Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur.

     Anabilim Dalımız, Türkiye’nin en eski ve köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi’nin bir parçası olduğu şuuruyla hareket ederek, kurulduğundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecan, istek ve gayretle Plastik Cerrahinin bulunduğu bölgede, ülkede ve dünyada gelişmesini, üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip plastik cerrahi uzmanlarının yetişmesini, hastaların yüksek kalitede hizmet almasını ve plastik cerrahi literatürüne katkı sağlayacak yeni yöntem ve buluşların geliştirilmesini hedeflemektedir. Anabilim Dalımızın, ülkenin geldiği bilgi ve teknolojik seviyenin paralelinde gelecekte eğitim araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarındaki üretkenliği artarak devam ettirecektir.

     Kliniğimizde halen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahinin alanına giren her türlü operasyon gerçekleştirilmektedir. Mikrocerrahi uygulamaları (serbest doku aktarımları, replantasyonlar, periferik sinir ve damar cerrahisi), el cerrahisi, maksillofasiyal cerrahi ve her türlü estetik cerrahi müdahaleler için gerekli tüm olanaklar mevcuttur ve bu tür operasyonlar rutin olarak yapılmaktadır. Kliniğimizde gerçekleştirilen başlıca operasyonlar şunlardır:

 1. Küçük cerrahi müdahaleler: Her türlü küçük kitle, ben ve kistlerin ayaktan tedavisi
 2. Doğumsal anomaliler: baş-boyun anomalileri (yarık dudak-damak, doğumsal üst göz kapağı düşüklüğü, kulak yokluğu =microtia, kraniofasiyal sendromlar, v.b.), genitoüriner anomaliler (hipospadias, epispadias, v.b.), el anomalileri ( sindaktili, polidaktili, club hand, v.b.) gibi hastalıkların cerrahi onarımları
 3. Akut yanık tedavisi ve geç yanığa bağlı iz ve kontraktürlerin tedavisi
 4. Hertürlü akut yaralar ve kronik iyileşmeyen yaraların tedavisi (kapalı pansuman, vakum yardımlı kapama, özel pansuman malzemeleri, cerrahi tedavi, vb.)
 5. Başta her türlü cilt tümörü olmak üzere tüm yumuşak doku tümörlerinin (yağ, fasya,kas, sinir, tükrük bezi, vb) cerrahi tedavisi ve oluşan defektlerin uygun yöntemlerle rekonstrüksiyonu
 6. Yüz travmalarına bağlı oluşan şekil ve fonksiyon bozukluklarının tedavisi
 7. Ortognatik cerrahi: Alt ve üst çeneye yönelik doğumsal ve kazanılmış şekil bozukluklarının cerrahi olarak düzeltilmesi
 8. Mikrocerrahi uygulamaları: Hertürlü serbest doku aktarımları, organ kopmalarının (el, ayak, parmak, kulak, burun, penis vs.) mikrocerrahi ile yerine iadesi, Karaciğer naklinde hepatik arter onarımı.
 9. Periferik sinir mikrocerrahisi: Geç dönem yüz felcinin düzeltilmesi, el ve ayaklarda sinir kesilerinin ve sıkışmalarının akut ve geç dönemde onarımı
 10. El cerrahisi: Elin doğumsal yada kazanılmış travma, enfeksiyon, tümör ve yanığa bağlı oluşan hertürlü hastalıklarının tedavisi
 11. Estetik (Kozmetik) Cerrahi: Estetik amaçlı burun operasyonu (rinoplasti), yüz germe, kaş kaldırma, göz kapağı estetiği, botox ve dolgu maddeleri uygulamaları, kimyasal peeling (soyma), kepçe kulak ameliyatı, meme küçültme, büyütme ve dikleştirme, liposuction ve karın germe, kol germe, vb. ameliyatlar
 12. Travma, yanık, eski operasyonlara bağlı yara izlerinin azaltılması veya belirsiz hale getirilmesi

Yarık Dudak-Damak Anomalileri (DDY)

       Genel tanım

    Dudak, damak ve çeşitli yüz yarıkları hamileliğin ilk 2 ayı içinde yüzü oluşturan yapılarda çeşitli sebeplerle birleşmenin tamamlanamaması ile ortaya çıkar. Halk arasında “tavşan dudak” olarak bilinir. Toplumda her doğan 1000 bebekten 1’inde dudak damak yarıkları görülmektedir. Bebekte sadece dudak yarığı, sadece damak yarığı ya da hem dudak, hem de damakta yarık olabilir. Bu yarıklar tek taraflı olabileceği gibi, çift taraflı da olabilir.

       Nedenleri

    Hastalığın nedeni günümüzde tam olarak bilinmemektedir ancak yarık dudak ve damak oluşturan faktörler başında akraba evlilikleri, gebelikte sigara ve alkol kullanımı, epilepsi ilaçları, warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar, romatizma ilaçları, vitamin ve folik asit eksiklikleri gelmektedir. Hastalığın gelişiminde genetik de önemlidir. Ailede yarık dudak ve damaklı birey varsa çocukta hastalık riski %4 kadardır. Eğer 2 çocuk etkilenmişse risk %9’a çıkmaktadır.

