Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı Kesinleşmiş Liste İlanı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde (Araştırma Hastanesi) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla başvuruları alınan 160 Temizlik Görevlisi, 135 Hasta Bakımı ve Temizliği görevlisi alımı için Noter huzurunda yapılan kura çekilişi sonucu belirlenen ve ilan edilen listelere itiraz süreci sona ermiştir.

Kura çekilişi sonucu belirlenen asil ve yedek adayların listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Belirlenen asil adayların 10/07/2020 cuma günü mesai bitimine kadar başvuru şartlarını taşıdıklarını belgeleyen evrakları Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Personel Bürosuna teslim etmeleri rica olunur.

İlgililere duyurulur.Not: Belirtilen süreler içinde başvuruda bulunmayan veya aranılan niteliklere sahip olmadığı tespit edilen adayların ataması yapılmayacak ve sırasıyla yedek adaylara müracaat edilecektir.

Adaylardan istenecek belgeler:

  • 1 adet kimlik fotokopisi
  • 2- Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği
  • 3- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul)
  • 4- Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 maddesi gereğince raporda akıl hastalığı bulunmadığının ve gece nöbeti tutabilir ibarelerinin belirtilmesi)
  • 5- Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)
  • 6- İkametgah (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)
  • 7- İki adet fotoğraf

Temizlik Görevlisi Kesinleşmiş Asıl ve Yedek Aday Listesi

Hasta Bakımı ve Temizliği Kadrosu Kesinleşmiş Asıl ve Yedek Listesi