Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1968 yılında Prof. Dr. M. Münip YEĞİN tarafından kurulmuştur. Tıbbi biyokimya alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vererek kendine güvenen, gelişime açık, müteşebbis bireyler yetiştirmek, uluslararası düzeyde araştırmalar yaparak müspet bilime katkıda bulunmak ve bütün bilimsel ve pratik becerilerimizi insan sağlığının yararına kullanmak Anabilim Dalımızın misyonumuzdur. Bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, özgüven ve sorumluluk sahibi, etik değerlere saygılı, bilgili ve nitelikli bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmek ana hedeflerimizdir. Kuruluşundan bugüne kadar Anabilim Dalımız’da yaklaşık 69 kişi lisansüstü eğitim (ihtisas / Doktora / Yüksek lisans) görmüş ve kadrolu olarak çalışmıştır: [T. A. AKSU 1966-1978; M ERDAL 1967-1974; G. GÜREL 1967-1974; E. TEKİN 1967-1971; A. SATILMIŞ 1968-1971; M. ALVUR 1969-1972; G. SEFER 1969-1971; A. USTA 1970-1977; G. TİMURALP 1972-1977; Y. LEBLEBİCİOOĞLU 1972-1975;  Y. ÇİL 1973-1980; T. SOYSAL 1974-1986; S. TUNCEL 1977-1980; V. AKIN 1978-1981; E. ÖNDER 1978-1983; M ÜNALDI 1979-1985; Z. ARI 1979-1984; E. BAKAN 1979-1984; A. AĞBAŞ 1981-1988; İ. AKKUŞ 1981-1985; O. DEĞER 1983-1987; V. GÜRSEL 1984- 1986; N. KAYA 1984-1988; S. KUŞKAY 1986-2003; İ. PİRİM 1986-1995; R. YİĞİTOĞLU 1987-1995; F. BABACAN 1988-1992; N. UTLU 1989-1993; F. ERMAN 1989-2002; A. KANKILIÇ 1990-199; B. S. UYANIK 1990-1993; F. POLAT 1993-1996; N. TEKİN 1995-2000; K. HUYSAL 1995-1999; İ. ALTUNTAŞ 1995-1999; B. AVCI 1995-1999; S. TAYSI 1998-2004; R. MEMİŞOĞULLARI 1999-2004; H. TİMUR 1999-2004; G. ÇELİK 2000-2005; B. DEMİRCAN 2000-2006; K. ALTINKAYNAK 2000-2005; Y. TÜRKAN 2002-2006; A. ÖZKAN 2002-2006; T. ÇANDAR 2001-2007; F. ÖZABACIGİL 1999-2007; H. H. ALP 2002-2013; H. TURHAN 2003-2007; N ÖZTÜRK 2005-; Ö. ÖZAKALIN; 2005-2010; A. KARAKOÇ 2005-2012; İ. KAPLAN 2005-2010; Ç. BULUT; 2005-2010; C. YİĞİT 2006-2010; F. KARA 2005-2011; M. ÇELİK 2005-2011; Z. BAYRATUTAN 2005-2012; N. KURT; 2009-2016; H. İ. YILMAZ 2009-2014; F. B. ÖZGERİŞ 2009-2017; E ŞEBİN 2009-2016; E. LALOĞLU 2009-2013; M. A. GÜL; 2011-2020; A LAZOĞLU ÖZKAYA 2011-2015; E. POLAT 2011-2015; N. BAKAN 1983-; F. Z. UMUDUM 1995-; M. S. KELEŞ 1996-; A. KIZILTUNÇ 1996-].

       Bunlara ek olarak, onlarca kişi de açıktan lisansüstü eğitim yapmıştır.

      Anabilim Dalımızda 10 öğretim üyesi/görevlisi ve 5 araştırma görevlisi (TUS asistanı ve doktorant) ve 40’a yakın yardımcı personel ile akademik ve klinik hizmet vermektedir. Faaliyet alanımız eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ve laboratuvar hizmetleri şeklinde alt kategoriler halinde özetlenebilir.

    Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr. Nuri BAKAN
 2. Prof.Dr. Ahmet KIZILTUNÇ (Anabilim Dalı Başkanı)
 3. Prof.Dr. Fatma Zuhal UMUDUM
 4. Doç.Dr. Nurinnisa ÖZTÜRK
 5. Dr.Öğr. Üyesi Zafer BAYRAKTUTAN
 6. Dr.Öğr.Üyesi Muhammet ÇELİK
 7. Dr.Öğr.Üyesi Esra LALOĞLU

    Araştırma Görevlileri

   1. Arş.Gör. Dr. Ahmet SANCAR
   1. Arş.Gör. Dr. Mehmet Yusuf GÖĞEBAKAN
  1. Arş.Gör.Dr. Esra EĞİLMEZ GÖZÜTOK

      Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine ve üniversitemizi diğer bazı sağlık bilimleri birimlerine T. Biyokimya dersleri vermektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı lisansüstü eğitim gören öğrencilere de yüksek lisans ve doktora eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. TUS ile anabilim dalımızı tercih eden araştırma görevlilerine ÇEP çerçevesinde oluşturulan asistan çalışma karnesi doğrultusunda interaktif tarzda temel ve klinik biyokimya alanında dersler anlatılmakta ve klinik laboratuvar ve temel bilim laboratuvar uygulamaları yaptırılmaktadır.

     Anabilim dalımız öğretim üyeleri ile lisansüstü eğitim-öğretim gören öğrencilere programları gereği seminer vermektedirler. Seminerler her yılın eğitim-öğretim yılı başında yapılan bir program doğrultusunda yürütülmektedir; katılım zorunludur ve tüm katılımcılar yıl içinde bir seminer vermek zorundadır. Ayrıca, hazırlanan bu Anabilim Dalımız seminer programı her ders yılı başında Dekanlık aracılığı ile tüm anabilim dallarına duyurulmaktadır. Özellikle temel tıp bilimlerden katılıma açık olarak yürütülür. Tüm akademisyenlere açık olan seminerlerimiz eğitim-öğretim yılı boyunca en az haftada bir olmak üzere yürütülmektedir. Kadrolu araştırma görevlilerimiz laboratuvarlarımızda yapılan tüm analizleri yapabilecek şekilde uygulamalı eğitim almaktadırlar.

    Anabilim Dalımız Morfoloji binası ve Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde yerleşik laboratuvarlarda rutin ve acil hizmetler vermektedir. Bu laboratuvarlarda 200’ü aşkın analit çalışılmaktadır ve 7 gün 24 saat temelinde hizmet verilmektedir. Bu laboratuvarlarımızda modern ve otomatik sistemler kullanılmaktadır. Test sonuçları büyük çoğunlukla aynı gün veya çok az bir kısmı en geç ertesi gün rapor edilmektedir. Klinik Laboratuvarlarımızın kapasitesi yaklaşık 2 milyon/yıl hasta numunesi ve yaklaşık 10 milyon test/yıl’dır. Bu testlerin ana kategorileri şunlardır: Klinik kimya, elektrolit, immünokimya (hormon, tümör belirteci, TDM, özel protein vb analiz grupları), idrar (kimyasal ve mikroskobi), kan gazları (kan gazı, pH, elektrolit, metabolit, Cox ölçümleri), koagulasyon, elektroforez (plazma ve immünfiksasyon), kansayım, otomatik yayma boyama, otomatik sedim, Tandem-MS (immünosuprazantlar, amino asitler, yeni doğan tarama [zaman zaman inkıtalarla birlikte]), akış sitometresi analizleri ve ICP-MS (normal, eser, ultra-eser element analizleri). Hastanemiz içinde verdiğimiz klinik laboratuvar hizmeti prepreanalitik, preanalitk, analitik ve postanalitik otomatik sistemlerle gerçekleştirilmektedir ve bu konuda Türkiye çapında örnek bir laboratuvar donanım ve kapasiteye sahibiz.

     Anabilim dalımızdaki rutin ve acil laboratuvar hizmetleri dışında, araştırma laboratuvarları sayesinde multidisipliner çalışmalar yapılabilmektedir. Anabilim Dalımızda uzmanlık, doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları yanında yılda toplam 20–30 adet araştırma makalesi yayınlanmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu İngilizce’dir. Anabilim dalımız araştırma laboratuvarları sayesinde yapılan çalışmaların büyük bir kısmı multidisiplinerdir. Klinik ve preklinik anabilim dallarında çalışan birçok öğretim elemanı ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. Bu da fakültemizin yayın katsayısını oldukça yükseltmektedir. Araştırma çalışmaları için sahip olduğumuz alt yapı oldukça iyi sayılır. Laboratuvarlarımızda her türlü kromatografik analiz, ultrasantrifügasyon analizleri, moleküler tanı analizleri (DNA/RNA izolasyonu, PCR, real-time PCR, RFLP, elektroforez vs.), hücre kültürü, her türlü fotometrik/spektrofotometrik analizler, ELISA analizleri gibi birçok analiz yapılabilmektedir.

     Özellikle laboratuvar hizmetlerinde varmak istediğimiz nokta, laboratuvar hizmeti alamama sebebiyle Doğu Anadolu Bölgesinden büyük merkezlere hasta gönderilmesini en aza indirmektir.