Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Sürekli İşçi 2. Yedek Alım İlanı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Araştırma Hastanesinde çalıştırılmak üzere alınacak Sürekli İşçi (160 Temizlik Görevlisi) –(135 Hasta Bakımı ve Temizliği Görevlisi) alım ilanına ilişkin 2.yedekten atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

2. Yedekten atanmaya hak kazanan adayların 18.09.2020  Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru şartlarını taşıdıklarını belgeleyen evrakları Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Personel Bürosuna teslim etmeleri rica olunur.

Not: Belirtilen süreler içinde başvuruda bulunmayan veya aranılan niteliklere sahip olmadığı tespit edilen adayların ataması yapılmayacak ve sırasıyla yedek adaylara müracaat edilecektir.

Adaylardan istenecek belgeler:

1 adet kimlik fotokopisi

2- Öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği

3- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul)

4- Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 maddesi gereğince raporda akıl hastalığı bulunmadığının ve gece nöbeti tutabilir ibarelerinin belirtilmesi)

5- Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

6- İkametgâh (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

7- İki adet fotoğraf

  • Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat  yapılmayacaktır.
  • İlgililere duyurulur.

hastabakımı ve temizliği 2. yedek atama listesi.pdf
temizlik pesoneli 2. yedek atama listesi.pdf