajları arsında hasta açısından daha az travmatik, daha kolay tolere edilebilir tedavi seçenekleri sunması, doku bütünlüğünü büyük oranda koruyup daha az ağrı ile daha kısa sürede iyileşme imkânı sağlaması ve hastanede kalma süresinin minimale indirilmesi sayılabilir. Girişimsel radyolojnin dünya çapında kabul görmüş minimal invaziv ve konforlu tedavi seçenekleri çoğu zaman hastanın anestezi almasına gerek kalmadan basit girişimlerle halledilebilmektedir.

    Radyoloji Anabilim Dalı içerisinde bulunan ve asistan eğitim programımızda yer alan girişimsel radyoloji ünitemiz yaklaşık 30 yıldan beri görüntüleme sistemlerinin kılavuzluğunda tanıya veya tedaviye yönelik girişimsel işlemler yapılmaktadır. Dünyada örnekleri olduğu gibi merkezimizde girişimsel radyoloji Vasküler ( damarla ilgili) ve Non-vasküler (damar dışındaki) işlemler olmak üzere alt birimlerden oluşmaktadır.

       HİZMETLERİMİZ

     Prof. Dr. Akın LEVENT ve Prof. Dr. Çetin ÇELENK ile başlatılan ve Prof. Dr. Suat EREN öncülüğünde devam ettirilen vasküler girişimsel radyoloji ünitemizde aynı anda iki vakaya tanı ve tedavi imkânı sağlayan iki adet DSA (digital subtraksyon anjiyografi) birimimiz bulunmaktadır. Bu birimlerde damarla ilgili olarak, kalp dışındaki tüm damar sorunları nörovasküler (intrakranial anevrizma, arteriovenöz malformasyon, anjioplasti ve stentleme) ve periferik vasküler işlemler (transkateter kemoembolizasyon, endovasküler tümör embolizasyonu, miyom tedavileri) adı altında yapılmaktadır. Ayrıca stroke (inme), anevrizmatik SAK (baloncuğun neden olduğu Subaraknoid kanama), travmatik kanamalar, doğum sonrası kanamalar gibi acil tanı ve tedavi gerektiren durumlarda birimimiz doktoru, hemşiri, teknisyeni ve yardımcı personeliyle 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

     Non-vasküler girişimsel radyoloji ünitemizde 3 adet Ultrasonografi bulunmaktadır. Bu birimimizde çoğu zaman genel anesteziye gerek duyulmadan lokal anestezi ile başlıca biyopsi (tru-cut, aspirasyon), perkütan drenaj (apse, kist, sıvı), bilyer sistem (PTK, Perkütan kolesistostomi, biliyer balon ve stent uygulamaları, karaciğer nakil sonrası biliyer komplikasyonların tedavisi), perkütan tümör ablasyonu (Radyofrekans Ablasyon, Mikrodalga Ablasyon, Alkol Ablasyonu), genitoüriner girişimler (perkütan nefrostomi, perkütan sistostomi gibi) işlemler yapılmaktadır.

     Girişimsel Radyoloji ciddi deneyim ve takım çalışması gerektirir. Girişimsel radyoloji ailesi olarak yaptığımız işlemlerde diğer branş hekimleri ile oldukça yakın ve koordineli bir şekilde hareket etmekteyiz. İşlem ile ilgili kararlar ortak yapılan konsey toplantıları sonucunda verilmektedir. Dünyada oldukça tanınan ve faydalanılan girişimsel radyoloji ne yazık ki ülkemizde yeterince bilinmemektedir. Hastaların güncel tedavi ve yaklaşımlar hakkında bilgilendirilmesi yasal hakları olup bu hususta doktorunuza ya da bizlere başvurunuz.