Atatürk Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATYAM) 22.01.2015 tarihli Makam onayı ile kurulmuştur.

     ATYAM, modern tıp uygulamalarına entegre ve destekleyici, kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve yöntemleri ile ilgili, bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu bir merkezdir.

   Geleneksel Tıp, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı ile, farklı kültürlerin, yerel teori, inanç ve deneyimlerine dayanan, izah edilebilen veya edilemeyen, sağlık hali temini veya fiziksel ve ruhsal hastalık tespiti, tedavisi veya iyileşmesinde kullanılan tüm bilgi, beceri ve uygulamaların toplamıdır. Tamamlayıcı Tıp ise, Mevcut modern sağlık sistemine tam olarak adapte edilemeyen, ülkenin kendi geleneksel veya modern tıbbı dışında kalan, tüm sağlık uygulamalarıdır.

    Dünyada giderek yaygınlaşan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sonucu ilk olarak 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Millî Sağlık Enstitüsü’ne bağlı “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi” kurulmuştur. Bu merkezin kuruluş amacı; tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının güvenilirlik ve etkisini incelemek ve etkisi ispatlanmış uygulamaların geleneksel tedavilere katılımını sağlamaktır. Ülkemizde ise ilk olarak 2002 yılında “Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik” hazırlanmış, 2010 yılında “Hekimlere Yönelik Fitoterapi Sertifika Eğitim Programı Standartları” belirlenmiştir. Son olarak ise, 2014 yılında “Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanarak günümüze kadar süregelmiştir.

     ATYAM aşağıda belirtilen alanlarda, T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı eğitim verme ve sağlık hizmeti sunma yetkilerine sahiptir.

 1. Akupunktur Uygulaması
 2. Hipnoz Uygulaması
 3. Kupa Uygulaması
 4. Ozon Uygulaması

     Apiterapi Uygulaması

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp nedir?

     “Geleneksel ve tamamlayıcı tıp”  fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı, izahı yapılabilen veya yapılamayan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kanuni dayanağı var mıdır?

     T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 27.10.2014 tarih ve 29158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ile insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlenmiş, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi ve yetkilendirilmeleri ve bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri nelerdir?

     Hekimler ve diş hekimleri her bir kurs için belirlenen süre ve düzenlenen eğitim programları ile alacakları eğitimlerle sertifika almaları halinde bu tedavi yöntemlerini uygulayabileceklerdir. Yönetmelik kapsamında hekimler ve diş hekimlerinden Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde sunulan sağlık hizmetleri ve sertifikalı eğitimler şunlardır:

 • Fitoterapi
 • Akupunktur
 • Kupa Terapi
 • Sülük Tedavisi
 • Hipnoz
 • Ozon Terapi
 • Mezoterapi
 • Apiterapi
 • Proloterapi
 • Osteopati
 • Refleksoloji
 • Homeopati
 • Kayropraktik
 • Larva Uygulaması
 • Müzik Terapi

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden birini yaptırmaya gittiğiniz bir merkezde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

 1. Uygulama yaptıracağınız yerin bakanlık tarafından verilmiş izin belgesinin olup olmadığına dikkat etmelisiniz.
 2. Uygulamayı yapacak kişinin hekim/diş hekimi olduğundan emin olmalısınız.
 3. Uygulamayı yapacak hekimin uygulama ile ilgili bakanlık tarafından imzalanıp onaylanmış sertifikasının olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Uygulamanızı sadece bakanlık tarafından onaylanmış sertifikası olan hekimlere yaptırmalısınız.
 4. Diş hekimleri yalnızca kendi alanlarında bu uygulamaları gerçekleştirebilirler. Diş hekiminin alanına girmeyen tıbbi sorunlarınız için yalnızca tıp doktorlarına uygulama yaptırmalısınız.
 5. Uygulama yaptırmak için gittiğinizde mutlaka size yapılacak işlem hakkında bilgi veren ve sizin onay verdiğinize dair imzanızı gerektiren onam belgesini okuyup imzalamalısınız.

Atatürk Üniversitesi’nde sunulmakta olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları nelerdir?

     Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp uygulamalarından, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek ATYAM çatısı altında sunulmakta olan uygulamalar şunlardır:  Akupunktur, Hipnoz, Kupa (Hacamat), Ozon ve Apiterapi Uygulamaları.

ATYAM nerededir?

     Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Poliklinikler girişinin solundaki binada giriş kattadır.