Neonatoloji Uzmanlığı; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı hekimlerin, Neonatoloji uzmanlığı verebilen merkezlerde 3 yıl daha eğitim almaları sonucu elde edilen yandal uzmanlık alanıdır.

     Kliniğimiz; Neonatoloji uzmanlığı için gerekli Yenidoğan yandal eğitimi vermektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ kurs merkezi olarak onaylanan Türkiye’deki 4 merkezden biri olarak eğitime katkısını sürdürmektedir.

     Ünitemiz, prematüre ve yenidoğanlara hizmet vermek üzere dizayn edilmiş olup yoğun bakım hizmeti; 2 Doçent, araştırma görevlileri ve yenidoğan yoğunbakım sertifikası olan tecrübeli yenidoğan hemşirelerinden oluşan bir ekip tarafından verilmektedir.

     Ünitemizde ileri prematüre ve cerrahi operasyon sonrası postop bakım gerektiren bebeklerin bölümü (14 küvöz), zamanında doğmuş ağır hastalıklı Yenidoğan bölümü (12 küvöz), dış merkezlerden gelen hastaların ve septik hastaların izlendiği izolasyon bölümü (5 küvöz), hastalıkları kontrol altına alınmış daha iyi bebeklerin izlendiği bölüm (12 küvöz) ve bebek ile annenin 24 saat birarada kalabildiği taburculuğa hazırlık bölümü (7 oda) olmak üzere beş ayrı bölüm bulunmaktadır.

      55 hastanın aynı anda izlenebildiği ünitemizde 12 adet konvansiyonel ve 3 adet yüksek frekanslı ossilasyonlu mekanik ventilatör, 47 adet hasta başı çok kanallı yoğun bakım monitörü, 14 adet pulse oksimetre cihazı, 14 adet yüksek yoğunluklu fototerapi cihazı mevcuttur.

      Ünite içindeki seyyar röntgen, seyyar ultrasonografi ve Eko-Doppler cihazları ile 24 saat hastayı küvözünden çıkarmadan (hasta başı) direk grafi ve ultrasonografik-ekokardiyografik inceleme yapılabilmektedir. Yine ünite içinde yer alan kapiller kan gazı, kapiller INR ve kapiller bilirübin cihazı kullanılarak bebeklerden çok az miktarda alınan topuk kanı ile kan gazı, kapiller bilirübin ve kapiller INR, PT gibi pıhtılaşma parametrelerine 24 saat kesintisiz bakılabilmektedir.

       Ünitemizde bulunan 2 adet transkutan bilirübin cihazı sayesinde sarılık tespit edilen veya sarılık şikayeti ile gelen bebeklerden kan alınmadan bilirübin ölçümü ve takibi yapılabilmektedir.

        Ayrıca kliniğimize bağlı olarak çalışan, premetüre ve hasta yenidoğan bebeklerin TPN (damar içi beslenme) ihtiyacını karşılamak için gerekli TPN ünitesi de hastanemizde hizmet vermektedir.

         Bölgemizde; Perinatal Asfiksiye bağlı gelişen Hipoksik İskemik Ensefalopati olarak bilinen, bebeğin oksijensiz kalmasına bağlı özellikle beyin ve diğer organların hasar ve fonksiyon kaybı ile sonuçlanabilen kliniğe sahip bebekler kliniğimizce kabul edilmekte olup bu bebeklere klinimizde mevcut olan hipotermi cihazı ile bilimsel veriler ışığında gerekli soğutma tedavisi uygulanmakta ve hem bu hasta grubu hemde diğer gerekli durumlarda hastabaşı aEEG cihazıyla 24 saat aEEG monitorizasyonu yapılabilmektedir.

        Pulmoner hipertansiyon tanısı alan hastalarımıza kliniğimizde mevcut olup bu hastalığın tedavisinde altın standart olan İnhale nitrit oksit tedavisi uygulanabilmektedir.

       Ünitemizde; RDS olarak bilinen ve özellikle prematüre (erken doğan) bebeklerde sıklıkla görülen, surfaktan eksikliğine bağlı solunum yetmezliğine yönelik olarak sürfaktan uygulaması ve prematüre bebeklerin de erken ve geç dönem sorunlarına yönelik olarak bakım ve izlemleri yapılmaktadır. Hasta yenidoğanlar ve prematürelerin birçok sistemi ve dolayısı ile birçok bölümü ilgilendiren sorunları olabilmekte ve bu sorunlar günün 24 saati içinde herhangi bir zamanda ortaya çıkabilmektedir. Ünitemizde takip edilen hastaların izlem ve tedavisi Yenidoğan uzmanı öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olup gerekli durumlarda çocuk kardiyoloji, çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi ve gerekli durumlarda ilgili branşlardan alınan öğretim üyesi desteğiyle günün 24 saatinde hastaya müdahale edebilen bir ekip tarafından cerrahi girişimler de dahil olmak üzere bu hizmetler kesintisiz sunulmaktadır.

