Anabilim Dalımız 1967 yılında Prof. Dr. Rahmi DİRİCAN tarafından kurulmuş, 1969 yılında Pasinler Eğitim Araştırma Bölgesi Kurulmuştur. Günümüze kadar çok sayıda Öğretim üyesinin görev yaptığı Anabilim Dalımızdan birçok uzman doktor ve yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiştir.

       Halk Sağlığı Anabilim Dalında çalışan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri olarak temel amacımız başta ilimiz olmak üzere ülkemizin önemli sağlık sorunlarına yönelik araştırma ve müdahale programları geliştirmektir. İlimizde yaşayan insanların sağlıklarını korumaları ve mevcut sağlık durumlarını iyileştirici önlemler almak en önemli uğraş alanlarımızdır.

    Öğretim Üyeleri

 1. Prof.Dr. Serhat VANÇELİK (Anabilim Dalı Başkanı)
 2. Doç.Dr. Zahide KOŞAN
 3. Dr.Öğr. Üyesi Aysun ARAS
 4. Dr.Öğr. Üyesi Ezel BİLGE YERLİ
 5. Dr.Öğr. Üyesi Sinan YILMAZ

 

    Araştırma Görevlileri

   1. Arş. Gör. Dr. Esra KORKMAZ DAHARLI
   1. Arş. Gör. Dr. Nurdan TORUN
   1. Arş. Gör. Dr. Esra YAVUZ
   1. Arş. Gör. Dr. Büşra ULAŞTEPE
   1. Arş. Gör. Dr. Dilek YAPICI ÖZTÜRK
   1. Arş. Gör. Dr. Eda GÜRBÜZ KAYA
   1. Arş. Gör. Dr. Türkan Elif TAŞTAN
   1. Arş. Gör. Dr. Sümeyye YEĞEN