Bölüm Yerleşimi ve Fiziki Koşullar

      Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının fiziki şartları 2016’da yeniden gözden geçirilerek tedavi ünitesi, simülasyon odası, planlama odası yeniden düzenlenmiştir.

    Poliklinik ve tedavi ünitesi hastanemiz -1. katında (1. bodrum kat) bulunmaktadır. Öğretim üyesi odaları poliklinikle bağlantılı bir koridora yerleştirilerek hasta ile öğretim üyesinin iletişiminin kesintisiz olması sağlanmıştır. Poliklinik odası; hasta ve öğretim üyesinin görüşmesini kolaylaştıracak şekilde kavşak konumuna getirilmiştir. İki adet sekreter odası poliklinik işlemlerinin sürekliliğini sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır.

       Bir adet seminer odası eğitim faaliyetleri için ayrılmıştır. Ayrıca polikliniğimizde kısa süreli hasta takibi ve medikal tedaviler için kullanılan 4 yataklı hasta gözlem odası bulunmaktadır.

     Lineer hızlandırıcı (LINAC) cihazının bulunduğu tedavi bölümüne bir koridorla bağlantı sağlanmış olup bölümlerin merkezinde hasta bekleme salonları yer almaktadır.

        Ayrıca mold odası, 2. poliklinik olarak düzenlenmiş muayene odası ve personel için ayrılmış bölümler yer almaktadır.

       Yatarak tedavi alacak hastalar için hastanemiz 1. katında (genel poliklinik girişi-ek bina) 14 yataklı radyasyon onkolojisi servisi bulunmaktadır.

       

     Personel Dağılımı

    Radyoterapi ünitemizdeki personel dağılımı; poliklinik ve planlama aşamalarında bilfiil aktif olarak çalışan 3 öğretim üyesi ile birlikte; 2 Medikal Fizik Uzmanı, 2 sekreter, 5 LİNAK teknikeri (firma), Bilgisayarlı Tomografi bölümünde görevli 2 radyoloji teknikeri, Tedavi Planlama bölümünde görevli 2 tekniker ve 1 hemşireden oluşmaktadır.

       

      Cihaz Donanımı

     Dünyada teknolojik alandaki baş döndürücü gelişmeler, tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de son sistem cihazların kullanımını zorunlu kılmaktadır. Radyoterapi ve radyocerrahide kullanımı hızla yaygınlaşan yeni teknoloji ürünü tedavi cihazı olan Varian Trilogy cihazını 2016 yılında kliniğimize ve bölgemize kazandırarak yaklaşık 28 yıllık radyoterapi tecrübemizi, güncel radyoterapi teknikleriyle artırmış bulunmaktayız.

      Radyoterapi alanında ileri teknoloji ürünü cihazımızla 2016 yılından beri hasta tedavi edilmektedir. Yeni cihazın hizmete girmesiyle, Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi (IGRT), Volümetrik Ayarlı Ark Terapi (Vmat), Stereotaktik Radyocerrahi (SRS), Stereotaktik Radyoterapi (SRT), Stereotaktik Vücut Radyoterapisi (SBRT) ve tüm vücut ışınlamaları bölümümüzde uygun olan hastalara yapılabilir hale gelmiştir..

      Bölümümüzde eksternal (dışarıdan) tedavi imkanı sunan yeni teknoloji Lineer Hızlandırıcı cihazı mevcut olup bu cihaz 6 MV ve 18 MV düzeyinde X-ışınları ve 6 ayrı kademede elektron demetleri üretebilmektedir. Farklı enerji düzeylerinde üretilebilen foton ve elektron ışınları sayesinde yüzeyel ve derin yerleşimli tümörlerin tedavisi yapılabilmektedir.

      Hastalarda tedavi planlaması için tomografik görüntülemeyi sağlamak amacıyla kullanılan 1 adet simülatör (Bilgisayarlı Tomografi simülatörü) bulunmaktadır.

    BT simülatörden gelen hasta görüntülerinin işlenerek tedavi planlamasının yapılmasını sağlayan 3 adet tedavi planlama-kontürleme bilgisayarına ek olarak, 2 adet yalın kontürleme istasyonu bulunmaktadır. Bu cihazlarla her hastaya ve hastalığa özel tedavi planlamaları yapılmaktadır. Mevcut planlama sistemleri 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi (3DCRT) ve Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT) planlamasına olanak sağlamaktadır.

      Yüksek kalite ve etkinlikte tedavi için gerekli kapsamlı teknik alt yapı ve ağ (network) sistemi ile tüm cihazlar ve öğretim üyelerinin odalarına yerleşik bağlantılı bilgisayarlarla tedavinin hekim tarafından yakın takibi sağlanabilmektedir.

 1. 1 Adet Varian Trilogy Lineer Akseleratör
 2. (120MLC, 6MV FFF, 18MV foton, 4-6-9-12-15-18 MeV elektron,
 3. IGRT, IMRT ve Vmat )
 4. 1 Adet Toshiba Aquilion Lightning BT Simülatör
 5. 3 Adet Varian Eclipse 13.6.23 versiyon Tedavi Planlama Sistemi
 6. 2 Adet Varian konturlama istasyonu PC
 7. 6 Adet Aria PC
 8. 1 Adet PTW MP3 su fantomu
 9. 1 Adet RW 3 katı fantom
 10. 2 Adet Farmer iyon odası 0.6cc
 11. 2 Adet Semiflex iyon odası 0.125cc
 12. 2 Adet Markus iyon odası 0.055 cc
 13. 1 Adet PTW Unidos Elektrometre
 14. 1 Adet PTW Octavius Fantom