Anabilim Dalı başkanlığını Doç. Dr. Osman Nuri KELEŞ’in yürüttüğü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı; 1 adet elektron mikroskobu laboratuvarı, 1 adet hücre kültürü laboratuvarı, 1 adet ışık mikroskobu laboratuvarı ve 1 adet görüntüleme sistemi laboratuvarı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

     Anabilim Dalı morfoloji binası içerisinde yer alıp, oda ve laboratuvarların yer aldığı bölümler ayrı bir şekilde bulunmaktadır. Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce eğitim veren iki ayrı bölümüne, birinci ve ikinci sınıflar ile Diş Hekimliği fakültesi 2. Sınıf öğrencilerine Histoloji ve Embriyoloji teorik ve pratik dersleri verilmektedir. Anabilim Dalında lisansüstü eğitim ve tıpta uzmanlık eğitimine de yer verilmektedir. Lisansüstü eğitim programı Sağlık Bilimleri Enstitüsünce yürütülmektedir.

     Vizyonumuz; Tıp eğitimi alan öğrencilere klinik öncesinde temel bilimsel bakış açısı kazandırmak, organ ve dokuların yapısal özelliklerini tanıtmak ve onları klinik branşlara hazırlamak.

     Araştırma görevlilerine bilimsel çalışmanın nasıl planlandığını, yürütüldüğünü öğretmek yanında histoloji alanında nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek.

    Öğretim Üyeleri

  1. Doç.Dr. Osman Nuri KELEŞ
  2. Doç.Dr. Tuba DEMİRCİ

 

    Araştırma Görevlileri

Arş.Gör.Dr. Aslınur SOLAK

 

      Deneysel ve klinik çalışmalar ışığında bilime ve literatüre katkıda bulunmak. Tüp bebek ünitesinde bebek sahibi olamayan ailelere androloji ve embriyoloji laboratuvarları kısmında yardımcı olmak.

      Üniversite Araştırma fonu tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirildiği bölümümüzde ayrıca lisansüstü tez çalışmaları ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma da yapılmaktadır.