       Ayrıca kliniğimizde yatırılarak takip edilen prematüre bebeklere, öğretim üyesi oftalmologlar tarafından prematüre retinopatisi (ROP) tarama, takip ve tedavisi yapılabilmektedir.

     Ünitemiz teçhizat ve medikal ekip olarak 3. Düzey yoğun bakım hizmeti vermektedir. Doğuştan kalp hastalığı olan yenidoğanlar ünitemizce kabul edilmekte, ek sorunları düzeltilip gerekirse ameliyat için gerekli şartlar yerine getirildikten sonra kalp cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edilmekte, ameliyat sonrası bakım ve izlem Yenidoğan uzmanı, kalp cerrahisi uzmanı ve çocuk kardiyolojisi uzmanından oluşan bir ekip tarafından ünitemizde hasta taburcu olana kadar devam etmektedir.

         Çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından hasta başı ekokardiyografik değerlendirme ile yenidoğanların her türlü doğuştan yapısal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmakta, gebelikte yapılan fötal ekokardiyografi ile bebekte eğer kalp hastalığı belirlenmiş ise doğumdan hemen sonra hızlı bir şekilde kalp hastalığına yönelik tıbbi veya cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

        Bunun dışında Yenidoğan bebeklerin doğuştan sorunları arasında yer alan omfolosel (karın içi organların açıkta olması), özofagus atrezisi (yemek borusunun kapalı olması), intestinal atrezi (bağırsakların bazı bölümlerinin gelişmemiş ve tıkalı olması), spina bifida (omurilik sinirlerinin bel veya sırt bölgesinden dışarıya açılması), hidrosefali (beyin içi su kanallarının tıkalı olması) gibi durumlar da hastanemizde ameliyat yapılarak tedavi edilmekte, bu hastaların da ameliyat öncesi ve sonrası tüm bakım hizmetleri yenidoğan doktor ve hemşireleri tarafından verilmektedir.

      Bebeklerin manyetik rezonans ve tomografi gibi tanısal amaçlı görüntüleme tetkikleri için radyoloji bölümüne veya cerrahi girişimler için ameliyathaneye taşınması, üzerinde suni solunum cihazı bulunan transport küvözleri ile yapılmaktadır.

       Tüm bebeklere BERA işitme testi uygulanmaktadır.

     Üniteden taburcu edilen bebeklerin bundan sonraki büyüme ve gelişme yönünden izlemleri 2-3 yaşında kadar Yenidoğan riskli bebek polikliniğinde yapılmaktadır. Hastalar düzenli bir şekilde belli aralıklarla kontrol edilmektedir.

        Hastanemizde sezaryan ve normal doğumlarda çocuk hastalıkları asistanı ve NRP sertifikalı hemşireler, görevi sadece doğacak bebekle ilgilenmek üzere ameliyathane ve doğum salonunda hazır bulunmaktadır. Doğum servisi, Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve Çocuk Polikliniğinde “anne sütü ile beslenme ve emzirme konusunda” eğitim almış hemşireler bu konuda sorun yaşayan annelere sürekli destek olmaktadır. Emziremeyen annelerde ünitede bulunan anne sütü sağma cihazları ile anne sütü temin edilip yoğun bakımdaki bebeklere verilmektedir.

      Eğitim: Kliniğimiz; Neonatoloji uzmanlığı için gerekli Yenidoğan yandal eğitimi vermektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Yenidoğan Yoğunbakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ kurs merkezi olarak onaylanan Türkiye’deki 4 merkezden biri olarak eğitime katkısını sürdürmektedir

    Tıbbi: Ünitemizde bulunan 2 adet transkutan bilirübin cihazı sayesinde sarılık tespit edilen veya sarılık şikayeti ile gelen bebeklerden kan alınmadan bilirübin ölçümü ve takibi yapılabilmektedir.

      Ayrıca kliniğimize bağlı olarak çalışan, premetüre ve hasta yenidoğan bebeklerin TPN (damar içi beslenme) ihtiyacını karşılamak için gerekli TPN ünitesi de hastanemizde hizmet vermektedir.

