Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı, 1987 Eğitim-Öğretim yılında; 22 Haziran 1987 tarih ve 12287-2301 Sayılı YÖK ve 15.07.1987 tarih ve 266.4/1677-2162 sayılı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın yazısıyla kurulmuştur. 1993 tarihinden bu yana Fizyoloji Anabilim Dalı`nın gayretleriyle faaliyet göstermiştir. 2010 yılından itibaren, halen Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Doç.Dr. M. Erdem SAĞSÖZ ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Öğretim Üyeleri

1.Doç.Dr. Mustafa Erdem SAĞSÖZ

Asistan Doktorlar

Arş. Gör. Dr. Betül DANIŞMAN

       Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü lisans ve yüksek lisans dersleri, Personel Radyasyon Dozimetrisi (Akredite edilmediğinden aktif değildir).

       Biyofizik nedir?

       Biyofizik, fizik ve matematik kurallarının tıp problemlerine çözüm amacıyla uygulanmasıdır. Hastalık mekanizmalarının belirlenmesi, teşhis ve tedavi araçlarının geliştirilmesine katkı sağlayan bir anabilim dalıdır.