Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı olan Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, 2014 yılında 6 adet üçüncü düzey ve 1 adet izolasyon yatağıyla hizmete girmiştir. Yoğun bakım ünitesinde çalışmak üzere, Haziran 2015 tarihinden itibaren bir öğretim üyesi göreve başlamış, takip eden süreçte yoğun bakım kapasitesi genişletilerek 12 adet üçüncü düzey ve 2 adet izolasyon yatağıyla hizmetine devam etmiştir. Mayıs 2016 tarihinden itibaren de ünitemiz “Bilim Dalı” olmuştur.

    Ultrason eşliğinde santral kateter girişimleri, invaziv ve non invaziv solunum destek yöntemleri, hemodiyaliz, periton diyalizi, plazma değişimi, lökoferez, tam kan değişimi gibi organ destek yöntemleri ile pediatrik kardiyoloji tarafından yapılan ekokardiografi, radyoloji tarafından yapılan ultrason değerlendirmeleri yoğun bakımda hasta başında uygulanabilmektedir.

    Çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin 15 ilinden hasta kabul edilen kliniğimizde multidisipliner yaklaşımla, yaşları 1 ay-18 yıl arasında değişen;

  1. Solunum ve dolaşım desteğine ihtiyacı olan kritik hastalar
  2. Çoklu organ yetersizliği
  3. Yoğun bakım ihtiyacı olan zehirlenmeler
  4. Çoklu travması olan kritik hastalar
  5. Organ nakli (karaciğer, böbrek) hastaları
  6. Kalp cerrahisi uygulanan hastalar
  7. Status epileptikus
  8. Yoğun bakım ihtiyacı olan Hematoloji ve Onkoloji hastaları
  9. Diğer cerrahi kliniklerin ameliyat sonrası kritik hastaları

  Üçüncü basamak yoğun bakım ihtiyacı olan bütün çocuk hastalara 1 öğretim üyesi, 2-3 asistan doktor, 12-16 hemşire, 4 hasta bakıcı, 1 temizlik personeli ile hizmet verilmekte, yılda ortalama 300’den fazla kritik çocuk hasta izlenmektedir.

Solunum ve dolaşım desteğine ihtiyacı olan kritik hastalar

    Herhangi bir nedenle hastanın kendi solunumunun yetersiz olduğu ve kalbin gereken miktardaki kanı vücuda pompalayamadığı durumdaki hastalar yoğun bakım desteği gerektiren kritik hastalardır.

Çoklu organ yetersizliği

    Herhangi bir nedenle birden çok organ yetersizliği gelişen hastalar oluşan hayati tehlike nedeni ile yoğun bakım desteği gerektirir.

Yoğun bakım ihtiyacı olan zehirlenmeler

    Bazı zehirlenmeler hayatı tehdit eder. Bu tür hastalarda hem zehirli maddeyi vücuttan uzaklaştırmak için, hem de hastanın hayati fonksiyonlarını sürdürebilmek için yoğun bakım desteği gereklidir.

Çoklu travması olan kritik hastalar

    Kazalar sonrası vücudun tüm bölümlerinde (beyin, göğüs kafesi, karın içi,  kollar ve bacaklar) hayatı tehdit eden yaralanmalar olabilir. Bu durumda da iyi bir yoğun bakım desteği gereklidir.

Organ nakli (karaciğer, böbrek) hastaları

    Organ nakli gerektiren hastalar nakil öncesinde ve nakil sonrasında hayati fonksiyonlarını sürdürebilmek için yoğun bakım desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.

Kalp cerrahisi uygulanan hastalar

    Bu hastalar da ameliyat öncesinde ve sonrasında titiz bir şekilde yoğun bakım takibi gerektiren hasta grubundadır.

Status epileptikus

    Havalesi durdurulamayan hasta grubudur. Bu hastaların da hayati fonksiyonlarını sürdürebilmesi ve havalelerinin durdurulabilmesi için yoğun bakım takibi gereklidir.

Yoğun bakım ihtiyacı olan Hematoloji ve Onkoloji hastaları

    Özellikle kanser hastalarında tanı ve tedavi sürecinde hastalığın veya hastalık nedeni ile gelişen durumların hayatı tehdit etmesi halinde yoğun bakım desteği gerekebilmektedir.

Hastaların durumu ile ilgili nasıl bilgi verilmektedir?

    Klinik hocası tarafından her gün hastaların anne ve babalarına hasta viziti bittikten sonra ziyaret öncesinde bilgi verilir.

Çocuk yoğun bakımda yatan her hastanın hayati tehlikesi var mıdır?

    Hayati tehlikesi olan ve yaşamını sürdürebilmek için ileri düzey tıbbi desteğe ihtiyaç duyan hastalar çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılır.

Çocuk Yoğun Bakım Bölümde hasta ziyareti ne sıklıkla yapılabilmektedir?

    Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar hayati tehlikesi olan kritik hastalardır. Enfeksiyon riski nedeni ile hasta ziyareti sadece anne ve baba ile sınırlı tutulmaktadır. Hastaların ve kliniğin uygunluk durumu göz önünde bulundurularak, anne ve babalar her gün gerekli kurallara uyarak, saat 13:30’dan itibaren personel eşliğinde çocuklarını görebilirler. Oluşabilecek tıbbi zorunluluklar nedeni ile (ör: pandemi) hastane yönetimi tarafından hasta ziyareti yasaklanabilir.