Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü Sözleşmeli (4/B) Personel 1.Yedek Alım İlanı

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde(Araştırma Hastanesi), 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitemizin 25.06.2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 461 adet sözleşmeli personel pozisyonuna www.atauni.edu.tr adresinden online olarak süresi içinde müracaat eden ve 01.09.2020 tarihinde açıklanan sonuçlarda asil sıralamada olup belirtilen süre içinde başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamada olan ve sözleşme hakkı kazanan adaylara ait liste yayımlanmıştır.

İsmi yedek listede yer alan adayların on-line başvurularında yükledikleri belgelerin asıl ya da yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini 25.09.2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (17.00) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Araştırma Hastanesi) Personel ve Özlük Bürosuna teslim ederek göreve başlamaları gerekmektedir.

Belirtilen süreler içinde başvuruda bulunmayan veya aranılan niteliklere sahip olmadığı tespit edilen adayların ataması yapılmayacak ve sırasıyla diğer yedek adaylara müracaat edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

İstenen belgeler;

1-KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2-Mezuniyet Belgesi

3-Adli Sicil ve Arşiv Kaydı

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Askerlik Durum Belgesi

6-Sağlık Durumu Beyan Formu (İlgili Form İçin Tıklayınız)

7-Mal Bildirim Beyannamesi (İlgili Form İçin Tıklayınız Ön Yüzü / Arka Yüzü)

8-4 Adet Vesikalık Fotoğraf

9-Son 1 (bir) yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için, hangi statünde çalıştığını ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı

10-Başvurulan Kadroda İstenmiş İse;

  • SGK Hizmet Dökümü
  • Sertifika (Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikası, İşyeri Hemşireliği Sertifikası, İlk Yardım Sertifikası, Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) Sertifikası, Zor Hava Yolu Entübasyon Sertifikası)
  • İş tecrübesini gösteren ilgili kurumdan almış olduğu belge

Mal Bildirim Formu Arka Yüz.pdf
Mal Bildirim Formu Ön Yüz.pdf
Sağlık Durumu Beyan Formu.pdf
4B – 1. YEDEK ATAMA.pdf