        Belirtileri ve Tanı

     Yarık damak ve dudak varlığı anne karnında gebeliğin 13. haftasından itibaren kadın doğum uzmanı tarafından karın ultrasonografisi ile gözlenebilir. Bunun dışında doğum öncesi herhangi belirlenmiş bir test yoktur.  Doğum sonrasında yapılan ilk muayenede şüpheli durumlarda plastik cerrahi bölümüne hasta gönderilir ve gerekli öneriler tarafımızdan yapılır.

      Tedavi

     Yarık dudak ameliyatının yapılabilmesi için bebeğin en az 10 haftalık olması, ağırlığının 5 kilo üzerinde olması ve kan değerinin en az 10 gr/dl olması gerekmektedir. Yapılacak olan ameliyat ile işlevsel emme, beslenme sağlanmalı ve sonuç estetik olmalıdır. Bazen yarıkta aralık hem dudak hem de damak için çok şiddetli olduğunda ameliyat öncesi ortodontik inceleme ile ameliyat alanının hazırlanması yarıkların ortodontik tedavi ile daraltılması gerekir. Yarık damak ameliyatı 7-12 ay civarında uygulanır.

Malign Cilt Tümörleri

       Genel tanım

       Malign cilt tümörleri en sık görülen kanser türlerinde ilk sırada yer almaktadırlar. Melanotik ve non-melanotik cilt kanserleri olmak üzere 2 ana başlık altında incelenmektedir. Non- melanotik cilt tümörleri arasında en sık görülen 2 tanesi skuamöz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinomdur. Bazal hücreli karsinom en sık görülen cilt malin oluşumudur.

      Nedenleri

    Deri kanserinin esas nedeni güneşten gelen ultraviole ışınlarıdır. Mor ötesi ışın veren elektrik lambaları ve bronzlaştırıcı suni ışık kaynakları da deri kanserlerine neden olabilir. Ultraviole ışınlarına karşı dünyayı koruyan ozon tabakasının incelmesinin de deri kanserlerinde ciddi bir artışa neden olduğu bilinen bir gerçektir. Bazı kimyasallara uzun süreli maruziyet, bir kısım iyi huylu deri lezyonlarına sahip olmak, uzun süreli iyileşmeyen yaralara sahip olmak, çocukluk çağında geçirilmiş derin yanıklar ve bunlara bağlı düzensiz skar oluşumları malign cilt tümörü gelişiminin başlıca nedenlerdir.

       Belirtileri ve Tanı

      Deri kanserlerinin tanısında birincil yöntem ayrıntılı fizik muayenedir. Fizik muayene sonrasında şüphede kalınan durumlarda çeşitli biyopsi uygulamaları ve özel görüntüleme yöntemleri kullanılarak kesin tanıya varılabilir.

       Bazal ve Skuamöz Hücreli Kanserler çeşitli görünüşlerde olabilirler.

       Genel olarak:

 1. Beyaz ve pembe renkli küçük bir kitle şeklinde,
 2. Yüzeyi düzgün, parlak veya çukur şeklinde,
 3. Kuru, pullu, kırmızı bir nokta şeklinde,
 4. Kabuklu, kırmızı, yumru şeklinde,
 5. Kabuklu yanyana küçük kitleler şeklinde,
 6. Bir yara izine benzeyen beyaz bir yama şeklinde olabilirler.
 7. 2-4 haftada iyileşmeyen, kanama ve ağrı yapabilen bu türdeki lezyonların kanser olabileceklerini düşünmek gerekir.

     Malign Melanoma ise genellikle bir benden veya normal olan bir deriden başlayabilir. Herhangi bir bende ortaya çıkan aşağıdaki değişiklikler kanserleşme açısından uyarı kriterleri olarak kabul edilmelidir.

 1. Asimetri
 2. Kenar düzensizliği
 3. Değişik renk tonlarında olma
 4. Üzerinde kabuklanma
 5. Kanama
 6. Kaşıntı
 7. Çevresinde kızarıklık
 8. Kıllanma artışı
 9. Boyutunda 6 mm’den daha fazla veya anormal bir artış olması.

     Bu değişikliklerden biri veya birkaçı gözlenen benler cerrahi olarak çıkarılarak Malign Melanoma açısından histopatolojik incelemeye tabi tutulmalıdır.

        Tedavi

   Malign cilt tümörlerinin öncelikli tedavisi tümörün yayılımının belirlenerek tümörün tamamen vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Bu amaçla yapılacak cerrahi müdahale plastik cerrahinin ilgi alanına girmektedir. Tümörün çıkarılması, lenf nodlarına gerekli müdahalenin yapılması ve sonrasında radyoterapi ve kemoterapi tedavisi malign cilt tümörlerinin tedavi algoritmasının basit bir sıralamasıdır. Bu işlemlere ek olarak tarafımızca tümör çıkarılması sonrası oluşabilecek olan kompleks doku defektlerinin uygun bir şekilde rekonstrukte edilmesi plastik cerrahinin en önemli uygulamalarından bir tanesidir.

       Korunma

   Malign cilt tümörlerinden korunmada yapılacak en önemli işlem güneş ışığı temasını ve dolayısıyla UV maruziyetini en aza indirmek, güneş koruyucu kullanmak, şüpheli lezyonların olması durumunda bir plastik cerrah ya da dermatoloğa başvurmak olmalıdır.