      Bölgemizde; Perinatal Asfiksiye bağlı gelişen Hipoksik İskemik Ensefalopati olarak bilinen, bebeğin oksijensiz kalmasına bağlı özellikle beyin ve diğer organların hasar ve fonksiyon kaybı ile sonuçlanabilen kliniğe sahip bebekler kliniğimizce kabul edilmekte olup bu bebeklere klinimizde mevcut olan hipotermi cihazı ile bilimsel veriler ışığında gerekli soğutma tedavisi uygulanmakta ve hem bu hasta grubu hemde diğer gerekli durumlarda hastabaşı aEEG cihazıyla 24 saat aEEG monitorizasyonu yapılabilmektedir.

      Pulmoner hipertansiyon tanısı alan hastalarımıza kliniğimizde mevcut olup bu hastalığın tedavisinde altın standart olan İnhale nitrit oksit tedavisi uygulanabilmektedir.

     Ünitemizde; RDS olarak bilinen ve özellikle prematüre (erken doğan) bebeklerde sıklıkla görülen, surfaktan eksikliğine bağlı solunum yetmezliğine yönelik olarak sürfaktan uygulaması ve prematüre bebeklerin de erken ve geç dönem sorunlarına yönelik olarak bakım ve izlemleri yapılmaktadır. Hasta yenidoğanlar ve prematürelerin birçok sistemi ve dolayısı ile birçok bölümü ilgilendiren sorunları olabilmekte ve bu sorunlar günün 24 saati içinde herhangi bir zamanda ortaya çıkabilmektedir. Ünitemizde takip edilen hastaların izlem ve tedavisi Yenidoğan uzmanı öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olup gerekli durumlarda çocuk kardiyoloji, çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi ve gerekli durumlarda ilgili branşlardan alınan öğretim üyesi desteğiyle günün 24 saatinde hastaya müdahale edebilen bir ekip tarafından cerrahi girişimler de dahil olmak üzere bu hizmetler kesintisiz sunulmaktadır.

     Ayrıca kliniğimizde yatırılarak takip edilen prematüre bebeklere, öğretim üyesi oftalmologlar tarafından prematüre retinopatisi (ROP) tarama, takip ve tedavisi yapılabilmektedir.

     Ünitemiz teçhizat ve medikal ekip olarak 3. Düzey yoğun bakım hizmeti vermektedir. Doğuştan kalp hastalığı olan yenidoğanlar ünitemizce kabul edilmekte, ek sorunları düzeltilip gerekirse ameliyat için gerekli şartlar yerine getirildikten sonra kalp cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edilmekte, ameliyat sonrası bakım ve izlem Yenidoğan uzmanı, kalp cerrahisi uzmanı ve çocuk kardiyolojisi uzmanından oluşan bir ekip tarafından ünitemizde hasta taburcu olana kadar devam etmektedir.

       Çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından hasta başı ekokardiyografik değerlendirme ile yenidoğanların her türlü doğuştan yapısal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmakta, gebelikte yapılan fötal ekokardiyografi ile bebekte eğer kalp hastalığı belirlenmiş ise doğumdan hemen sonra hızlı bir şekilde kalp hastalığına yönelik tıbbi veya cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

    Bunun dışında Yenidoğan bebeklerin doğuştan sorunları arasında yer alan omfolosel (karın içi organların açıkta olması), özofagus atrezisi (yemek borusunun kapalı olması), intestinal atrezi (bağırsakların bazı bölümlerinin gelişmemiş ve tıkalı olması), spina bifida (omurilik sinirlerinin bel veya sırt bölgesinden dışarıya açılması), hidrosefali (beyin içi su kanallarının tıkalı olması) gibi durumlar da hastanemizde ameliyat yapılarak tedavi edilmekte, bu hastaların da ameliyat öncesi ve sonrası tüm bakım hizmetleri yenidoğan doktor ve hemşireleri tarafından verilmektedir.

      Bebeklerin manyetik rezonans ve tomografi gibi tanısal amaçlı görüntüleme tetkikleri için radyoloji bölümüne veya cerrahi girişimler için ameliyathaneye taşınması, üzerinde suni solunum cihazı bulunan transport küvözleri ile yapılmaktadır.

      Tüm bebeklere BERA işitme testi uygulanmaktadır.

    Üniteden taburcu edilen bebeklerin bundan sonraki büyüme ve gelişme yönünden izlemleri 2-3 yaşında kadar Yenidoğan riskli bebek polikliniğinde yapılmaktadır. Hastalar düzenli bir şekilde belli aralıklarla kontrol edilmektedir.

