Göğüs Cerrahisi, göğüs boşluğunda yerleşen kalp hariç diğer organ ve dokulara ait hastalıkların cerrahi tedavileri ile ilgilenen branştır.

       Kliniğimiz; Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak 1969 yılında Prof. Dr. Ergün SABAR tarafından kurulmuş ve 1997 yılında Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak fiilen ayrılmıştır. 1997-1998 yıllarında Prof. Dr. Ahmet BAŞOĞLU 1998-2005 yılları arası Prof. Dr. Nurettin KARAOĞLANOĞLU bölüm başkanlığı yapmış olup 2005 yılından itibaren Prof. Dr. Atilla EROĞLU bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

       Anabilim dalımız bilgi ve teknolojinin dünya standartlarında sunulduğu, hasta yararı ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu sağlık hizmetlerinin yanı sıra, üst düzeyde bilimsel aktivitelerde bulunan, etik değerlere bağlı uzman hekim yetiştiren bir merkezdir. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından katılım sağlanan 3-6 aylık fellowship programlarımızla da tecrübelerimizi paylaşmaktan gurur duymaktayız. Kliniğimiz özellikle Yemek borusu hastalıklarının tedavisi konusunda ülkemizde ve uluslararası alanda  referans ve öncü bir merkezdir.

Youtube kanalımız: https://www.youtube.com/channel/UCmcc909oNtcww-3ekzyxk2g

Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr. Atila EROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr. Yener AYDIN
 3. Dr.Öğr. Üyesi Ali Bilal ULAŞ

 

Asistan Doktorlar

 1. Dr. Sevde Nur KIRIMLI
 2. Dr. Ali Murat ADIGÜZEL
 3. Dr. Kadir ÇİNAN
 4. Dr. Mehmet Zübeyr EĞİLMEZ
 1. Toraks Travma
 2. Pnömotoraks
 3. Plevral Efüzyon
 4. Ampiyem Ve Akciğer Apsesi
 5. Özofagus Kanseri (Minimal İnvaziv İvor Levis Özofajektomi )(Mıe)
 6. Özofagus Stent Ve Dilatasyon (Darlık,Perforasyon, Fistül )
 7. Özofagus Benign Tümörleri
 8. Özofagus Motilite Bozuklukları / Divertikül / Akalazya/ Reflü
 9. Hiyatus Ve Diyafragma Hernileri (Laparaskopik Torakoskopik)
 10. Diyafram Evantrasyonu (Yükselmesi) (Laparaskopik Torakoskopik)
 11. Hidatik Kist Hastalığı
 12. Plevral Biyopsi / Akciğer Wedge (Kama) Biyopsi
 13. Akciğer Kanseri –Segmentektomi/ Lobektomi/ Pnömonektomi
 14. Bronşektazi
 15. Medıastinoskopi
 16. Timoma Ave Medıastinal Kist Ve Tümörler
 17. Metastaz Cerrahisi Metastazektomi
 18. Trakea (Soluk Borusu ) Cerrahisi ( Dilatasyon / Rezeksiyon / Anastomoz)
 19. Mezotelyoma
 20. Göğüs Duvarı Tümörleri
 21. Göğüs Duvarı Deformiteleri
 22. Pektus Carinatum Ve Ekskavatum Açık Ve Minimal İnvaziv Yöntemler
 23. Göğüs Duvarı Apse Ve Hematomları
 24. Thorasik Çıkış Sendromu (Tos)
 25. Bronkoskopi (Rijit-Fleksible)
 26. Özofagoskopi (Rijit-Fleksible)
 27. Hiperhidroz ( Sempatektomi)
 28. Şilotoraks
 29. Supraklavikular Ve Aksiller Lenf Nodu Biyopsisi
 30. Toraksın Nadir Hastalıkları

       Kliniğimiz özellikle Özofagus Cerrahisinin yüksek volümle yapıldığı bir merkezdir. Tüm cerrahilerde olduğu gibi komplikasyon oranları, yüksek volümlü merkezlerde oldukça düşüktür. Cerrahi seçimlerinde yüksek volümlü merkezlerin seçimi uygun olacaktır

