Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Sözleşmeli (4/B) Personel Alımı Kesinleşmiş Sonuçlar

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Araştırma Hastanesi) 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere 25.06.2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 461 adet personelin KPSS puanları esas alınarak yapılan asıl ve yedek sıralamalarına yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve atamaya  hak kazananların isimleri aşağıya çıkarılmıştır.

Atamaya hak kazanan adayların 11.09.2020 Cuma günü mesai bitimine (17.00) kadar Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Personel Bürosuna müracaat ederek göreve başlamaları rica olunur.

Not: Belirtilen süreler içinde başvuruda bulunmayan veya aranılan niteliklere sahip olmadığı tespit edilen adayların ataması yapılmayacak ve sırasıyla yedek adaylara müracaat edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca   tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere Duyurulur. 

Sözleşmeli Personel Kesinleşmiş Sonuçlar.pdf