Kalite Yönetim Birimi

Kalite Politikamız

Yasal şartlar ve uluslararası standartlara uygun olarak; çalışanlarımızın ve hastalarımızın memnuniyetlerini sağlamak, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda gelişim ve yeniliğe odaklanarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmektir.

Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordine etmek.
Öz değerlendirmeleri yönetmek.
İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Kurumsal risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetmek.
SKS  çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
SKS göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve komiteler arası koordinasyonu sağlamak.
Klinik kalite verilerinin izlenmesini, analiz edilmesini, iyileştirilmesini ve raporlanmasını yönetmek.