Palyatif bakım; hastaların ve ailelerin ciddi hastalıklarda karşılaştıkları güçlükleri önlemeyi, rahatlatmayı ve yaşam kalitesini mümkün olan en iyi seviyede tutmayı hedefleyen disiplinlerarası bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Üniversitemizde de Aralık 2019’da Palyatif Bakım Servisimiz 25 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir

      Palyatif bakım hastanın semptomlarının giderilmesini sağlar. Yaşamı onaylar ve ölümü normal bir süreç olarak kabul eder. Hastalık süresi boyunca hastanın hastalığıyla, kayıptan sonra ise ailenin yas süreci ile başa çıkmasına yardım etmek için destek sunar. Hasta ve ailesinin gereksinimlerini karşılamak için ekip yaklaşımı kullanır. Terminal dönem hastaların sık sık acile başvurmalarını, uzun dönem hastanede yatmalarını, gereksiz yapılan ileri tetkikleri- müdahaleleri, girişimsel işlemleri önlemesi hedeflenir.

      Palyatif bakım çok çeşitli hastalıklar için gereklidir. Kanser dışında palyatif bakım gerektiren başlıca durumlar kronik hastalıkların tedaviye yanıtsız hale geldikleri ve multiorgan yetersizliğine neden oldukları durumlardır. Örneğin dekompanse kalp yetersizliği, son dönem böbrek hasarlanması, ileri evre demans, Parkinson, inmeler gibi nörodejeneratif süreçler, terminal kronik obstruktif akciğer hastalığı gibi pek çok kronik komorbidite bunlar arasında sayılabilir.