Deri ve Zührevi Hastalıkları

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Genel Bilgiler

Deri ve Zührevi Hastalıklar, dermatoloji olarak da bilinir ve ciltle ilgili hastalıkları inceleyen bir tıp dalıdır.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği 1966 yılından bugüne kadar topluma hizmetini sürdürmektedir. Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim dalı olarak ayaktan tedavi hizmetlerinde üç deri ve zührevi hastalıklar polikliniği ve bir kronik hastalıklar polikliniği olmak üzere 4 poliklinik olarak hizmet vermektedir. (Pandemi dönemi dışında)  Kronik hastalıklar polikliniğimiz; Behçet hastalığı, Psöriazis (Sedef hastalığı), Allerji, Otoimmun büllöz hastalıklar ve Deri kanserleri ile ilgili olarak hasta kabul edecektir. Deri ve Zührevi hastalıklar kliniğimiz 20 yataklı servisi ile ülkemizin en çok yatak sayısına sahip kliniklerinden biridir ve bölgemizinde lideri ve en büyük kliniği konumundadır.

Bölümümüzde kurdeşen-ürtiker, allerjik hastalıklar, derinin enfeksiyöz (bulaşıcı) hastalıkları (mantar, bakteriyel, paraziter ve döküntülü viral deri hastalıkları gibi), derinin ve vücudun inflamatuvar hastalıkları (sedef hastalığı, saç dökülmeleri, ala hastalığı, behçet hastalığı), deri kanserleri, cinsel yolla bulaşabilen frengi, siğil, molluskum,yumuşak şankr (şankroid), lenfogranüloma venereum, granüloma inguinale gibi hastalıklar, tanı ve tedavileri yapılmakta ve takip edilmektedir.

 

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN İŞLEMLER

Girişimsel Dermatoloji İşlemleri, Tedavi Ve Dermato Cerrahi Ünitesi

1-Deri hastalıklarının teşhisi için gereklilik durumunda değişik yöntemlerle (dikişli veya dikişsiz) küçük biyopsiler (parça) alınmaktadır.

2-Yüzeysel iyi ve kötü huylu deri tümörlerinin ve pigmente lezyonların (ben) tanı ve tedavisini gerçekleştirmek amacıyla eksizyonel biyopsiler uygulanmaktadır.

3- Siğiller, nasırlar, molloskum, aktinik keratozlar gibideri lezyonları için Elektrokoter (uyuşturduktan sonra elektrik ile yakma) ve Kriyoterapi (dondurarak tedavi) tedavileri, kimyasal koterizasyon-yakma ile işlemleri uygulanmaktadır.

4- Saçkıran ve bazı deri hastalıklarında İntralezyonel enjeksiyon tedavileri yine saçkıran hastalığında topikal DPCP diphenylcyclopropenone immunoterapi uygulaması yapılmaktadır.

5- Tırnak çekimi ve kimyasal koterizasyon: İyileşmeyen tırnak batması durumlarında kısmi ya da tam tırnak çekimi ve tedavileri yapılmaktadır.

 

Kozmetik Dermatoloji Ve Tedavi İşlemleri

  1. Kimyasal peeling (glikolik asit ile): Meyve asitleri ile kimyasal peeling (yüzeyel deri soyma) işlemi yüzde özellikle güneş lekeleri tedavisi için uygulanmaktadır.
  2. KTP ve ND: YAG lazer: Kılcal Damar çatlakları veya doğuştan damar lekeleri gibi damarsal hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
  3. İyontoforez: Aşırı el ve ayak terlemesinde seanslarla uygulanan bir tedavidir.

 

Fototerapi Ünitesi

Deriye uygulanan bir tür ışık tedavisidir. Güneş ışığında bulunan ultraviyole ışınlarından bir kısmını floresan lambalar aracılığı ile verdiğimiz tedavilerdir. Floresan lambalar kabinlerde yer alır ve hasta bu kabinlere girerek tedavi alır. Ayrıca bunun yanı sıra vücudun küçük bir bölümüne uygulanan lambalardan oluşan küçük cihazların kullanıldığı kısmi yani lokal cihazlarla da yapılabilir. Psoriazis (sedef),  vitiligo (ala), mikozis fungoides(deri lenfomaları), kronik kaşıntılar, derinin liken  hastalığı gibi birçok hastalıkta tedavi amaçlı olarak kullanılır.

Fototerapi, güneş ışığının tedavi edici dalga boylarını üretebilen ultraviyole lambaları (UVB veya UVA) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Fototerapi Ünitemizde tüm vücuda uygulama yapılan ultraviyole A (UVA), dar-bant UVB veren kabinlerimiz, vücudun belli bir bölgesine uygulama yapılan lokal UVA, lokal UVB veren cihazlarımız, saçlı deriye uygulama yapılan dar-bant UVB verebilen saç tarağımız mevcuttur.

 

Teşhis İçin Yardımcı Üniteler Ve İşlemler

  1.   1.Dermatoskopi: Bilgisayarlı ya da el büyüteçleri merceklerinden oluşan sistemdir. Özellikle benlerde;  benlerin iyi huylu ve kötü huylu ayırımında ve birçok diğer deri hastalıklarında kullanılmaktadır.
  2. Direk mikroskopik inceleme: Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarında doğrudan alınan saç örneklerinde veya deri ve tırnaklardan alınan kepek gibi kazıntı örneğinde direkt mikroskopik inceleme ile direk mantar aranmasıdır.
  3. Wood ışığı muayenesi: Mantar, Eritrazma veya Vitiligo gibi pigmentasyon hastalıklarının tanısında kullanılan farklı bir lamba ile değerlendirme ve teşhis yapılmasıdır.

 

Alerji Testleri

1.Deri Prick testleri: (Solunum ve gıda prick testleri) ve deri yama testi: ağaç polenleri, yeşillik-çimen polenleri, toz, küf mantarı, kedi köpek tüyü allerjileri, gıda allerjileri gibi allerjik hastalıkların tanısında kullanılmaktadır.

2.Yama Testi: Allerjik kontakt dermatit, mesleki allerjiler

Sıkça Sorulan Sorular

Tırnak Çekimi ve Kimyasal Koterizasyon Ne Zaman Yapılmaktadır ?

İyileşmeyen tırnak batması durumlarında kısmi ya da tam tırnak çekimi ve tedavileri yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Mehmet MELİKOĞLU

Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal PALA

Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji)

Doç. Dr. Handan BİLEN

Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Merve Hatun ERKAYMAN

Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARACA URAL

Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji)

Aydınlatma Metni