Türkiye Cumhuriyeti ’nin önemli projelerinden biri olarak hayata geçirilen Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan kliniğimiz 1957 yılından itibaren bölge halkına hizmet vermektedir. Zaman içerisinde modern tıbbın gereği olan bilimsel gelişmelere ayak uydurarak hem akademik anlamda hem de bölgenin ihtiyaçlarına cevap vererek kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiştir. Bölgenin merkez hastanesi konumundan dolayı geniş bir alana hizmet veren kliniğimizde dinamik bir hasta sirkülasyonu mevcuttur. Anabilim dalımızda jinekoloji, perinatoloji, tüp bebek ünitesi, doğumhane, ürojinekoloji, menopoz ve jinekolojik onkoloji alanlarında hizmet verilmektedir. Kliniğimizde kuruluşumuzdan bu yana emeği geçen değerli meslek büyüklerimiz şunlardır;

Prof.Dr.Derin KÖSEBAY

Prof.Dr.Sakıp PEKİN

Prof.Dr.Mehmet USTA

Prof.Dr.Utkan KOCATÜRK

Prof.Dr.Baktaş YILDIRIM

Yrd.Doç.Dr. Kemal EYİCEOĞLU

Prof.Dr.Tuncay KÜÇÜKÖZKAN

Prof.Dr.Kadir SAVAN

Prof.Dr.Mustafa KÜÇÜK

Prof.Dr.Sedat KADANALI

       Hali hazırda bünyemizde görev yapan 4 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Elemanı (Embriyolog) ve 18 Araştırma Görevlisi Doktor, bulunmaktadır.

     Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr. Yakup KUMTEPE (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr. Metin İNGEÇ
 3. Prof.Dr. Bünyamin BÖREKÇİ
 4. Prof.Dr. Ragıp Atakan AL
 5. Doç.Dr. Ömer Erkan YAPÇA
 6. Doç.Dr. Emsal Pınar TOPDAĞI YILMAZ
 7. Dr.Öğr. Üyesi Gamze Nur CİMİLLİ ŞENOCAK

 

     Asistan Doktorlar

Uzman Dr. Yunus Emre TOPDAĞI
Uzman Dr. Sefa İNCE
Arş. Gör. Dr. Zehra Deniz ZOR AKSAKAL
Arş. Gör. Dr. Tuğba ŞAHİN YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Aysun TAVACI KELEŞOĞLU
Arş. Gör. Dr. Gülşah KACIROĞLU
Arş. Gör. Dr. Nur Dilara CEYLAN
Arş. Gör. Dr. Necip Fazıl ERCAN
Arş. Gör. Dr. Esin KARA
Arş. Gör. Dr. Bilge Hatun KARAAVCI
Arş. Gör. Dr. Ayşenur YAPAR
Arş. Gör. Dr. İlknur SALINMAZ
Arş. Gör. Dr. EMINA AVEZMETOVA
Arş. Gör. Dr. Şeyma POLAT
Arş. Gör. Dr. Emrah KOPAN

 

            Genel Jinekoloji

      Jinekolojik problemlerin doğru teşhis ve tedavisinin yapıldığı bu bölümde genel, acil, adölesan jinekolojik sorunlara, ürojinekoloji hastalarına yönelik hizmetler verilmektedir. Ünitemiz bünyesinde ameliyat olacak hastaların işlem öncesi ve sonrası takipleri yetkin sağlık personeli tarafından özenle yapılmaktadır.

         

         Perinatoloji

       Rutin gebelik takibi ve doğum, yüksek riskli kabul edilen hastalarımızın ayaktan ve ya yatarak tedavileri, fetal renkli Doppler incelemesi,koryon villus biopsisi (CVS), amniyosentez, fetal kan tarnsfüzyonu, selektif fetal redüksiyon, fetosid, ayrıntılı fetal ultrasonografi hizmetleri bu bilim dalımızda ve ilgili oldukları diğer alanlarla koordineli olarak gerçekleştirilmektedir.

     Hem ilimizden, hem bölgemizden gelen riskli gebelere hizmet veren kliniğimizde 2 perinatolog bulunmaktadır.

 1. Prof.Dr.Metin İNGEÇ
 2. Prof.Dr.Ragıp Atakan AL

   

    Perinatoloji ile ilgili kliniğimizde yapılan işlemler

 1. 1. ve 2. trimester taramalar
 2. Detaylı ultrasonografi
 3. Fetal ekokardiyografi
 4. İnvaziv işlemler
 5. Chorion villüs sampling (CVS)
 6. Amniosentez
 7. Kordosentez
 8. Selektif fetosid
 9. İntrauterin transfüzyon

   

       İnfertilite ve reprodüktif endokrinoloji (Tüp Bebek Ünitesi)

       Kısırlık sebebiyle merkezimize başvuran çiftlere ovülasyon indüksiyonu, aşılama ve asiste reprodüktif teknikler uzman bir ekip tarafından uygulanmaktadır.

