Kalite Yönetimi

Sağlık hizmeti, bir ülkeyi yaşanabilir kılan en önemli kriterlerden biridir. Sağlık hizmetleri, tüm dünyada ve ülkemizde tarih boyunca çeşitli evrim süreçlerinden geçerek bu günlere gelmiştir.
Ülkemizde, çağdaş ve nitelikli bir sağlık hizmet sunmak ve sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, 2003 yılından beri belirli aralıklarla hayata geçirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programları” çerçevesinde yeni bir ivme kazanmış, bu programlarla uluslararası sağlık hizmetlerinin sağlık altyapıları ve örgütlenme düzenleri değerlendirilerek, sağlık politikalarının geliştirilmesinde yeni bir süreç takip edilmiştir. Bu süreç doğrultusunda Ülkemizde 2005 yılında Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’ne yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan olağanüstü değişimler, sağlık sektörünün tek pazar haline gelmesi, globalleşen dünyada global sağlık üretimi, tüketimi ve rekabetini de beraberinde getirmiştir. Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanemizde, kuruluşundan bu yana sistematik bir yaklaşımla bu sisteme dahil olmuş, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, yasal mevzuatlar, ulusal ve uluslararası gelişmelerle, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak sağlıkta kalite çalışmalarına yön vermiştir.
Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarımız, Türk Standartları Enstitüsü ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda oluşturulmuş, , Kalite Yönetim Sistemlerinin entegre bir şekilde kurulması, uygulanması ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 2009 Yılında Kalite ve Akreditasyon Birimimiz kurulmuştur.

Hastanemizde ilk olarak Yasal Mevzuatlar ve Uluslararası düzeyde kabul edilebilir nitelikte kurallar çerçevesinde kurgulanan bir sistemle (TSE) yola çıkılarak, “müşteri odaklılık” ilkesinden hareketle, 06.10.2010 tarihinde ilk akreditasyon çalışmalarına başlanmış, TSE EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kalite Belgesi’ alınmıştır. Daha sonra sırasıyla 2010-2018 yılları arasında geçerli olmak üzere TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemleri, TSE ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TSE ISO OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS ISO / IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO/IEC 17025 Kalibrasyon Laboratuarı Yeterlilik Standardı Kalite Belgeleri’ alınmıştır.

Hastanemiz, 2010-2016 yılları arasında TSE tarafından 7 (yedi) adet kalite belgesine sahip, ilk üniversite hastanesi olma özeliğine sahip olmuştur.

2015 Yılı itibariyle, hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakım ortamı yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, iyileştirme çalışmalarımız ile hasta ve çalışan güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla kalite sistemimiz daha da geliştirilmiş ve sağlıkta kalite çalışmalarımız; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları’yla birlikte yürütülmüştür.

Amacımız, kuruluşundan bu yana, öncü ve güvenilir uygulamalarıyla en kaliteli sağlık hizmeti sunan sağlık merkezi olma hedefine ulaşmayı şiar edinen hastanemiz, TS EN ISO/IEC 17025 Kalibrasyon Laboratuvarı Yeterlilik Standardı Kalite Belgesi ve Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda her geçen gün sağlık hizmeti alan insanlara kaliteli tanı ve tedavi hizmeti vermektir.

En önemli hedefimiz, Yasal Mevzuatlar ve uluslararası standartlara uygun olarak; çalışanlarımızın ve hastalarımızın memnuniyetlerini sağlamak, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda gelişim ve yeniliğe odaklanarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkıda bulunarak, çağdaş ve nitelikli bir sağlık hizmeti vermektir.

” Hayatın hizmetinde, hep ileriye” sloganımızdan hareketle, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak, asli görev ve sorumluluğumuzdur…