Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Kursu

Kanser sık görülmesi ve yüksek oranda ölüme yol açması nedeniyle günümüzün en önemli kronik sağlık sorunlarından biridir. Hemşireler hastalığın tanı, evre, bölgesinin iyi bilinerek kanserden korunma ve tanılama aşamasından, rehabilitasyon ve sürekli bakım/ yaşam sonu bakım aşamasına kadar hastalığın tüm süreçlerinde diğer sağlık ekibi ile multidisipliner yaklaşım içinde çalışmaktadır. Hemşirelerin  ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği sağlanarak bilgi ve beceri düzeylerinin en üst düzeyde tutulması ile mesleki gelişiminin sağlanması ve  hasta bakımına yansıması ile toplum ile iletişimin geliştirilmesi amacıyla Onkoloji Hemşireliği Derneği  iş birliğiyle  “Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Kursu” planlanmıştır.