Ağrı Tedavi Merkezi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesinde 1999 yılından itibaren hizmet vermeye başladı.  Ağrı polikliniğimiz; içinde her türlü donanıma sahip (C kollu skopi, ultrason, anestezi makinası ve monitörizasyon ekipmanı vb) standartlara göre yapılmış girişimsel işlemlerin uygulandığı girişimsel ağrı odası, 1 adet poliklinik odası, 1 adet müdahale odası ve girişimsel işlemler sonrası hastaların takip edildiği 8 yataklı bir üniteden oluşmaktadır ve Floroskopik işlemler içinde Ameliyathane içindeki Hibrit odada kullanılmaktadır.

      Algoloji polikliniğimizde 1 öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor, 1 anestezi teknisyeni 1 hemşire ve 1 personel görev yapmaktadır. Akut Ağrı Ekibi oluşturulmuş olup Sorumlu öğretim üyeleri ile birlikte 1 asistan 3 anestezi teknisyeninden oluşmuştur. Ağrı ünitemizde hastalara verilen tanı ve tedavi hizmetleri yanında, anabilim dalımız uzmanlık öğrencilerine de “Algoloji” eğitimi verilmektedir.

      Yine ağrı polikliniğimizde ağrısız doğum için bir poliklinik mevcuttur ve yönetimi bir sorumlu öğretim üyesi tarafında sağlanmaktadır. Bu poliklinik gebe hasta eğitimi amacı için çalışmaktadır.

Ağrı ünitemizde, akut ve postoperatif (ameliyat sonrası) ağrıların dışında, yılda ortalama 478 adet invaziv işlem yapılmakta olup, poliklinik sayası ortalama yılda 1159 adettir (Poliklinik sayısı 2010 yılı için 710 iken 2015 yılı için bu sayı 1552 olmuştur). Algoloji birimi ayaktan hastalara poliklinik hizmeti yanında, hastanede çeşitli kliniklerde yatan hastalar için konsultasyon hizmeti de vermektedir.

Akut ve kronik ağrı tedavisindeki girişimler:

  1. Ağrısız doğum
  2. Tüm periferik sinir blokları
  3. Ultrasonografi eşliğinde tüm sinir blokları
  4. Kronik ağrı tedavisi için bloklar
  5. Tüm kronik ağrı işlemleri
  6. Kateter yerleştirme uygulamaları
  7. Ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar