Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

Genel Bilgiler

Enfeksiyon hastalıkları bölümü, mikroorganizmaların, virüslerin, bakterilerin ve parazitlerin neden olduğu hastalıkları inceleyen ve tedavi eden tıp dalıdır.

Anabilim Dalımız 25 Şubat 1983 tarihinde Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalının YÖK yasası gereğince ikiye ayrılması sonucu kurulmuştur.

Anabilim dalımız enerjisini, öncelikli olarak eğitim öğretim ve hastaların daha kaliteli bir şekilde tanı ve tedavilerinin yürütülebilmesi üzerine kurmuştur. Bu nedenle misyonumuz güncel bilimsel gelişmelerin ışığı altında daha nitelikli bir eğitimi baz alarak hekim ve uzman hekimler yetiştirmek ve yine güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kliniğimize başvuran hastalarımızın, öncelikle memnuniyetini esas alarak tanı ve tedavilerini yürütmektir.

Amacımız eğitim, öğretim ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra etik ve insani değerlere önem veren mesleğinde başarılı hekimler yetiştirmektir.

Günümüzde toplum sağlığı ve hastane enfeksiyonları açısından tehdit oluşturan hastalıklar hakkında güncel bilgileri canlı tutarak gerekli önlemleri almak, bu konular hakkında eğitim vermek ve olası süreçleri profesyonel şekilde yürütmek amaçlanmaktadır.

            Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bulunduğu bölgede araştırma görevlileri ve Tıp Fakültesi öğrencilerine yeterli eğitim ve öğretim olanağı sağlayabilmesinin yanı sıra, kliniğimize başvuran hastalarımızın tanı ve tedavilerini de eksiksiz olarak yerine getirebilecek donanıma sahiptir.

HİZMETLERİMİZ

  1. HASTA HİZMETLERİ

Normal polikliniğimiz ve aşı birimimizde yılda 20.000 civarında poliklinik hastasına  hizmet verilmekte, servislerimizde 5000 civarında hastaya da yataklı tedavi uygulanmaktadır. 

Üniversite hastanemiz, ilimiz ve bölgemiz için bir referans merkezi konumunda olduğu için kliniğimizde çok geniş bir enfeksiyon hastası ve hastalığı profili ile karşılaşılmakta, ayrıca Kırım-Kongo Kanamalı Ateşikronik hepatitler, diyabetik ayak enfeksiyonları, menenjit, ensefalit, bruselloz, hepatitler, tularemi, gastroenteritler, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli zoonotik hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, karaciğer ve safra yolları enfeksiyonları, omurga, kemik ve eklem enfeksiyonları, selülit gibi deri enfeksiyonları, sepsis, tetanoz, besin zehirlenmeleri, bölgemizde görülen şarbon, kist hidatik gibi sayamayacağımız kadar çeşitliliği olan tüm enfeksiyon hastalarına hizmet verilmektedir.

 

  1.   POLİKLİNİKLER

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı iki farklı poliklinik mevcuttur. Bunlar ayaktan hastalara hizmet verilen enfeksiyon hastalıkları polikliniği ve aşı hizmetlerinin yürütüldüğü aşı polikliniğidir. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ayaktan hastalar için poliklinik hizmetleri vermekte yıllık yaklaşık 20.000 hasta kabul edilmektedir.

 

  1. SERVİSLER

            Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği dört farklı bölümden oluşmaktadır. Klasik Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, İzolasyon Servisi, Diyabetik Ayak Servisi ve pandemi döneminde COVID-19 Servislerinde gruplandırılmış her türlü enfeksiyon hastası bölge merkezi konumunda olan hastanemizden hizmet almaktadır.

 

  1. ENFEKSİYON HASTALIKLARI SERVİSİ:

 

İnsandan insana bulaş riskinin yüksek olmadığı klasik enfeksiyon hastalarının takip edildiği klinikte toplam 30 yatak kapasitelidir. Menenjit, ensefalit, bruselloz, hepatitler, tularemi, gastroenteritler, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli zoonotik hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, karaciğer ve safra yolları enfeksiyonları, omurga, kemik ve eklem enfeksiyonları, selülit gibi deri enfeksiyonları, sepsis ve daha pek çok enfeksiyon normal enfeksiyon hastalıkları kliniğinde takip edilmektedir.

 

  1. DİYABETİK AYAK SERVİSİ

 

Diyabetik ayak enfeksiyonları ve bası yaralarının takip edildiği servistir. Diyabetik ayak enfeksiyonları  servisi 16 yataklıdır. Diyabetik ayak enfeksiyonları multidisipliner olarak takip edilmekte, uygun hastalarda  hiperbarik oksijen tedavisi ile kombine edilmektedir. Hastanemiz ülkemizde hiperbarik oksijen tedavisi uygulayan birkaç hastaneden biri olup, tüm bölgeye zaten hizmet veren kliniğimiz uzak bölgelerden de kombine tedavi için sevk edilen hastaları kabul etmektedir.

 

  1. İZOLASYON SERVİSİ:

 

İnsandan insana bulaş riski yüksek olan enfeksiyonların izlendiği 5 yatak kapasiteli izolasyon servisidir. Odalar tek kişiliktir. Kırım-Kongo kanamalı ateşi,  influenza, tüberküloz gibi kan yolu ve solunum yolu ile bulaşan etkenler ile enfekte hastalar izolasyon servisinde izlenmektedir.

 

  1. COVID-19 SERVİSLERİ:

 

COVİD-19 Salgın döneminde bu hastaların izlemi için hastanemizde bir monoblok, 12 servis ve 2 yoğun bakım ünitesi tahsis edilmiştir. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Yönetiminde, Anestezi Yoğun Bakım ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı yönetiminde salgının başladığı Mart 2020 döneminden itibaren 3 ay süreyle yoğun bir şekilde hizmet verilmiş olup Haziran 2020 itibarıyla halen devam etmektedir.

 

II.ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ

 

Anabilim dalımız öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ve enfeksiyon kontrol hemşirelerinin koordineli önderliğinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi  kararları doğrultusunda hastane genelinde enfeksiyon gelişiminin önlenmesi için temizlik,  hijyen, dezenfeksiyon ve sterilizasyonun sağlanması ve pek çok konuda gerekli tedbirlerin alınması ve doğru olarak uygulanmasının takibi yapılmaktadır. Enfeksiyonları ve sürveyansı, yoğun bakım enfeksiyonları, febril nötropenik ve immün süpresif hastalarda gelişen enfeksiyonlar, cerrahi alan enfeksiyonları, hastane temizliği ve sterilizasyon-dezenfeksiyonu, bildirimi zorunlu hastalıkların bildiriminin sağlanması, uygun cerrahi profilaksi ve akılcı antibiyotik kullanımı, sağlık çalışanları ve hastane personelinin eğitimi gibi bir çok önemli konuda enfeksiyon kontrol komitesi programı başarılı bir şekilde  yürütülmeğe çalışılmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları ekibi enfeksiyon kontrol talimatları doğrultusunda evrensel kurallara uygun eğitim ve sürekli hizmet vermektedir.

Enfeksiyon Kontrol Hismetlerinde 5 enfeksiyon kontrol hemşiresi aktif olarak görev almaktadır.

 

  1. EĞİTİM HİZMETLERİ

            Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bulunduğu bölgede araştırma görevlileri ve Tıp Fakültesi öğrencilerine yeterli eğitim ve öğretim olanağı sağlayabilmektedir. Enfeksiyon Hastalıklarında görevli öğretim üyeleri Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce 3. sınıf derslerine girmekte, 5. sınıfta ise stajer öğrencilere Türkçe dersler ve hasta başı eğitimler vermektedir.

 

  1. LABORATUVAR

Asistan ve öğrenci eğitimi amacıyla kliniğimiz laboratuvarında, Gram boyama, periferik yayma, dışkı incelemeleri, idrarın kalitatif yöntemlerle incelenmesi, kültür alma yöntemleri ve kültür değerlendirme prensipleri verilmektedir. Bu amaca hizmet etmek için kliniğimize ait biri eğitim tipinde olmak üzere iki adet mikroskop, etüv, ELISA cihazı ve derin dondurucumuz bulunmaktadır. Kliniğimizde tanısal olarak, lomber ponksiyon, kemik iliği aspirasyonu ve karaciğer biyopsi işlemleri yürütülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Nedir ?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ülkemizde, bölgemizde ve çevre ülkelerde son 20 yıldır görülmekte olan kene tutunması ile insanlara bulaşan hayvanların da rezervuar (taşıyıcı) olarak rol oynadığı zoonotik bir hastalıktır.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Ayşe ALBAYRAK

Enfeksiyon Hastalıkları

Prof. Dr. Emine PARLAK

Enfeksiyon Hastalıkları

Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEN

Enfeksiyon Hastalıkları

Prof. Dr. Zülal ÖZKURT

Enfeksiyon Hastalıkları

Doç. Dr. Fatma KESMEZ CAN

Enfeksiyon Hastalıkları

Doç. Dr. Handan ALAY

Enfeksiyon Hastalıkları

Aydınlatma Metni