Tıp Eğitimi konusunda araştırma, inceleme yapan fakülte için eğitim stratejileri oluşturan, halen kullanılan eğitim sistemini yakından izleyerek gerekli iyileştirmeleri izleyen Anabilim Dalımız 2001 yılında kurulmuştur.

    Tıp eğitiminde uluslararası gelişmelerin, değişimlerin, fakültemizin eğitim ve öğretim faaliyetinin anketlerle izlenmesi, sonuçların çıkarılması, sorunlara çözüm önerilerinin hazırlanması ve stratejiler geliştirmesinde aktif rol oynayan birimdir.

     Anabilim Dalımız Tıp Eğitimindeki çağdaş gelişmelerin fakültemize uyarlanması için gerekli alt yapıyı planlamakta ve fakülte yönetimine eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda danışmanlık yapmaktadır. Bu hizmetlerinin yanı sıra Mesleki Beceri Laboratuvarlarında verdiği uygulamalı eğitimle mezuniyet öncesi Tıp Eğitiminin günün koşullarına ve ülke gereksinimine uygun olmasını sağlamaktadır. Eğitici eğitimi kurslarıyla öğretim üyelerinin iyi eğitici özelliklerini geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Müfredatın hazırlanmasında aktif rol oynayarak eğitim- öğretimin entegre sisteme uygun, öğrenci katılımını destekleyici, çekirdek eğitim programıyla uyumlu şekilde olması için çaba harcamaktadır.

     Anabilim Dalı Başkanlığı 2016 yılından bu yana Prof. Dr. Osman Aktaş tarafından yürütülmekte olup, bir Dr. Öğr. Üyesi, bir bilişim personeli, bir sekreter ve bir temizlik personeli görev yapmaktadır.

        Türkçe ve İngilizce Tıp Programları, Dönem 1,2 ve 3’de kuramsal dersler, Mesleksel Beceri Eğitimleri, İletişim Becerisi Eğitimleri ve Simüle Hasta Uygulamaları Anabilim Dalımız tarafından yürütülmektedir.

      Türkçe ve İngilizce Tıp programları, Dönem 1, 2, 3’lerin yıl içi kurul, final ve bütünleme sınavlarının hazırlanması, basılması, değerlendirilmesi Anabilim Dalımızca yapılmaktadır. Her sınav sonrası düzenli olarak sınava ait soruların madde analizleri Anabilim Dalımızca yapılmakta, sonuçları dekanlığa sunulmaktadır.

     Ayrıca Tıp Eğitimi AD olarak eğitimle ilgili kurul ve komisyonlarda (Eğitim Komisyonu, Program Değerlendirme ve Müfredat Geliştirme Komisyonu, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu ve Akreditasyon Öz Değerlendirme Kurulu) aktif rol alınmaktadır.

     Tıp eğitimi AD olarak, her sene Tıp fakültesine yeni başlayan Dönem 1 öğrencileri için oryantasyon programı düzenlenmektedir.