2022 Yılı 1.Dönem Öz Değerlendirme Süreci Başlamıştır

Hastanemizde ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerine göre kalite sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu, etkinliğini değerlendirmek ve devamlılığını güvence altına almak, kurumsal kalite kültürünün oluşturulması amacıyla; Kalite Direktörlüğü tarafından belirlenen plân doğrultusunda, Mayıs Ayı boyunca tüm birimlerimizde 2022 Yılı 1.Dönemine ait öz değerlendirmelere başlanmıştır.

 

 

2022 1. Dönem Öz Değerlendirme Planına Ulaşmak İçin Tıklayın