İlaç ve Aşı Çalışmaları

İlaç ve Aşı Çalışmaları

Üniversitemiz bünyesinde  COVID-19 ile ilgili mücadele kapsamında “Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü” kuruldu.  Koordinatörlük tarafından nisan ayı içerisinde sunulan Rekombinant aşı geliştirme projesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından kabul edildi ve 1 milyon liralık bütçeyle destek almaya hak kazandı. Atatürk Üniversitesi, TÜSEB tarafından aşı çalışmaları için Türkiye’de desteklenen 5 üniversiteden biri oldu. Aşı koordinatörlüğümüz bünyesinde oluşturulan kurulda Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıklarının yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakültesinden ilgili öğretim üyeleri, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji, Gen Mühendisliği öğretim üyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün ilgili daire başkanlıklarından iki başkan kurulda görev aldılar.

Yapılan çalışmalara kapsamında;

 1. Aşı ile ilgili yapılan çalışmalar;
 2. Tıbbi Mikrobiyolojide A.D’da aşı üretilmesi planlanan suşların üretilmesine  ve  biriktirilmeye başlandı
 3. Anti-idiotip antikor yöntemi modifiye edilerek aşı üretim çalışmalarına ve ön çalışma için hayvan deneylerine başlandı.
 4. Tedavi ileilgili yapılan çalışmalar;
 5. Antiviral ilaç geliştirilmesi içinBAP projesiverildi
 6. Kök hücre tedavisi için proje hazırlanmasına karar verildi.
 7. İmmun plazma eldesi ve tedavisi için hazırlıklar tamamlandı ve tedaviye başlandı.
 8. BSL 3 güvenlik düzeyli laboratuvar kurulumu için güdümlü proje hazırlanmasına karar verildi.
 9. Tanı kitleri ile ilgili yapılan çalışmaları kapsamında;
 10. İngiltere NEWTON-fonunaCOVİD-19 hızlı tanı antigen tanı kiti için proje verildi.
 11. TÜBİTAK 1001 COVID-19 özel çağrı için Anti-Cov HRSM cihazı ile Hızlı COVID-19 antikor tanısına yönelik proteomikslere yönelikTUBİTAK’aproje verildi.

3.Epidemiyolojik veriler ile ilgili yapılan çalışmaları kapsamında;

 1. Erzurum ilinde görev yapan sağlık çalışanları için COVİD-19 hızlı antikor test taraması için çalışma planlandı ve etik kurul başvurusu yapıldı.
 2. Erzurum COVİD-19 antikor kimliğini çıkarmak için yapılacak çalışma için etik kurul başvurusu yapıldı.
 3. COVİD-19 enfeksiyonlarında klinik seyre antikor göre titrasyonlarının takibi ve IgM ve IgG antikorlarının izlemlerinin yapılması planlandı.