Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan anabilim dalımız Mayıs 2013 tarihinden bu yana aktif olarak çalışmaktadır.

      Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT)

    Hiperbarik Oksijen Tedavisi bir basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya aralıklı olarak %100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan medikal bir tedavi yöntemidir.

     HBOT Nasıl Uygulanır?

     HBOT tamamen kapalı basınç odalarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hastalar basınç odalarına girdikten sonra kapılar kapatılır ve basınç odasının basıncı içeri hava verilmesi ile artırılır. Mevcut atmosfer basıncı 2-3 katı bir düzeye gelince hastaya maske, başlık veya endotrakeal tüp vasıtası ile %100 oksijen solutulur. Bu esnada basınç odasının içinde bir sağlık görevlisi bulunmaktadır ve hastaların tedaviye adaptasyonunu sağlar. Aynı zamanda hastalar dışarıdan da monitörler vasıtası ile takip edilirler. Sedye üstündeki hastalar yatar vaziyette de tedaviye alınabilirler. Tedavi süresi 2 saattir. HBOT uzman doktor ve tıbbi personel gözetiminde yapılır.

Öğretim Üyesi

 

     HBOT hastalıklarda kullanılmaktadır

 1. Dekompresyon hastalığı (vurgun)
 2. Hava ve gaz embolisi
 3. Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,
 4. Gazlı gangren
 5. Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fasya)
 6. Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler.
 7. Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik)
 8. Kronik refrakter osteomiyelit
 9. Radyasyon nekrozları
 10. Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
 11. Termal yanıklar
 12. Beyin absesi
 13. Anoksik ensefalopati
 14. Ani işitme kaybı
 15. Retinal arter oklüzyonu
 16. Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomiyelitleri
 17. Osteonekroz

Tedavinin yan etkileri var mı?

      En sık görülen yan etki basınç değişikliğinin kulak ve sinüslerde yaptığı etkidir. Bu durum tehlikeli olmayıp, basınç eşitleme yöntemlerinin öğrenilmesiyle önlenebilir. Diğer yan etkiler oldukça nadir görülmekte olup, oksijen zehirlenmesi, klostrofobi (kapalı yerde kalma korkusu) ve geçici miyopi olarak sıralanabilir. Genellikle görülen yan etkiler ciddi değildir.

      Basınç odası içinde oksijenin kısmi basıncı yüksek olduğundan yangın riski söz konusudur. Bu nedenle hastaların oda içine kıvılcım yaratacak herhangi bir şey ile girmelerine izin verilmez (cep telefonu, çakmak, kibrit, yünlü kıyafet vb.). Yangına karşı alınacak önlemler ile ilgili olarak hastalar tedavi öncesi bilgilendirilmektedir. Güvenlik önlemlerine uyulduğu taktirde HBOT tedavisi son derece güvenlidir.