Özofagus Kanseri

 • Tanımı
  •        Yutaktan başlayıp mideye kadar uzanan yaklaşık 25 cm uzunluğundaki yemek borusunda meydana gelen kanserler yemek borusu kanseri veya özofagus kanseri olarak isimlendirilir
 • Nedenleri
  •        Sigara , alkol kullanımı ve madde bağımlılıkları, Beta karoten, A, B, C, E vitaminleri, folik asit, riboflavin, eser mineraller ve metallerden magnezyum, çinko, selenyum, molibdenin yetersiz alınımı; buğday, mısır ve pirinçten zengin diyet , obezite , Gastroözofageal reflü, Genetik ve çevresel faktörler , diğer hastalıklar; Barret özofagus, akalazya, tylozis baş boyun bölgesi kanserleri, striktürler, parsiyel gastrektomi, plummer – vinson sendromu, HPV, özofagus divertikülleri, epidermolizis bülloza, gluten enteropatisi, çölyak hastalığı, vb
 • Belirtileri
  1. En önemli semptom disfaji (yutma zorluğu)
  2. Kilo kaybı
  3. Ses kısıklığı
  4. Trakeoözofageal fistül (yediklerinin soluk borusundan gelmesi)
 • Tanı
  1. Anemnez (hikaye)
  2. Baryumlu ÖMD grafisi (yemekborusu mide ve 12 parmak bağırsağı filmi)
  3. Endoskopi
  4. PET/CT ( özellikle kanser taramasında kullanılan bir çeşit tomografi)
  5. EUS (endoskopik ultrasonografi yemek borusu ultrason imkanı sağlar)
  6. Bronkoskopi
  7. CT/MRI beyin (beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme)
  8. Laparoskopi/Torakoskopi (kamera ile karın ve göğüs boşluğunun izlenmesi)
 • Tedavi
  1. HGD veya Karsinoma in situ: EMR veya ESR (Evre 0 tümör belirtisi yok)
  2. Evre I, II : CERRAHİ +(ADJUVAN TEDAVİ, KRT) (adjuvan : güçlendirici)
  3. Evre III, IV: neodajuvan tedavi  ( ameliyat ihtimalini yükseltmek amaçlı ön kemoradyoterapi) + cerrahi + palyatif tedavi
  4. Takip
 • Korunma
  1. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun
  2. Alkol tüketmeyin.
  3. Çok sıcak çok soğuk içecekler tüketmeyiniz.
  4. Tütsülenmiş gıda ve konserve gıdaları çok bilinçli tüketiniz
  5. Pişmemiş yani çiğ sebze ve meyvelerin alımının artırılması özefagus kanseri olasılığını azaltmaktadır.

Akciğer Kanseri

 • Tanımı
  •        Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır
 • Nedenleri
  1. Sigara
   • – Tüm akciğer kanserlerinin %80-90’ı tek başına sigaraya bağlıdır
   • – Hiç sigara içmeyenlerde: % 3
   • – 1 paket içenlerde: % 61
   • – 1-2 paket içenlerde: % 217
  2. Pasif içiçilik
   • – Akciğer kanserinin en önemli ikinci risk faktörü pasif içicilik yani çevresel sigara maruziyetidir. Sigara içmeyen kadınların %65 i bu şekilde kanser olmakta
  3. Ailede akciğer kanseri olması
  4. Hava kirliliği
  5. Mesleksel maruziyetler ( asbest. Çeşitli kimyasallar)
  6. Diğer hastalıklar (kronik akciğer hastalıkları ve geçirilmiş akciğer enfeksiyonlarına bağlı nedbe dokuları)
 • Belirtileri
  1. Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar önemli şikayete yol açmayabilir
  2. İştahsızlık halsizlik kilo kaybı
  3. Uzun süre devam eden sıklığı ve şekli değişen öksürük
  4. Kanlı balgam
  5. Nefes darlığı
  6. Ses kısıklığı
  7. Hırıltılı solunum
  8. Yutma güçlüğü
  9. Sebebi açıklanamayan ateş
  10. Tekrarlayan bronşit ve akciğer enfeksiyonları
  11. Göğüs, omuz, kol ve sırt ağrısı
  12. Yüzde ve boyunda şişlik
 • Tanı
  1. Anemnez (hikaye)
  2. Akciğer grafisi
  3. Bilgisayarlı tomografi
  4. MRI (manyetik rezonans görüntüleme)
  5. PET/CT ( özellikle kanser taramasında kullanılan bir çeşit tomografi)
  6. Torasentez
  7. Bronkoskopi
  8. EBUS (bronkoskopik ultrasonografi akciğere ultrason imkanı sağlar)
  9. Akciğer biyopsisi
  10. Torakoskopi (kamera ile göğüs boşluğunun izlenmesi)
 • Tedavi
  1. Cerrahi
  2. Kemoterapi / Radyoterapi / immünoterapi
  3. Akıllı ilaç tedavisi
  4. Takip
 • Korunma
  1. Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun
  2. Hava kirliliğinden uzak durun
  3. Beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyin

Akciğer Hidatik Kist

 • Tanımı
  •        Kist hidatik, Ekinokokus gronulozus dediğimiz bir parazitin neden olduğu ve toplumda köpek tenyası kisti diye de bilinen bir hastalıktır. Ülkemizde dünya ortalamasının üstünde, yaklaşık 10 bin kişide 1 gibi bir yaygınlığı vardır. Parazitin esas kaynağı köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ancak ülkemizde parazit kaynağı esas itibariyle köpeklerdir
 • Nedenleri
  •        Hastalık insanlara paraziti taşıyan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısı ile etrafa yayılan parazitin yumurtaları ile kirlenmiş çiğ tüketilen meyve ve sebzelerin yenmesi, suların içilmesi, rüzgar ile uçuşan yumurtaların solunum yoluyla alınması ve paraziti taşıyan köpekler sevildikten sonra ellerin iyice yıkanmaması yoluyla bulaşır
 • Belirtileri
  1. Hastalığın belirtileri insanların organ ve dokularında oluşan kistlerin büyüklüğüne ve yerine göre farklılık gösterir
  2. Kist büyüdükçe; bulunduğu bölgeye ve oluşturduğu baskıya göre belirtiler ortaya çıkar
  3. Solunum sıkıntısı, öksürük, ağızdan kan gelmesi ve göğüs ağrısı
 • Tanı
  1. Anemnez (hikaye)
  2. Akciğer grafisi
  3. Kan testleri
  4. Bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans
  5. Torakoskopi (kamera ile göğüs boşluğunun izlenmesi)
 • Tedavi
  1. Akciğer kist hidatiğinde temek tedavi Cerrahidir
  2. Cerrahi sonrası antiparaziter ilaçlar koruyucu başlanabilir
  3. Çoklu organ tutulumlarında, çok küçük kistlerde veya cerrahiye genel durumu nedeniyle müsait olmayan hastalarda ilaç tedavisi kullanılabilir
 • Korunma
  1. Köpek ve kedilere mümkün olduğu kadar çiğ et verilmemelidir
  2. Kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmeli, içme ve kullanma suları temiz olmalı, çiğ yenen sebze ve meyveler bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmelidir
  3. Kesilen veya ölen hayvanların kist bulunduran organları köpeklerin ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde gömülerek bertaraf edilmelidir. Özellikle kurban bayramlarında bu hususlara daha çok dikkat edilmelidir
  4. Köpekler yılda dört kez iç parazitlere karşı ilaçlanmalıdır
  5. Parazit mücadelesi yapılmadan serbest dolaşan köpeklerin okşanması ve sevilmesi sırasında parazit yumurtaları ellere geçebilir. Bu şekilde kirlenen ellerin yıkanmadan ağza götürülmesi ile parazitin yumurtası alınır. Bu nedenle, özellikle çocukların köpeklerle temasından sonra ellerini bol su ve sabunla yıkamaları sağlanmalıdır