      Hastanemizde sezaryan ve normal doğumlarda çocuk hastalıkları asistanı ve NRP sertifikalı hemşireler, görevi sadece doğacak bebekle ilgilenmek üzere ameliyathane ve doğum salonunda hazır bulunmaktadır. Doğum servisi, Yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve Çocuk Polikliniğinde “anne sütü ile beslenme ve emzirme konusunda” eğitim almış hemşireler bu konuda sorun yaşayan annelere sürekli destek olmaktadır. Emziremeyen annelerde ünitede bulunan anne sütü sağma cihazları ile anne sütü temin edilip yoğun bakımdaki bebeklere verilmektedir.

       Perinatal Asfiksiye bağlı gelişen Hipoksik İskemik Ensefalopati olarak bilinen, bebeğin oksijensiz kalmasına bağlı özellikle beyin ve diğer organların hasar ve fonksiyon kaybı ile sonuçlanabilen kliniğe sahip bebekler kliniğimizce kabul edilmekte olup bu bebeklere klinimizde mevcut olan hipotermi cihazı ile bilimsel veriler ışığında gerekli soğutma tedavisi uygulanmakta ve hem bu hasta grubu hemde diğer gerekli durumlarda hastabaşı aEEG cihazıyla 24 saat aEEG monitorizasyonu yapılabilmektedir.

       Pulmoner hipertansiyon tanısı alan hastalarımıza kliniğimizde mevcut olup bu hastalığın tedavisinde altın standart olan İnhale nitrit oksit tedavisi uygulanabilmektedir.

       Ünitemizde; RDS olarak bilinen ve özellikle prematüre (erken doğan) bebeklerde sıklıkla görülen, surfaktan eksikliğine bağlı solunum yetmezliğine yönelik olarak sürfaktan uygulaması ve prematüre bebeklerin de erken ve geç dönem sorunlarına yönelik olarak bakım ve izlemleri yapılmaktadır. Hasta yenidoğanlar ve prematürelerin birçok sistemi ve dolayısı ile birçok bölümü ilgilendiren sorunları olabilmekte ve bu sorunlar günün 24 saati içinde herhangi bir zamanda ortaya çıkabilmektedir. Ünitemizde takip edilen hastaların izlem ve tedavisi Yenidoğan uzmanı öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olup gerekli durumlarda çocuk kardiyoloji, çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi ve gerekli durumlarda ilgili branşlardan alınan öğretim üyesi desteğiyle günün 24 saatinde hastaya müdahale edebilen bir ekip tarafından cerrahi girişimler de dahil olmak üzere bu hizmetler kesintisiz sunulmaktadır.

     Ayrıca kliniğimizde yatırılarak takip edilen prematüre bebeklere, öğretim üyesi oftalmologlar tarafından prematüre retinopatisi (ROP) tarama, takip ve tedavisi yapılabilmektedir.

     Ünitemiz teçhizat ve medikal ekip olarak 3. Düzey yoğun bakım hizmeti vermektedir. Doğuştan kalp hastalığı olan yenidoğanlar ünitemizce kabul edilmekte, ek sorunları düzeltilip gerekirse ameliyat için gerekli şartlar yerine getirildikten sonra kalp cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edilmekte, ameliyat sonrası bakım ve izlem Yenidoğan uzmanı, kalp cerrahisi uzmanı ve çocuk kardiyolojisi uzmanından oluşan bir ekip tarafından ünitemizde hasta taburcu olana kadar devam etmektedir.

     Çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından hasta başı ekokardiyografik değerlendirme ile yenidoğanların her türlü doğuştan yapısal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmakta, gebelikte yapılan fötal ekokardiyografi ile bebekte eğer kalp hastalığı belirlenmiş ise doğumdan hemen sonra hızlı bir şekilde kalp hastalığına yönelik tıbbi veya cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

   Bunun dışında Yenidoğan bebeklerin doğuştan sorunları arasında yer alan omfolosel (karın içi organların açıkta olması), özofagus atrezisi (yemek borusunun kapalı olması), intestinal atrezi (bağırsakların bazı bölümlerinin gelişmemiş ve tıkalı olması), spina bifida (omurilik sinirlerinin bel veya sırt bölgesinden dışarıya açılması), hidrosefali (beyin içi su kanallarının tıkalı olması) gibi durumlar da hastanemizde ameliyat yapılarak tedavi edilmekte, bu hastaların da ameliyat öncesi ve sonrası tüm bakım hizmetleri yenidoğan doktor ve hemşireleri tarafından verilmektedir.