Çocuk Cerrahisi

Home / Çocuk Cerrahisi

coxuk-cerrahi

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI’NIN TARİHÇESİ

1962 yılında kurulmuş olan  Tıp Fakültemizde, Çocuk Cerrahisi Kliniği  28 Kasım 1994 tarihinde  Dr. Ahmet Bedii SALMAN’ ın göreve başlaması ile kurulmuştur. İlk iki yıl Genel Cerrahi Kliniği bünyesinde çalışıldıktan sonra  1997 yılında Yakutiye Araştırma Hastanesinde müstakil servis olarak hasta kabul edilmeye  başlanılmıştır. Kuruluşu takip eden ilk dört yıl Genel Cerrahi Kliniği asistanları rotasyonel olarak   kliniğimizde görev yapmıştır.  İlk asistanımız 1998 yılında göreve  başlamış olup  ilk uzmanımızı  2004  yılında ülkemize kazandırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kliniğimiz dokuz Çocuk Cerrahı Uzmanı  vermiş olup, bu meslektaşlarımız yurdun çeşitli bölgelerinde aktif olarak  hizmet vermektedir. Mevcut iki asistanımızın eğitim süreci halen  devam etmektedir. 

BÖLÜMÜMÜZDE ÇALIŞMAKTA OLAN AKADEMİK PERSONELLER 

  • Dr. Ahmet Bedii SALMAN
  • Doç. Dr. Murat Yiğiter
  • Agah Koray MANSIROĞLU
  • Emrullah CESUR

ÇOCUK CERRAHİSİ SERVİSİNDE VERİLEN TIBBİ HİZMETLER VE YAPILAN GİRİŞİMSEL İŞLEMLER

Çocuk cerrahisi, 0-17 yaş arası çocukların, bilinen doğumsal anomalilerini ve edinsel hastalıklarını, mevcut tanı yöntemlerini uygun biçimde kullanmak yolu ile teşhis eden ve gerekli girişimi uygulayan bir bilim dalıdır. Diğer cerrahi dallara göre göreceli olarak daha yeni bir alan olmasına karşın özellikle yeni doğan yoğun bakım birimlerinin gelişmesi ile son çeyrek yüzyılda Çocuk Cerrahisi alanında çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 

 Hastanelerimizde Çocuk Cerrahisinin ilgi alanına giren başlıca konular şunlardır:

• Antenatal tanılı (doğum öncesi tanımlanan) doğumsal anomalilerinin izlemi ve cerrahi tedavileri,

• Doğum sonrası tanımlanan doğumsal anomalilerinin cerrahi tedavileri,

• Sindirim sisteminin (yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar) doğumsal anomalileri,

• Karaciğer ve safra yolları sisteminin doğumsal anomalileri,

• Boşaltım sisteminin (böbrekler, idrar yolları, mesane) doğumsal anomalileri,

• Genital sistemin (dişilik ve erkeklik organları) doğumsal anomalileri,

• Doğumsal onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yoları, boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler).

• Edinsel sorunların cerrahi tedavileri

• Sindirim sisteminin (yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar) edinsel sorunları,

• Karaciğer ve safra yolları sisteminin edinsel sorunları,

• Boşaltım sisteminin (böbrekler, idrar yolları, mesane) edinsel sorunları,

• Genital sistemin (dişilik ve erkeklik organları) edinsel sorunları,

• Onkolojik cerrahi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, boşaltım sistemi, genital sistemden köken alan iyi ve kötü huylu kitleler).

• Endokrin cerrahisi (tiroid, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezleri, over ve testisler),

• Kasık bölgesi cerrahisi (kasık fıtıkları, inmemiş testis, hidroesel ve diğer kasık bölgesi sorunları),

• Travma cerrahisi (yumuşak doku, solunum sistemi, sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, boşaltım sistemi, genital sistem yaralanmaları),  

Poliklinik Hizmeti

Hafta içi her gün 08:00-16:00 saatleri arasında poliklinik binasında bulunan çocuk cerrahisi polikliniğinde hizmet sunulmaktadır. Hastalarımız doğrudan çocuk cerrahisi polikliniğine kayıt yaptırabilecekleri gibi, kliniğimize başvurarak hekimin önerisi doğrultusunda polikliniğimize yönlendirilebilirler. Ayrıca genel durumu iyi olmayan veya aciliyet gösterdiği düşünülen hastaların hastanemiz acil polikliniğine başvurmaları halinde, çocuk cerrahisini ilgilendiren bir rahatsızlıktan şüphe edilirse, mümkün olan en kısa süre içinde tarafımızdan değerlendirilmektedir. 

Klinik Hizmeti

Kliniğimiz 17 yatak kapasitesine sahiptir. Yeni doğan cerrahisi uygulanan hastalar hastanemizin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde ve yoğun bakım ihtiyacı olan diğer hastalar da çocuk hastalıkları yoğun bakım ünitesinde yatırılarak takip ve tedavi edilmektedir. Yıllık ortalama 800 civarında ameliyat yapılmaktadır.

Sunulan Hizmetler:

  • Poliklinik hizmeti• Klinik hizmeti
  •  Ameliyatlar (yenidoğan, çocuk ameliyatları, küçük cerrahi girişimler)• Hastanemizin diğer servislerinden ve ilimizin diğer hastanelerinden istenen konsültasyonların karşılanması
  • Asistan eğitimi ve ilgili branş asistanlarının rotasyon eğitimi

Sözleşmeli Personel

Başvuru Formu