Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1968 yılında kurulmuş ve Anabilim Dalımız 1969 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda hocamız Prof. Dr. Yıldız KÖSE’nin büyük emekleri olmuştur. Kaybettiğimiz hocamız Prof. Dr Sebahattin USLU Anabilim Dalımızın gelişmesine en önemli katkısı olan hocamızdır.  Ayrıca Dr. Nesrin BİLİR, Dr. Güleray ERDEM (Dede), Dr. Ülkü ÖNER, Dr. Nebahat SİVRİKAYA, Dr. İsa ARI, Dr. Nesrin MAHMUTOĞLU, Dr. Erdoğan KAYAALP, Dr. Kemal ŞİŞİK, Dr. Altay GENCEL gibi anesteziye doğuda hizmet veren birçok meslektaşımızın katkılarıyla Anabilim Dalımız gelişmiştir. Anabilim Dalımızda 1997 Mayıs ayında Reanimasyon Ünitemiz, 1999 yılında Temmuz ayında Ağrı Polikliniğimiz açılmıştır. Halen 3 Profesör, 6 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi kadrosuyla Anabilim Dalımız çalışmaktadır. Reanimasyon ünitemiz 17 yataklıdır. 2005 yılından itibaren Böbrek ve Karaciğer Nakli anestezisi ile bölgede ve ülkemizde önemli bir merkez konumundadır.  2016 yılında Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı kurulmuş ve kısa bir süre sonra yan dal uzmanımız ayrıldığı için kapanmıştır. Vizyonumuz anestezi ilmindeki gelişmeleri takip ederek bölgemizde uygulamaya sokmaktır. Misyonumuz hastalarımıza en sağlıklı ve güvenilir hizmeti sunmaktır.

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Hüsnü KÜRŞAD (Yoğun Bakım Yandal Uzmanı)

Prof.Dr. Nazım DOĞAN (Anabilim Dalı Başkanı, Yoğun Bakım Yandal Uzmanı)

Prof.Dr. Canan ATALAY

Doç.Dr. Ayşenur DOSTBİL

Doç.Dr. Elif ORAL AHISKALIOĞLU

Doç.Dr. Mehmet AKSOY

Doç.Dr. Ali AHISKALIOĞLU

Doç.Dr. Özgür ÖZMEN

Doç.Dr. Muhammed Enes AYDIN

Doç.Dr. İrem ATEŞ

Doç.Dr. Erkan Cem ÇELİK

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Murat YAYIK

 

Asistan Doktorlar

Arş.Gör.Dr. Serdar KARA
Arş.Gör.Dr. Habip Burak ÖZGÖDEK
Arş.Gör.Dr. Sümeyye AL
Arş.Gör.Dr. Tuba YAMAN
Arş.Gör.Dr. Fatih KARAKAŞ
Arş.Gör.Dr. Ela Nur MEDETOĞLU
Arş.Gör.Dr. Nagihan ŞİMŞEK
Arş.Gör.Dr. İrfan UÇ
Arş.Gör.Dr. Fazıl Ahmet AKBULUT
Arş.Gör.Dr. Yunus Emre KARAPINAR
Arş.Gör.Dr. Veysel ERTEN
Arş.Gör.Dr. Veysel KÖKSAL
Arş.Gör.Dr. Elif SUNGUR
Arş.Gör.Dr. Merve AKBULUT DEMİRAL
Arş.Gör.Dr. Neslihan KÜÇÜN
Arş.Gör.Dr. Burak BİLEN
Arş.Gör.Dr. Dilara YAKIŞAN
Arş.Gör.Dr. Emirhan AKARSU
Arş.Gör.Dr. Yusuf DAĞCI
Arş.Gör.Dr. Kenan GÜLBAHAR
Arş.Gör.Dr. Şeyma ÇORUH BAKIR
Arş.Gör.Dr. Mehmet Akif YILMAZ
Arş.Gör.Dr. Muhammed CEREN
Arş.Gör.Dr. Muhammed Emin SÖZÜAK
Arş.Gör.Dr. Oğuz Cem YANAR
Arş.Gör.Dr. Feyza ŞİMŞEK
Arş.Gör.Dr. Hazal ALKAN
Arş.Gör.Dr. Berivan BOZAN
Arş.Gör.Dr. Mehmet Zübeyir GÜNEY
Arş.Gör.Dr. Miraç Selcen ÖZKAL
Arş.Gör.Dr. Ramazan ALTUNKAYNAK
Arş.Gör.Dr. Kevser Rukiye AKGÜN
Arş.Gör.Dr. Meryem KAZAYLEK
Arş.Gör.Dr. Lala İBRAHİMBAYLİ
Arş.Gör.Dr. Hıkmat MAHMUDOV
Arş.Gör.Dr. Nuray UZUN
Arş.Gör.Dr. Emir ŞAHAN
Arş.Gör.Dr. Hasan Emre KIVANÇ
Arş.Gör.Dr. Havva YAVUZ
Arş.Gör.Dr. Ayşe Ceren Hilal GÜVEN

Anabilim Dalında yapılan özel işlemler

Genel anestezi: Transplantasyon (karaciğer-böbrek), açık kalp operasyonları, pediatrik vakalar, nöroşirurjikal operasyonlar ve diğer tüm operasyonlar için genel anestezi ve rejyonel anestezi uygulamaları.

Ağrısız doğum, epidural anestezi, spinal anestezi, tüm periferik sinir blokları, ultrasonografi eşliğinde tüm sinir blokları, kronik ağrı tedavisi için bloklar, tüm kronik ağrı işlemleri, kateter yerleştirme uygulamaları, ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar ve Akut ağrı tedavi yöntemleri.

Yoğun bakım ünitesinde: İnvaziv monitörizasyon teknikleri, hemofiltrasyon, hemodializ, ECMO, (Ekstrakorporeal Membrab Okssijenasyonu), perkütan trakeostomi, mekanik ventilasyonun tüm çeşitleriyle uygulanması, noninvaziv ventilasyon uygulamaları, invaziv hemodinamik destek yöntemleri, parenteral ve enteral nütrisyon,

Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları: Manyetik Rezonans (MR), Taş kırma, Pediatrik ve Erişkin Kardiyak Kataterizasyon İşlemleri, Girişimsel Radyoloji, BERA testi, Endoskopi Ünitesinde sedoanaljezi işlemleri.

Ayrıca ameliyathanemizde yakın konumda; 8 yataklı anestezi sonrası yoğun bakım ünitemiz (PACU) mevcuttur ve 24 saat hizmet sunmaktadır.

Anabilim dalının fiziki olanakları

Anabilim dalımızda 17 yataklı yoğun bakım ünitemiz, toplam 27 ameliyat odamız, yataklı algoloji polikliniğimiz ve pediatrik premedikasyon odası ile hizmete devam etmekteyiz. Ayrıca bir adet sınıf, bir adet toplantı salonu, ayniyat birimimiz mevcuttur. Merkezi biçimde konuşlandırılmış ameliyathanemizde 1 adet Hibrit odamız mevcuttur ve koroner anjiografi dahil tüm radyolojik girişimsel işlemlerin cerrahi olarak yapılacağı imkanlara sahiptir.

 Ameliyathanemizin içinde patoloji anabilim dalına hizmet veren frozen odamız vardır.

Anestezi polikliniğimiz tüm gün açık olacak şekilde hizmet sunmaktadır.