Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Genel Bilgiler

  Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde jinekoloji, perinatoloji, tüp bebek ünitesi, doğumhane, ürojinekoloji, menopoz ve jinekolojik onkoloji alanlarında hizmet verilmektedir.

HİZMETLERİMİZ

   Genel Jinekoloji: Jinekolojik problemlerin doğru teşhis ve tedavisinin yapıldığı bu bölümde genel, acil, adölesan  jinekolojik  sorunlara, ürojinekoloji hastalarına  yönelik hizmetler verilmektedir. Ünitemiz bünyesinde ameliyat olacak hastaların işlem öncesi ve sonrası takipleri yetkin sağlık personeli tarafından özenle yapılmaktadır.

   Perinatoloji: Rutin gebelik takibi ve doğum, yüksek riskli kabul edilen hastalarımızın ayaktan ve ya yatarak tedavileri,  fetal renkli Doppler incelemesi,koryon villus biopsisi (CVS), amniyosentez, fetal kan tarnsfüzyonu, selektif fetal redüksiyon, fetosid, ayrıntılı fetal ultrasonografi hizmetleri bu bilim dalımızda ve ilgili oldukları diğer alanlarla koordineli olarak gerçekleştirilmektedir.

   İnfertilite ve reprodüktif endokrinoloji (Tüp Bebek Ünitesi): Kısırlık sebebiyle merkezimize başvuran çiftlere  ovülasyon indüksiyonu, aşılama ve asiste reprodüktif teknikler uzman bir ekip tarafından uygulanmaktadır.

 Jinekolojik Onkoloji: Jinekolojik kanserlerin ve ya öncül lezyonlarının tarama, teşhis, tedavi ve takipleri merkezimizde deneyimli öğretim üyelerince modern endoskopik cerrahi teknikleri kullanılarak yapılmaktadır.

 Ürojinekoloji: Bu alandaki güncel uygulamalar kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır.

ÖNEMLİ HASTALIKLAR

  • Myom Uteri: Myo­met­ri­umun düz kas ve fib­röz do­ku hüc­re­le­rin­den kay­nak­la­nan be­nign tü­mö­rleridir. Oluş­ma se­be­bi tam ola­rak bi­lin­me­mek­te­dir. Anormal kanama (myomların % 30`unda görülür), ağrı, bası belirtileri (sık idrara çıkma, idrar retansiyonu,kabızlık), karın büyümesi, kısırlık sık görülen semptomları arasındadır. Ultrasonografi, radyolojik bulgular, bilgisayarlı tomografi, dilatasyon ve  küretaj, histerskopi tanıda kullanılabilenen uygulamalardır. Değişik tedavi modaliteleri hastanın yaşı, bebek beklentisi, myomun lokalizasyonu ve boyutu göz önünde bulundurularak seçilir.
  • Tekrarlayan gebelik kayıpları: Tekrarlayan gebelik kaybı veya habitual abortus, üç veya daha fazla,  gebelik haftasından küçük  veya  500 gr  ın altında fetal ağırlıkta olan gebelik kaybı olarak tanımlanır. En yaygın görülen sebepler arasında kromozom anomalileri, antifosfolipid sendromu (AFS) ve uterus anomalileri sayılabilir. Tanıda ultrasonografi, histerosalpingografi, histerskopi, MRI ve genetik faktörlerin araştırılması kullanılabilir. Tedavi altta yatan nedene yönelik yapılmaktadır.
  • Ektopik Gebelik: Döllenmiş yumurtanın rahim dışında yerleşmesidir. Ağrı ve ya kanama gibi bulgular verebildiği gibi herhangi bir belirti vermeyebilir. Dış gebelik tanısı; muayne, uştrasonografi ve Beta-hCG ölçümleriyle konur. Tedavi tıbbi ve cerrahi olarak yapılabilir.
  • Endometriozis: Rahim içindeki endometrioizis tabakasının rahim dışında herhangi bir bölgede oluşmasıdır. Başlıca semptomları; disparoni, kronik pelvik ağrı ve infertilitedir ve en sık üreme çağındaki kadınları etkilediği belirtilmiştir. Genel olarak insidansının %5-10 arasında olduğu bilinmektedir. Belirtileri arasında şiddetli adet sancıları, cinsel ilişki esnasında ağrı ve kısırlık sayılabilir.  Tanıda güçlükler modern tıptaki gelişmelere rağmen devam etmektedir. Vajinal muayne, ultrasonografi, MRI, rektosigmoideskopi ve tümör markerları tanıda kullanılabilir. Medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri endometrioizisin  yaygınlığı ve hastanın semptomlarının ciddiyetine göre seçilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Menapoz bulguları nelerdir?

Miktarı ve süresi değişiklik gösterebilen kanamlar, uykusuzluk, terleme ve  sıcak basmaları bulgular arasında sayılabilir. Her kadında aynı bulgular olmayabilir ve ne kadar süreceği, şiddeti kadından kadına değişiklik gösterir.

Kegel egzersizi nedir ve nasıl yapılır?

İdrar kaçırmayı ya da kontrol etmeyi önlemede kullanılan yöntemdir. Pelvik taban kasları, mesane ve vajinal kasları güçlendirerek idrar kaçırmayı önlemeye destek olarak yapılır. İdrar yaparken belli bir süre tutma ve bırakma şeklinde yaparak setler halinde yapılabilir.

Yumurtalık kanseri nasıl teşhis edilir?

Erken dönemde yumurtalık kanserini teşhis etmek zordur. Tarama amaçlı her hangi bir test kullanılmamaktadır. Jinekolojik muayne esnasında yapılan ultrasonografide birtakım şüpheli bulgular varsa doktorunuz ileri tetkik için bir takım görüntüleme ve kan testleri isteyebilir.

Doğumun normal mi ya da sezeryan mı olacağı nasıl belli olur?

Doğum sancıları başlamadan doğum şekliyle ilgili kesin bir şeyler söylemek mümkün değildir. Bazı istisnai durumlarda örnek olarak bebeğin eşinin doğum kanalını tam kapatması gibi normal doğum yapılamaz. Her anne adayının beklentileri ve sağlık durumu beraber değerlendirilerek doğum şekline hekimle beraber karar verilmesi en uygun seçenektir.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Bünyamin BÖREKÇİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr. Metin İNGEÇ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr. Ömer Erkan YAPÇA

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr. Ragıp Atakan AL

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Perinatoloji

Doç. Dr. Emsal Pınar TOPDAĞI YILMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doç. Dr. Gamze Nur CİMİLLİ ŞENOCAK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Sağlık Rehberi

Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü ile ilgili yazılar.

Aydınlatma Metni