İşaret Dili Eğitimleri Başladı

Hastanemiz Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından planlanan ve üst yönetimce onaylanıp uygulamaya koyulan, toplumsal duyarlılık kapsamında yer alan “Sertifikalı İşaret Dili Eğitim Programı” 21.04.2022 tarihinde başlamıştır. Eğitim, hastane bünyesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilecek olup, toplam eğitim süresi 120 saattir.