Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Prof.Dr. Mithat TORUNOĞLU tarafından 1967 yılında kurulmuştur. 1975 yılından itibaren de Prof. Dr. Üner TAN tarafından yönetilmeye başlanmış ve Prof. Dr. Üner TAN yaklaşık 25 yıl Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Üner TAN çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül almış ve Türkiye Bilimler Akademisi üyesi olmuştur. Anabilim analımızda yetişen bir çok akademisyen ülkemizin değişik fakültelerinde halen öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

       Anabilim dalımız iyi bir Fizyoloji eğitimi vermeye odaklanmıştır. Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce programları yanı sıra, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Ebelik, Beslenme ve Diyabetik ve Çocuk Gelişimi bölümleri), Hemşirelik Fakültesi (Hemşirelik bölümü), Kazım Karabekir Eğitim Fakültesine (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü) teorik ve/veya pratik fizyoloji dersleri anabilim dalımız öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Bunlara ilaveten, yönetmelik değişikliği nedeniyle bir süredir yeni öğrenci alımı durmuş olsa da, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanarak gelen hekimlere fizyoloji uzmanlık eğitimi; Sağlık Bilimleri Enstitüsü nezdinde de fizyoloji yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

      Lisans ve lisansüstü eğitimin yanı sıra anabilim dalımızda bilimsel araştırmalar da devam etmektedir. Nörofizyoloji, çeşitli organlarda iskemi-reperfüzyon hasarı, mide ülser modeli, sepsis, beslenme, solunum fizyolojisi, egzersiz fizyolojisi ve oksidatif stres ile ilgili bir çok çalışmanın sonuçları ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmıştır. Bunların büyük bir kısmı SCI kapsamındaki dergilerde yer almış olup çok sayıda atıf almıştır.

     Öğretim Üyeleri

  1. Prof.Dr. Mustafa GÜL (Anabilim Dalı Başkanı)
  2. Doç.Dr. Ayhan TANYELİ
  3. Dr.Öğr. Üyesi Murat KAYABEKİR
  4. Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Can GÜLER
  5. Dr.Öğr. Üyesi Saime ÖZBEK ŞEBİN

 

     Asistanlarımız

Arş. Gör. Dr. Ömer USLU
Arş. Gör. Dr. Mustafa YAĞMUR
Arş. Gör. Dr. Halime KARATAŞ
Arş. Gör. Dr. Hatice YİĞİT