Pnömotoraks

 • Tanımı
  •        Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine ve buna bağlı akciğer kollapsına denir
 • Nedenleri
  1. Birincil pnömotoraks da en sık sebebinin apikal subplevral blebler olduğu düşünülmektedir
  2. İkincil pnömotoraksda en sık olarak KOAH, kistik fibrozis ve astma gibi hava yolu hastalıkları
  3. Sigara içme öyküsü olanlarda risk daha fazladır
  4. Ülkemizde pulmoner tüberkülozda üst sıralarda yer almaktadır
 • Belirtileri
  1. Hastalığın belirtileri pnömotoraksın büyüklüğüne ve  ek hastalık varlığına göre farklılık gösterir
  2. Göğüs ağrısı, nefes darlığı,  solunum sıkıntısı
  3. Senkop (bayılma ) ölüme kadar götürebilecek acil bir durumdur
 • Tanı
  1. Anemnez (hikaye)
  2. Standart ayakta akciğer grafisi
  3. Ekspirasyon-inspirasyon ve lateral dekübitus pozisyonunda grafiler
  4. Ultrason incelemesi
  5. Bilgisayarlı tomografi
 • Tedavi
  1. Gözlem
  2. İğne dekompresyon
  3. Tüp torakostomi
  4. Vats ( video yardımlı kapalı cerrahi )
  5. Torakotomi
 • Korunma
  •        Akciğer sağlığına dikkat etmek korunma için temel yoldur

Plevral Efüzyon

 • Tanımı
  •        Plevra (akciğer zarı), akciğer ve göğüs boşluğunu örten 2 adet zardır. Akciğer dış yüzünü ve göğüs duvarı iç yüzünü saran bu zarlar arasında kalan boşlukta çeşitli içeriklerde su birikmesine plevral efüzyon denir.
 • Nedenleri
  •        En sık nedenleri  kalp yetmezliği, siroz, akciğer embolisi (akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması), pnömoni (zatürre), tüberküloz (verem), virüs enfeksiyonları, akciğer veya akciğer zarının kanseridir. Ülkemizde en sık sebepler tüberküloz,  kanser, kalp yetmezliği ve enfeksiyonlardır
 • Belirtileri
  1. Belirtiler asıl olarak altta yatan hastalığa bağlı olarak ortaya çıkar
  2. Göğüs ağrısı, nefes darlığı,  solunum sıkıntısı Nefes alırken batma hissi
 • Tanı
  1. Anemnez (hikaye)
  2. Standart ayakta akciğer grafisi
  3. Lateral dekübitus pozisyonunda grafiler
  4. Ultrason incelemesi
  5. Bilgisayarlı tomografi
  6. Torakoskopi (toraks içinin kamera ile izlenmesi)
 • Tedavi
  1. Gözlem
  2. Antibiyotik ve diüretik (idrar söktürücü ) tedavisi
  3. Torasentez (iğne ile drenaj)
  4. Tüp torakostomi +- plöredezis (plevral yaprakların yapıştırılması işlemi)
  5. Vats ( video yardımlı kapalı cerrahi ) +- plöredezis
  6. Plörektomi / dekortikasyon (plevra zarın çıkarılması )
  7. Torakotomi
 • Korunma
  •        Altta yatan hastalıklardan korunmak ve akciğer enfeksiyonları için önlemler almak, sağlıklı beslenmek

Göğüs Duvarı Deformiteleri

 • Tanımı
  • Konjenital göğüs deformiteleri 5 kategori içerisinde değerlendirilir.
   1. Pektus ekskavatum; en sık görülen ön göğüs duvarı deformitesi olup tüm konjenital göğüs duvarı deformitelerinin %90’ını oluşturur halk arasında kunduracı göğüs olarak geçer göğüskafesinin içe çökük olmasıdır
   2. Pektus karinatum, 2.sık görülen deformite olup göğüs duvarının dışa çıkık olmasıdır halk arasında güvercin göğsü ve tavuk göğsü olarak bilinir
   3. Poland sendromu; meme dokusu kaburga eksikliği göğüs kası eksikliği ve parmak anomalileri ile seyreder nadirdir
   4. Sternal defektler, halk arasında iman tahtası olarak bilinen sternum kemiğinin tam veya yarın ayrık olma durumudur.
   5. Diğerleri (vertebra ve kot anomalileri) çok nadir görülür
  • Nedenleri
   • Konjenital defrormiteler olup öncelikle ailesel geçiş göstermektedir
 • Belirtileri
  1. Çoğu hastada görsel olarak estetik şikayet dışında aktif şikayet yoktur
  2. Psikososyal etkiler
  3. Deformitenin miktarı kalp ve akciğer etkileri ile göğüs ağrısı, nefes darlığı,  solunum sıkıntısı ve kardiak semptomlar yapabilmekte (çok nadir)
 • Tanı
  1. Anemnez (hikaye)
  2. Görsel olarak asimetrik duruş
  3. Lateral (yan) ve standart akciğer grafisi
  4. Ultrason incelemesi (sternal defekt ve Poland sendromunda)
  5. Bilgisayarlı tomografi
 • Tedavi
  1. Gözlem
  2. Açık cerrahi teknikler (Ravitch gibi)
  3. Kapalı cerrahi teknikler (Nuss gibi)
  4. Cerrahinin amacı toraksın normal gelişimine izin vermek,Sternumun akciğer ve kalbe baskısını engellemek, Postürü düzeltmek,Psikolojik problemleri ortadan kaldırmak.
 • Korunma
  •        Konjenital deformitelerde korunma mümkün olmayıp erken tanı önemlidir

