Sterilizasyon ünitemiz hastanemiz kurtuluş tarihi olan 01 Ocak 1978 yılından itibaren hizmet vermeye başlamış, 15 Ocak 2018’den itibaren hizmet alımıyla Lotus Sağlık Sterilizasyon Hizmetleriyle faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

      Hastanemiz kliniklerinde hastalarımıza yapılan her türlü invaziv ya da non invaziv işlemlerde kullanılan malzemelerin mekanik temizliği, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu sağlamaktayız.

      İşlemlerde kullanılan metal aletlerin belli periyotlarda bakımı ünitemize aittir. Ünitemize gelen malzemelerin tamamı uygun şartlarda teslim alınır, steril edilir ve ilgili birimlere dağıtımı sağlanır.

Malzemelerin ne kadar sürede steril edilir?

  1. Buhar otoklav da 3 saat
  2. Hidrojen peroksit cihazında 3 saat
  3. Etilen oksit cihazında 16 saatte steril edilir malzemeler.

Malzemelerin sterilite süreleri ne kadardır?

  1. Konteynırda ki setler için 1 sene
  2. Wrep ile sarılan setler için 1 ay
  3. Etilen oksit paketleri 6 ay
  4. Hidrojen peroksit paketleri 1 yıldır.

Hangi tür malzeme hangi sterilizatörde steril edilir?

Üretici firmanın yönelttiği talimatlara göre cihaz ve işlem seçimi yapılır.