Üretimsel Faaliyet

  • Entübasyon Kabini: Hastanemiz atölyesi ve Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yükseokulu atölyelerinde bu kabinlerden üretilerek, hastanın entübasyon işlemini gerçekleştiren birimlere verilerek entübasyon işlemi esnasında bulaşmanın önüne geçilmesinin sağlandı.
  • Transfer Sedye: Hastanemiz atölyelerinde ve Teknokent te Covid 19 hastalarının transferinde kullanılan sedye tasarlandı.
  • Hastanın ilaçlarını sunan ve üzerinde kamera olan robot: Sağlık personelinin sıkça içeri girmesini engellemek için ilaçların bir robotla hastaya sunulmasının sağlanması.
  • Biyolojik Materyal Alma kabini: Sağlık personelinde bulaşı önlemek için yapılan bu kabinlerle hastalarla hekimler arasında bariyer oluşturup sağlık çalışanına bulaşın önüne geçilmesi sağlandı
  • Videolaringoskop: Bu süreçte hastaların entübasyonlarının yapılmasına yardımcı olan bu tıbbi alet için Teknokent işbirliği ile üretim yapılarak kullanıma girmiştir
  • Yüz Siperliği: Atatürk ÜniversitesiATA Teknokent te sağlık personelinin kullanımı için 3 boyutlu yazıcılardan yüz siperliği imal edildi.
  • Ortam sterilizasyonu yapan robot:Atatürk Üniversitesi Ata Teknokent işbirliği ile ortam havasının (hasta odaları, tomografi ve ambulans gibi alanların) sterilizasyonu yapabilen ve kontinyu G UVC ışık kullanabilen uzaktan kumanda edilebilen robot tasarımı ve üretimi için KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) Projesi ile sunuldu
  • Tek kullanımlık mekanik ventilatör: Bu cihaz için de Teknokent çatısında çalışan mühendisler ve Tıp fakültesi Öğretim üyeleri birlikte çalışmakta olup KUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) projesi sunulması için çalışılmaktadır
  • Kişisel Koruyucu ekipman üretimi:Hastanemiz atölyelerinde önlük, tıbbi maske dikimi ve yüz koruyucu siperlik üretimine başlandı. Satın alma birimimiz tarafından önlük için kumaş alınarak büyükşehir belediyemizin Tekstil atölyelerinde önlük dikilmesi için verildi
  • Non invaziv mekanik ventilatör maskesi: Covid-19 ile mücadelede hastanın entübe edilmemesi için hastanın yüzüne sıkıca oturan maskenin imal edilmesiKUDAKA (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı) Projesi ile sunuldu