Hasta Hakları

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Sağlıklı bir yaşam için, kişiler hak ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Toplumda yaşayan her bireyin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu ne olursa olsun, saygı duyulması gereken hakları olduğu gibi, bulunduğu ortam ve kişilere karşı sorumlulukları da vardır. Hastaların ve sağlık çalışanlarının ancak bu hak ve sorumluluklara saygı duyması halinde, daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alınabilecektir. Bu sebeple, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi olarak, hak ve sorumlulukların önemini vurgulamaktayız.

Hastanemize müracaat eden tüm hasta ve hasta yakınlarının haklarına saygı duyuyor ve onların da sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.

HASTA VE HASTA TEMSİLCİSİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyet İlkeleri Çerçevesinde Faydalanma Hakkı

.

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

.

Sağlık Kurum ve Kuruluşunu Hekimi Seçme ve Değiştirme Hakkı

.

Mahremiyete Saygı Gösterilmesi ve Bunu Talep Etme Hakkı

.

Bilgilerin Gizli Tutulmasını İsteme Hakkı

.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

.

Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

2017/10 sayılı Genelge ile Acil Vakalar ,engelli hastalar,hamileler,65 yaş üstü yaşlılar, Yedi yaşından küçük Çocuklar, Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler, şeklindedir.

Rıza ve İzin Hakkı

.

Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı

.

Güvenliğin Sağlanması Hakkı

.

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi Ziyaret ve Refakat Hakkı

.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

.

Müracaat Şikayet ve Dava Hakkı

.

HASTA SORUMLULUKLARI

Sorumluluk: Hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önceki ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.

 • Hasta; tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.
 • Hasta; Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
 • Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
 • Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları birimine başvurur.
 • Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
 • Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
 • Hastalar ve çalışanlar sorumluluklarını yerine getirdikleri zaman daha hızlı, kolay ve kaliteli hizmet alacaklardır. Bu sayede hasta memnuniyeti artacaktır.

 

Hasta Hakları Yönetmeliği İçin Tıklayın

Görüş ve Önerileriniz İçin memnuniyet@atauni.edu.tr

Hasta Hakları Birimi  0 442 344 67 90

Aydınlatma Metni