Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde kurulmuştur. Anabilim Dalımız tarafından, mezuniyet öncesi eğitim kapsamında Tıp Fakültesi öğrencilerine ve Üniversitemizin çeşitli bölümlerine Biyoistatistik, Tıp Bilişimi uygulamaları dersi verilmektedir. Mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora dersi olarak Biyoistatistik dersi verilmektedir. Bu dersler kapsamında, istatistik ile ilgili temel kavramların ve sağlık hizmetlerinde kullanılan istatistik yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmakta, öğrencilerin bir araştırmayı planlayabilir, temel istatistik analiz yöntemlerini kullanabilir ve yorumlayabilir olmaları hedeflenmektedir.

Biyoistatistik Danışmanlık