 

        Jinekolojik Onkoloji

       Jinekolojik kanserlerin ve ya öncül lezyonlarının tarama, teşhis, tedavi ve takipleri merkezimizde deneyimli öğretim üyelerince modern endoskopik cerrahi teknikleri kullanılarak yapılmaktadır.

 

       Ürojinekoloji

       Bu alandaki güncel uygulamalar kliniğimizde başarı ile yapılmaktadır.

Myom Uteri

       Myo­met­ri­umun  düz kas ve fib­röz do­ku hüc­re­le­rin­den kay­nak­la­nan be­nign tü­mö­rleridir. Oluş­ma se­be­bi tam ola­rak bi­lin­me­mek­te­dir. Anormal kanama (myomların % 30`unda görülür), ağrı, bası belirtileri (sık idrara çıkma, idrar retansiyonu,kabızlık), karın büyümesi, kısırlık sık görülen semptomları arasındadır. Ultrasonografi, radyolojik bulgular, bilgisayarlı tomografi, dilatasyon ve  küretaj, histerskopi tanıda kullanılabilenen uygulamalardır. Değişik tedavi modaliteleri hastanın yaşı, bebek beklentisi, myomun lokalizasyonu ve boyutu göz önünde bulundurularak seçilir.

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

       Tekrarlayan gebelik kaybı veya habitual abortus,  üç veya daha fazla,  20. gebelik haftasından küçük  veya  500 gr  ın altında fetal ağırlıkta olan gebelik kaybı olarak tanımlanır. En yaygın görülen sebepler arasında kromozom anomalileri, antifosfolipid sendromu (AFS) ve uterus anomalileri sayılabilir. Tanıda ultrasonografi, histerosalpingografi, histerskopi, MRI ve genetik faktörlerin araştırılması kullanılabilir. Tedavi altta yatan nedene yönelik yapılmaktadır.

Ektopik Gebelik

       Döllenmiş yumurtanın rahim dışında yerleşmesidir. Ağrı ve ya kanama gibi bulgular verebildiği gibi herhangi bir belirti vermeyebilir. Dış gebelik tanısı; muayene, ultrasonografi ve Beta-hCG ölçümleriyle konur. Tedavi tıbbi ve cerrahi olarak yapılabilir.

Endometriozis

       Rahim içindeki endometrioizis tabakasının rahim dışında herhangi bir bölgede oluşmasıdır. Başlıca semptomları; disparoni,  kronik pelvik ağrı ve infertilitedir ve en sık üreme çağındaki kadınları etkilediği belirtilmiştir. Genel olarak insidansının %5-10 arasında olduğu bilinmektedir. Belirtileri arasında şiddetli adet sancıları, cinsel ilişki esnasında ağrı ve kısırlık sayılabilir.  Tanıda güçlükler modern tıptaki gelişmelere rağmen devam etmektedir. Vajinal muayne, ultrasonografi, MRI, rektosigmoideskopi ve tümör markerları tanıda kullanılabilir. Medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri endometrioizisin  yaygınlığı ve hastanın semptomlarının ciddiyetine göre seçilebilir.

Menapoz bulguları nelerdir?

       Miktarı ve süresi değişiklik gösterebilen kanamalar, uykusuzluk, terleme ve  sıcak basmaları bulgular arasında sayılabilir. Her kadında aynı bulgular olmayabilir ve ne kadar süreceği, şiddeti kadından kadına değişiklik gösterir.

Kegel egzersizi nedir ve nasıl yapılır?

       İdrar kaçırmayı ya da kontrol etmeyi önlemede kullanılan yöntemdir. Pelvik taban kasları, mesane ve vajinal kasları güçlendirerek idrar kaçırmayı önlemeye destek olarak yapılır. İdrar yaparken belli bir süre tutma ve bırakma şeklinde yaparak setler halinde yapılabilir.

Yumurtalık kanseri nasıl teşhis edilir?

       Erken dönemde yumurtalık kanserini teşhis etmek zordur. Tarama amaçlı her hangi bir test kullanılmamaktadır. Jinekolojik muayene esnasında yapılan ultrasonografide birtakım şüpheli bulgular varsa doktorunuz ileri tetkik için bir takım görüntüleme ve kan testleri isteyebilir.

Doğumun normal mi ya da sezeryan mı olacağı nasıl belli olur?

       Doğum sancıları başlamadan doğum şekliyle ilgili kesin birşeyler söylemek mümkün değildir. Bazı istisnai durumlarda örnek olarak bebeğin eşinin doğum kanalını tam kapatması gibi normal doğum yapılamaz. Her anne adayının beklentileri ve sağlık durumu beraber değerlendirilerek doğum şekline hekimle beraber karar verilmesi en uygun seçenektir.