Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Prof.Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU tarafından kurulmuş olup tarihi fakültemizin tarihi kadar eskidir.

    Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini Prof.Dr Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU, Prof.Dr Sevin ALTINKAYNAK ve Prof.Dr. Cahit KARAKELLEOĞLU tarafından yürütülmüş ve Prof.Dr Zerrin ORBAK tarafından halen sürdürülmektedir.

     Pediyatri kliniği 7 Profesör, 2 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ile eğitim ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir.

    Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’nda; çocukluk çağında görülen beyin ve omurilik ile ilgili hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Kliniğimiz 7 yatak kapasiteye sahiptir. Bölümümüz 2003 yılından beri aralıksız hizmet vermektedir.

       Çocuk Nöroloji polikliniğine nasıl muayene olunur?

     Başvuruda bulunan hastalar Genel Pediatri polikliniğinde muayenesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra poliklinik asistanı tarafından gerekli görülmesi halinde Çocuk Nöroloji sorumlu hocasına danışılarak tedavi ve izlemi planlanmaktadır. Ayrıca Çocuk Nöroloji polikliniğinden randevu alınarak muayene için başvurulabilir.

 

      Çocuk Nöroloji polikliniği hangi günler çalışmaktadır?

      Poliklinik hizmetleri hafta içi her gün 09:00 – 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

 

     Hastaların durumu ile ilgili nasıl bilgi verilmektedir?

     Hastaların durumu ile ilgili bilgi klinik hocası tarafından hafta içi vizitten sonra verilmektedir.