Kliniğinizde kapalı akciğer ameliyatları yapılıyor mu ?

Kliniğimizde Uniportal  torakoskopik operasyonlar ve VATS uygulanmaktadır.

Kliniğinizde kapalı yemek borusu kanseri operasyonu yapılıyor mu ?

       Kliniğimizde Türkiye’nin dört bir yanından gelen  yemek borusu kanseri hastalarının kapalı ( torakoskopik ve laparoskopik ) operasyonları yapılmakta olup yapılan operasyon sayısı bakımından Türkiye ve Dünya da kendinden söz ettiren ileri bir merkezdir.

Kliniğinizde pediatrik (çocuk ) ve yenidoğan operasyonları yapılıyor mu ?

       Kliniğimiz gerek yenidoğan konjenital (doğumsal) malformasyonlarının gerekse çocuk hastalıklarının akciğer mediasten göğüs duvarı trakea ve özofagus hastalıkları operasyonları yapılan ileri bir merkezdir.

Kliniğinizde Pektus deformite ve göğüs duvarı operasyonları yapılıyor mu ?

       Kliniğimizde Pektus deformitelerinin kapalı ve açık operasyonları , göğüs duvarı  defekt onarımları göğüs duvarı tümör operasyonları ve torakoplasti operasyonları  uygulanmaktadır.

Kliniğinizde hiperhidroz operasyonları yapılıyor mu ?

       Kliniğimizde torakoskopik her iki koltuk altı bölgesinden  1 santimetrelik kesi ile yapılmakta isteğe göre aynı gün veya bir gün sonra taburcu edilmektedir.

Kliniğinizde endoskopi ve bronkoskopi işlemleri yapılıyor mu ?

       Kliniğimizde özellikle kendi hastalarımızın flexible özofagoskopi ve bronkoskopi işlemleri  yapılmaktadır. Rijit bronkoskopi ve rijit özofagoskopi mevcut olup tanı ve tedavi için  çevre illerden oldukça sevk almaktadır.

Kliniğinizde mediasten cerrahisi yapılıyor mu ?

Kliniğimizde mediastinal hastalıkların tanı ve tedavisi için mediastinoskopi, mediastinotomi,  VATS, sternotomi işlemleri uygulanmaktadır.

Kliniğinizde diyafragma hastalıkları cerrahisi yapılıyor mu ?

       Kliniğimizde gerek doğumsal gerekse sonradan gelişen  diyafragma yükselmesi ,diyafragma fıtıkları, diyafragma yırtılması, diyafragma pili uygulaması cerrahileri gerek kapalı gerek açık prosedürlerle yapılmaktadır.

Kliniğinizde yemek borusu iyi huylu tümörleri motilite bozuklukları cerrahileri yapılıyor mu ?

       Kliniğimizde yemek borusunun perforasyon, iyi huylu tümörleri, motilite bozuklukları, kistleri divertikülleri gibi tüm cerrahileri gerek açık gerek kapalı tekniklerle yapılmaktadır

Kliniğinizde Malign plevral sıvılar için girişimler yapılıyor mu ?

       Kliniğimizde gerek malign sıvıların tedavi edici boşaltımları(terapotik torasentez) gerek dren yerleşimi (tüp toraksotomi. Plöreken dren) gerekse plevral yapıştırma (plöredesis ) işlemleri sıklıkla yapılmaktadır.