Patoloji Anabilim Dalı faaliyetleri kapsamında: Tıp fakültesi Dönem II öğrencilerine genel patoloji, Dönem III öğrencilerine sistematik patoloji teorik eğitimi yer alırken mikroskopi ve makroskobi laboratuarıyla ortaya koyulan laboratuar eğitimi desteği de sağlamaktadır. Anabilim dalı eğitim alanındaki faaliyetleri yanı sıra üniversite hastanesinde mevcut olan tam donanımlı rutin laboratuarı ile patolojik tanı hizmeti sunmaktadır. Geniş yelpazeli konvansiyonel histokimya, immünohistokimya, immünfloresan teknikleri ve FISH yöntemi ile de sunulan hizmet kalitesi artırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca düzenli olarak yapılan bilimsel toplantılar, sunulan konsültasyon desteği ve bilimsel yayınlar, birimin akademik koldaki çalışmalarını oluşturmaktadır.

     Öğretim Üyeleri

 1. Prof. Dr. Sare ŞİPAL (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Prof.Dr. Elif DEMİRCİ
 3. Dr.Öğr. Üyesi Betül GÜNDOĞDU
 4. Doç.Dr. Sevilay ÖZMEN
 5. Doç.Dr. Ebru ŞENER
 6. Doç.Dr. Üyesi Onur CEYLAN
 7. Dr.Öğr. Üyesi Remzi ARSLAN
 8. Dr.Öğr. Üyesi Rabia DEMİRTAŞ

 

     Asistan Doktorlar

Arş. Gör. Dr. Keziban ÜLKE ESİN
Arş. Gör. Dr. Burçin ERGÜL
Arş. Gör. Dr. Numan BULU
Arş. Gör. Dr. Özge BOZKURT
Arş. Gör. Dr. Serenay DEMİRCİ
Arş. Gör. Dr. Yakup HİLAL
Arş. Gör. Dr. Harika Derya TAMER
Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur TEMTEK (OKTAY)

 

      Anabilim Dalı eğitim alanındaki faaliyetleri yanı sıra üniversite hastanesinde mevcut olan rutin laboratuarı ile patolojik tanı hizmeti sunmaktadır.

 1. Oral Kavite ve Orofarenks Hastalıkları
 2. Nazofarenks Hastalıkları
 3. Larenks ve Hipofarenks Hastalıkları
 4. Adrenal Bez Hastalıkları
 5. Paratiroid Hastalıkları
 6. Tiroid Hastalıkları
 7. Mesane, Üreter, Üretra Hastalıkları
 8. Böbrek Kitleleri
 9. Prostat Hastalıkları
 10. Testis Hastalıkları
 11. Medikal Böbrek Hastalıkları
 12. Kemik ve Yumuşak Dokunun Tümöral Lezyonları
 13. Endometrium/Miyometrium Lezyonları
 14. Over Lezyonları
 15. Serviks Lezyonları
 16. Tuba Uterina Lezyonları
 17. Çocukluk Çağına Özgü Gelişimsel, Genetik ve Metabolik Hastalıklar
 18. Çocukluk Çağına Özgü Neoplastik Hastalıklar
 19. Çocukluk Çağına Özgü Enflamatuar ve Enfeksiyöz Hastalıklar
 20. Akciğer Lezyonları
 21. Plevra Lezyonları
 22. Timus Lezyonları
 23. Karaciğer Hastalıkları
 24. Safra Yolları ve Safra Kesesi Hastalıkları
 25. Pankreas Hastalıkları
 26. Derinin İnflamatuar Hastalıkları
 27. Deri Tümörleri
 28. Özofagus Hastalıkları
 29. Mide Hastalıkları
 30. İnce Bağırsak Hastalıkları
 31. Apendiks Hastalıkları
 32. Kalin Bağırsak ve Anorektal Bölge Hastalıkları
 33. Kemik İliği Lezyonları
 34. Lenf Düğümü Lezyonları
 35. Dalak Lezyonları
 36. Meme Hastalıkları
 37. Santral Sinir Sistemi Hastalıkları
 38. Transplantasyon Patolojisi

Tıbbi Patoloji Bölümü ne iş yapar?

      Doku ve organlardan alınan örnekler incelenerek Hastalıklara tanı konulur. Bunun için rutin olarak kullanılan yöntem mikroskobik incelemedir. Dokular makroskobik ve mikroskobik olarak incelenip ilgili hastalıkla ilgili raporlar hazırlanır.