Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Prof.Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU tarafından kurulmuş olup tarihi fakültemizin tarihi kadar eskidir.

     Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini Prof.Dr Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU, Prof.Dr Sevin ALTINKAYNAK ve Prof.Dr. Cahit KARAKELLEOĞLU tarafından yürütülmüş ve Prof.Dr Zerrin ORBAK tarafından halen sürdürülmektedir.

        Pediyatri Kliniği 7 Profesör, 2 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ile eğitim ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir.

     Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı 2001 yılında kurulmuş olup günümüze kadar kesintisiz hizmet vermiştir. Kliniğimiz 12 yataklı olup ayaktan kemoterapi verilmesine uygun poliklinik hizmetine de sahiptir.

       Çocuk Hematoloji – Onkoloji polikliniğine nasıl muayene olunur?

     Başvuruda bulunan hastalar Genel Pediatri polikliniğinde muayenesi ve tetkikleri yapıldıktan sonra poliklinik asistanı tarafından gerekli görülmesi halinde Çocuk Hematoloji Onkoloji sorumlu hocasına danışılarak tedavi ve izlemi planlanmaktadır.

     

      Hastaların durumu ile ilgili nasıl bilgi verilmektedir?

     Hastaların durumu ile ilgili bilgi klinik hocası tarafından hafta içi vizitten sonra verilmektedir.